Úvod Zaujímavosti Vymáhanie pohľadávok profesionálnou spoločnosťou

Vymáhanie pohľadávok profesionálnou spoločnosťou

385
0
ZDIEĽAŤ

Pre všetky spoločnosti nezávisle na ich veľkosti je dôležitý zdravý cash flow. U menších spoločností však vyššia nezaplatená faktúra môže znamenať rozdiel medzi ziskom a krachom. Preto je dôležité, aby podnikanie prebiehalo bez problémov. Dlžníkom sa však človek nevyhne v žiadnom segmente a dobrý podnikateľ si musí vedieť poradiť aj s takouto situáciou. Existuje niekoľko vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste zvýšili svoje šance na zaplatenie vašich faktúr.

Ako sa vyhnúť nedobytným pohľadávkam a ako spravovať oneskorené platby a vyberať dlhy?

Predtým, ako poskytnete akékoľvek služby alebo tovar, uzavrite písomnú zmluvu so zákazníkom, aby bolo jasné, za čo konkrétne majú zaplatiť, v akej výške a kedy je dátum splatnosti. Ďalej sa uistite, že obsah vašej zmluvy / ponuky je v súlade s legislatívou. Platobné podmienky musia byť dohodnuté oboma stranami.

V niektorých prípadoch však, na nešťastie, váš zákazník túto dohodu nedodrží a faktúru neuhradí. Keď dôjde k oneskoreniu platby, spojte sa s vašim zákazníkom a uistite sa, či na omeškanie platby bol relevantný dôvod a môžete ju očakávať splatenú do niekoľkých dní. Ak vám neodpovedá alebo zistíte, že nemá záujem uhradiť svoje dlhy, ihneď začnite podnikať kroky smerujúce k ich vymoženiu.

V prípade, keď je dlžník naozaj neochotný a bráni sa zaplateniu, ku ktorému sa zaviazal, je na mieste kontaktovať externú vymáhaciu spoločnosť. Ide o profesionálov, ktorí majú v danej oblasti veľmi dobré skúsenosti a priebeh vymáhania nezaplatených faktúr je pre vás oveľa rýchlejší. Jednou z takýchto spoločností je aj Claims Collection, ktorá patrí medzi elitné spoločnosti na trhu.

Spoločnosť určená na vymáhanie pohľadávok rešpektuje vaše obchodné vzťahy a preto sa snaží o kompromis a mimosúdne vymáhanie vašich pohľadávok s cieľom vymôcť ich v čo najkratšom čase. Pri nezodpovedných dlžníkoch, ktorí odmietajú zaplatiť svoj dlh však tejto spoločnosti nerobí problém použiť všetky právne a legislatívne opatrenia, aby nedošlo k premlčaniu vašej pohľadávky alebo k jej ohrozeniu.

Pri prvom kontakte s takouto spoločnosťou je potrebné doložiť jej kópiu nesplatených faktúr, celkovú komunikáciu so zákazníkom (dlžníkom), ako aj telefóny alebo e-mailový kontakt na dlžníka. Výhodou najatia si takejto profesionálnej spoločnosti je aj skutočnosť, že všetky zvyšné úkony už urobí za vás a vy sa nemusíte vôbec o nič starať. Vám iba bez problémov prídu na účet vaše financie.

Spoločnosť bude dlžníka kontaktovať, prejde s ním celý problém a dohodne čo najlepší postup. Ak zákazník aj tak nie je ochotný zaplatiť, aj keď nie je pádny dôvod, proces sa presunie na súd. Súdne konanie je neľahkou a  komplikovanou záležitosťou a preto spoločnosť Claims Collection spolupracuje výhradne s renomovanými advokátskymi kanceláriami, ktorých služby sú však na náklady tejto spoločnosti a vy za ne nič neplatíte. Táto spoločnosť si je natoľko istá svojimi výsledkami vo svojom obore, že si môže dovoliť ponúknuť svoje služby úplne zadarmo, ak od vášho dlžníka nič nevymože. Preto nemáte čo stratiť, spoluprácou s touto spločnosťou môžete iba získať, prišom miera úspešnosti ich vymoženia je v súčasnosti 87 %.

Ak ste sa teda ocitli v situácii, kedy vám zákazníci nie sú ochotní zaplatiť za dodaný tovar alebo služby, neváhajte sa obrátiť na vymáhaciu spoločnosť, ktorej znalosti a skúsenosti sú pre vymáhanie kľúčové.