Úvod Zdravie a rodina Prenatálne ultrasonografické vyšetrenia bez stresu – USG manuál pre budúce mamičky.

Prenatálne ultrasonografické vyšetrenia bez stresu – USG manuál pre budúce mamičky.

1278
0
ZDIEĽAŤ

Ak patríte aj vy k tým šťastným budúcim mamičkám a netušíte, aké vyšetrenia vás v tehotenstve čakajú, prečo sa tieto vyšetrenia robia, a čo od nich máte očakávať, tak v tomto článku sa to dozviete.

Pri fyziologickom priebehu tehotenstva je odporúčané vykonať minimálne tri USG vyšetrenia, a to v každom trimestri jedno. Vhodné je realizovať USG vyšetrenia podľa harmonogramu:

 • včasné USG do 10 (+6) týždňa tehotnosti
 • prvý USG skríning v 11. – 13. (+6) týždni tehotnosti
 • druhý USG skríning v 18. – 22. týždni tehotnosti
 • transvaginálne USG meranie krčka maternice v 22. 24. týždni gravidity
 • 3D/4D ultrazvuk v 23. – 28. týždni tehotnosti
 • tretí ultrazvukový skríning v 28. – 30. týždni tehotnosti
 • USG vyšetrenie v termíne pôrodu

Pri patologickom priebehu tehotenstva sa vykonáva obyčajne viac USG vyšetrení, počet závisí od stavu pacientky. USG vyšetrenie sa na začiatku tehotenstva do 10. – 11. týždňa vykonáva pomocou vaginálnej USG sondy (cez pošvu), od 12. týždňa pomocou brušnej USG sondy (cez brušnú stenu). V prípade potreby sa pacientka môže vyšetrovať vaginálnou sondou aj vo vyššom štádiu tehotenstva. Trvanie samotného USG vyšetrenia sa individuálne líši, skríningové USG trvajú v priemere 30-60 min.

Druhy USG vyšetrenia:

 • štandardný 2D ultrazvuk, najpoužívanejší spôsob ultrazvukového vyšetrenia v gravidite, využívaný na podrobné morfologické a funkčné vyšetrenie plodu
 • 3D/4D ultrazvuk slúži na priestorové zobrazenie plodu staticky a v pohybe a na podrobnú morfologickú diagnostiku plodu
 • Dopplerovské USG vyšetrenie umožňuje vyšetriť prietok krvi v cievach pupočníka a plodu a tak stanoviť prípadné ohrozenie plodu alebo riziko preeklampsie
 • fetálna echokardiografia je podrobné vyšetrenie srdca plodu, odporúča sa v prípade podozrenia na vrodenú vývojovú chybu srdca

Včasné USG vyšetrenie (do 10+6 týždňa tehotnosti)

Vykonáva gynekológ obvykle pri prvej návšteve tehotnej v poradni vaginálnou USG sondou. Stanovuje prítomnosť plodového vačku v dutine maternice, a to najskôr v 5. týždni gravidity. Tiež sa stanovuje počet plodových vačkov (v prípade viacplodovej gravidity), uloženie (vylúčenie mimomaternicového tehotenstva), veľkosť (EES – early embryotic size do 8 tyždňa / CRL – crown – rump lenght od konca 9. týždňa) a tvar plodového vačku v dutine maternice, prítomnosť embrya a žĺtkového vaku. Do 8. týždňa je potrebné potvrdiť akciu srdca, ak nie je prítomná môže sa jednať o zamĺknutý potrat.

USG vyšetrenie plodu v prvom trimestri gravidity (11. – 13.+6 týždni tehotnosti)

Okrem toho, že vám budú odoberať krv na biochemický skríning (stanovenie tehotenského plazmatického proteínu PAPP-A a voľnej podjednotky beta-HCG) tak absolvujete USG vyšetrenie. V tomto období sa robí podrobné morfologické USG vyšetrenie plodu za účelom vylúčenia závažných chýb plodu – tzv. skríning. Začiatkom vyšetrenia sa kontroluje, či veľkosť plodu zodpovedá týždňu tehotnosti CRL (vzdialenosť temeno-kostrč, v tomto štádiu tehotnosti zodpovedá približne 45-84 mm), vyšetruje sa množstvo plodovej vody a uloženie placenty.

