Úvod Zaujímavosti 10. trikov na ovládanie davov ľudí

10. trikov na ovládanie davov ľudí

251
0
ZDIEĽAŤ
10. trikov na ovládanie davov ľudí
10. trikov na ovládanie davov ľudí

Každý z nás bol aspoň raz v živote n nejakej firemnej alebo reklamnej prezentácii. Niekedy sa to robí ako predvádzacia akcia pre dôchodcov- na hrnce panvice, alebo krémy na vrásky , boľavé kĺby a pod. zaplatia nejakú smiešnu sumu- 7,10,20 eur urobia si výlet  do nejakého mesta alebo dediny. Väčšinu z tých návštevníkov títo predvádzači zmanipulujú, a oni si kúpia sadu hrncov kde sa nič nepripáli, hoci ich vôbec nepotrebujú. Každý odíde s darčekom a dobrým obedom.

Manipulácia druhými bez ich vedomia je stará pomaly ako ľudstvo samo. Aj minulosti boli ľudia, ktorí svojou šikovnosťou ošaleli druhých vo svoj prospech a tak si zarábali.

  1. Odvedenie pozornosti

Hlavným cieľom každého manipulátora je odviesť pozornosť od závažných tém na bezvýznamný balast. V podstate je jedno , či o manipulátora v politike, ekonomike, vlády, obchodníci, psychológovia alebo aj zamestnávatelia. Ak zameriate pozornosť svojich poslucháčov alebo divákov, voličov na to , že celý ich priestor pre vedomosti je zahltený nepodstatnosťami , balastom , rozprávanie o športe alebo šoubiznise , erotiky , alebo kto s kým a kedy. Vaša myseľ bude doslovne prejedená hlúposťami , strašením , zavádzaním, polopravdami a pod. Najmä politici chcú , aby boli volení aj v ďalšom období odvedú pozornosť voličov od svojich nesplnených sľubov, od hospodárenia s peniazmi daňových poplatníkov a miesto toho budú chváliť športovcov, ako prispeli na kultúrny rozvoj a pod. Učičíkajú svojich voličov , akí sú oni dobrí a ako dobre hospodária, pritom dajme tomu nekalými praktikami sa obohatili o milióny, no to „zmanipulované stádo voličov , nebude vidieť, pre zaslepenie očí , nejakým balastom“

 

  1. Problém- reakcia- riešenie

Umelo sa vytvorí nejaký problém alebo sa navodí situácia, ktorej cieľom je vyvolať reakciu. Podvedomé donútenie ľudí , aby súhlasili z niečím o čom vlastne nič nevedia. Vyvolanie hrozby pre obyvateľstvo najlepšie podprahovo zaútočiť na najslabších a bezbranných- deti a dôchodcov. Dopustiť nejaké násilie , umelo vyvolané ( obete hrajú herci ), prepadnutie dôchodcu (herec je namaľovaný a nalíčený tak, akoby ho niekto do krvi zbil, nie je ho/ju poznať a ukážu , aké násilie sa deje v mestách, že normálny človek sa bojí prejsť ulicou za bieleho dňa. Najlepšie okradnutý o úspory/dôchodok a následne ho /ju ukážu v televízii ako sa strašne správa dnešná mládež závislá na mobiloch, drogách a alkohole, že sa neštítia okradnúť staršieho človeka. A sami ľudia začnú sa domáhať väčšej ochrany, nových zákonov na zníženie kriminality. Myslia si , že zmeny zákonov prinesú odstránenie problému alebo jeho elimináciu a vôbec si neuvedomujú , že častejšou kontrolou policajtov , ktoré prijali ako nevyhnutné , si neuvedomujú porušovanie svojich vlastných sociálnych práv. Kríza nevzniká nikdy sama od seba. Vždy je vyvolaná niekým alebo niečím pre utajené zámery ľudí v politike alebo vláde. Nikdy to nie je ,pre dobro občanov.