V rámci prvo-trimestrálneho skríningu hodnotíme tieto parametre:

 • NT (nuchal translucency) meranie šijového prejasnenia, jedná sa o meranie šírky nahromadenej tekutiny v oblasti šijovej kožnej riasy. Niektoré ochorenia sú spojené s hromadením tekutiny v šijovej oblasti a tým zhrubnutím kožnej riasy. V prípade jej zhrubnutia (NT ˃ 4,5 mm) možno vysloviť podozrenie na chromozómové ochorenie plodu (Downov syndróm), prípadne inú vrodenú vývojovú chybu plodu (postihnutie srdca, veľkých ciev, ráštepové vady) alebo anémiu plodu
 • NB (nasal bone) vyšetruje sa prítomnosť alebo absenciu nosovej kostičky. V prípade jej chýbania sa vyslovuje podozrenie na riziko Downoveho syndrómu
 • FHR vyšetrenie srdcovej frekvencie
 • DV (ductus venosus), posudzuje sa prietok v tejto spojke medzi pupočníkovou žilou a dolnou dutou žilou, abnormálny prietok v DV je prítomný pri chromozómových alebo srdcových anomáliách plodu
 • TR – posúdenie trikuspidálnej regurgitácie, čo znamená nedostatočnosť trikuspidálnej chlopne srdca. Jej prítomnosť sa často spája so štrukturálnymi anomáliami srdca typickými pre chromozomálne abnormálne plody (Downov syndróm a dalšie)
 • Intrakraniálna translucencia je markerom, ktorý umožňuje včasnú detekciu defektov nervovej trubice (ráštepové ochorenia), ide o priestor 4. mozgovej komory a deteguje sa jeho prítomnosť alebo neprítomnosť
 • FMF – vyšetrenie fronto-maxilo faciálneho uhla na tvári plodu (˃ 85° u chromozómovo abnormálnych plodov)
 • Skríning preeklamspie – vyšetrenie prietoku uterinných artrérii

USG vyšetrenie plodu v druhom trimestri gravidity (18.+0 – 20.+0 týždni tehotnosti)

V druhom trimestri sú vyvinuté všetky orgánové systémy, samotné vyšetrenie je zamerané na štrukturálne anomálie plodu a hodnotenie tzv. minor markerov chromozomálnych anomálii (nenápadné odchýlky, ktoré sú častejšie asociované s niektorými chromozomálnymi abnormalitami). Na začiatku vyšetrenia sa opäť potvrdí, či veľkosť plodu zodpovedá dĺžke tehotnosti stanovenej pri prvom USG vyšetrení, meria sa BPD (vzdialenosť spánkových kostí), HC (obvod hlavičky), TCD (priečny rozmer mozočka), CM (cisterna magna), FOD (vzdialenosť medzi čelom a záhlavím), AC (obvod brucha), FL (dĺžka stehennej kosti), tiež sa stanovuje množstvo plodovej vody, uloženie a tvar placenty a vyšetrenie pupočníkových tepien na posúdenie rizika preeklampsie. Súčasťou skríningového vyšetrenia je hodnotenie tzv. minor markerov:

– hodnotí sa veľkosť hlavy a jej jednotlivých štruktúr, NF (nuchal fold) hodnotenie šijovej riasy

(nemala by presahovať 6 mm)

– hodnotí sa veľkosť srdca (približne 1/3 veľkosti hrudníka) a morfológia jednotlivých jeho štruktúr

– veľkosť brucha, prítomnosť a poloha jednotlivých orgánov (prítomnosť žalúdka, močového

mechúra, vylúčenie rozšírenia dutého systému obličiek a ďalšie..), zobrazenie miesta odstupu

pupočníka, posúdenie celistvosti prednej brušnej steny

– končatiny zobrazenie 3 dlhých kostí hornej, dolnej končatiny a zobrazenie dlane a chodidla

– zobrazenie chrbtice

Pre podrobnejšie posúdenie je možné využiť zobrazenie 3D a 4D ultrazvukom. V prípade akéhokoľvek anomálneho nálezu sa odporúčajú rozšírené vyšetrenia (genetický ultrazvuk, fetálna echokardiografia)

Transvaginálne USG vyšetrenie krčka maternice (22. – 24. týždeň tehotnosti)

Meranie dĺžky krčku maternice a rozšírenia vnútornej bránky, posúdením ich vzájomného pomeru dokážeme stanoviť riziko predčasného pôrodu a odporučiť liečebný režim. Skrátenie krčka pod 15 mm spojené s rozšírením vnútornej bránky významne zvyšuje riziko predčasného pôrodu. 

3D/4D tehotenské USG vyšetrenie

Je možné robiť v priebehu celého tehotenstva, ale ideálne obdobie je medzi 23. a 28. týždňom tehotenstva.

 • 3D USG spôsob trojrozmerného zobrazenia plodu, kedy sa z dvojrozmerných obrázkov vytvára trojrozmerný statický obraz plodu (časté využitie na pekné fotky do albumu J)
 • 4D USG je trojrozmerné zobrazenie plodu v reálnom čase, čo znamená, že pohyby dieťatka môžeme počas vyšetrenia vidieť na obrazovke, prípadné je možné z takéhoto vyšetrenia vytvoriť DVD nahrávku

Výhody 3D/4D oproti klasickému dvojrozmernému zobrazeniu:

 • detailnejšie zobrazenie jednotlivých štruktúr plodu
 • umožňuje sledovať pohyby dieťatka

V niektorých prípadoch nám takéto vyšetrenia napomáhajú v diagnostike vrodených vývojových chýb plodu, ale na väčšine pracovísk sa takéto vyšetrenia využívajú skôr na komerčné účely. V niektorých prípadoch vyšetrenie nie je možné realizovať pre nepriaznivú polohu plodu alebo malé množstvo plodovej vody. Jedná sa  o doplnkové, nadštandardné vyšetrenie, ktoré nie je hradené zo zdravotného poistenia.

USG vyšetrenie plodu v treťom trimestri gravidity (18.+0 – 20.+0 týždni tehotnosti)

Ultrasonografické vyšetrenie je zamerané na posúdenie nasledovných parametrov:

 • Popis a uloženie plodu v maternici a jeho vitalita
 • Hodnotenie rastu plodu a odhad jeho hmotnosti (vylúčenie hypotrofie/hypertrofie plodu)
 • Vyšetrenie funkcie feto-placentárnej jednotky so zameraním na vyšetrenie prietoku v pupočníkových cievach, ductus venosus a mozgovom cievnom systéme
 • Hodnotenie uloženia a stavby placenty (vylúčenie vcestnej placenty)
 • Hodnotenie pupočníka a pupočníkových ciev
 • Vyšetrenie množstva plodovej vody
 • Diagnostika vrodených vývojových chýb plodu (zobrazenie a posúdenie jednotlivých orgánových systémov – predovšetkým poruchy vývoja močového, tráviaceho systému, srdcové vady,…) pre potreby plánovania perinatálnej a postnatálnej starostlivosti
 • Vyhľadávanie ochorení potenciálne liečiteľných „in utero“

Ultrazvukové vyšetrenie tehotnej v termíne pôrodu

Takéto vyšetrenie napomáha pôrodníkovi stanoviť optimálny postup pri vedení pôrodu. Pri USG vyšetrení hodnotíme:

 • Polohu plodu (priečna, šikmá, pozdĺžna)
 • Naliehanie hlavičkou alebo koncom panvovým tzv. KP
 • Odhad hmotnosti plodu a hodnotenie množstva plodovej vody
 • Uloženie a morfológia placenty
 • Kontrolné vyšetrenie prietokových parametrov v pupočníkových cievach, ductus venosus a mozgových cievach

Záverom už snáď len dodať, že pravidelné návštevy gynekologickej poradne sú dôležité, netreba ich podceňovať. Skoré odhalenie ochorenia matky alebo nenarodeného dieťatka môže byť v mnohých situáciách síce stresujúce, ale hlavne, treba pamätať, môže zachrániť život matky a jej nenarodeného dieťatka!

Zdroje:

https://www.tomgyn.sk/index.php/ultrazvuk-v-tehotnosti

https://www.tomgyn.sk/index.php/ultrazvuk-v-tehotnosti/ultrazvukovy-skrining-v-11-13-tyzdni-tehotnosti

http://www.femicare.org/1-trimester

http://www.ssum.sk/o-nas/technika/k-otazke-bezpecnosti-usg-vysetreni/

http://www.okgyn.sk/?menu=sono

http://sono-is.sk/prenatalne-vysetrenie/