 

  1. Postupnosť

Kedykoľvek v dejinách ľudstva a štátov sa zavádzalo niečo , proti čomu , by obyvatelia protestovali, tak sa zvolila metóda – po troške- teda každý deň kúštik viac, napr. obmedzení- ako v minulosti pri nastolení komunizmu, liberalizmu, kapitalizmu… Schválne sa dával tovar do obchodov po troche a umelo sa vyvolalo, že je nedostupný- ako počas Covidu 19 , že neboli hygienické veci, dezinfekcie, rúška, toaletný papier a pod. Chceli rozoštvať ľudí , aby sa bili o každý kúsok tovaru, ktorý bol umelo nedostupný /vykúpený , ľuďom sa akoby pripomínali časy minulé , že na dobré kvalitné veci sa stojí vo fronte, alebo sa predávalo pod pultovo , alebo ako bol tuzex, veci na prídel a pod. Cieľom bolo vyvolať neistotu, nestabilitu, nezamestnanosť, nízky plat. Ak by sa to dialo naraz vyvolalo by to vzburu alebo revolúciu.

 

  1. Odklad vykonania

Presadenie niečoho , čo sa v súčasnosti nestretnete s porozumením .Ak nastane odklad bolestivého rozhodnutia, tak sa v budúcnosti, akoby ľahšie príjmu nepopulárne opatrenia. Prinesenie obete bude potom jednoduchšie a nikomu zmeny neprídu divné.

 

  1. Rozprávanie infantilne s dospelými ľuďmi akoby boli mentálne zaostalí alebo malé deti

Čím viac chcete niekoho ohúriť alebo  s ním manipulovať vo svoj prospech , tým viacej sa používajú výrazy, intonácia a slová vhodné pre ľudí max. do 10-12 rokov / zaostalých jednotlivcov v dospelom veku. Silné zavádzanie a klamanie poslucháča prevádzajú infantilné prejavy – teda jednanie dosahujúce prejav pred malými deťmi  na 1.stupni základnej školy , v tomto veku sú deti veľmi ľahko z manipulovateľné a nebude existovať kritika , tým pádom bude chýbať kritické uvažovanie a zamyslenie sa nad rečou prednášateľa alebo rečníka.

  1. Presadzovanie a dôraz na emočnú stránku poslucháčov

Na to , aby sme niekoho z manipulovali a nasmerovali jeho pocity a emócie na svoju stranu stačí , aby sme použili neurolingvistické programovanie na zastavenie schopnosti ľudí triezvo a racionálne uvažovať o téme , o ktorej sa manipulatívne hovorí.  Takýmto spôsobom dokážeme vstúpiť do mysle a podvedomia ľudí , ktorých manipulujeme , a tým im vsugerovať a vtlačiť myšlienky, túžby alebo  iracionálne strachy z budúcnosti, nátlak na ich rozhodnutia potlačením ich slobodnej vôle,  a tiež udržateľné spôsoby správania sa jednotlivcov podľa naprogramovania . Vložili ich prostredníctvom podvedomia, ktoré si otvorili s pomocou manipulácie citmi a emóciami poslucháčov.

  1. Rozdielnosť vo vzdelávaní ľudí nižších a vyšších sociálnych tried

Porozumenie  technikám a metódam manipulácie je schopné rozumieť len mizivé percento ľudí nižších sociálnych tried, a tým sa stávajú ľahkou korisťou ľudí z vyšších sociálnych tried , ktorí sú schopní pomocou jednoduchých spôsobov riadiť a ovládať i podriaďovať masy ľudí svojej vôli. Manipuláciou im odoberajú schopnosť racionálneho uvažovania pomocou zamerania sa na emócie , ktoré sú  hlavným mechanizmom blokovania triezveho uvažovania nad slovami rečníka.. Jedinci nie sú schopný prekonať priepasť poznania medzi nižšou a vyššou sociálnou triedou.

  1. Propagácia priemernosti

Vládnuca vrstva v štáte chce dosiahnuť zanedbávaním vzdelania a školstva , presadenie myšlienky priemernosti- byť hlúpy, nevzdelaný a grobian je teraz cool a in. Priemernosť spôsobuje  zotretie rozdielov medzi ľuďmi a následne ich stádovitosť, nezmyselné poslúchanie manipulátora, potlačená alebo značne obmedzená schopnosť uvažovania v kontexte udalostí a možnosti sledovania ich prepojenia a nadväznosti na seba a vytváranie nového celku podľa priania vodcu alebo manipulátora.

  1. Vzbudzovanie neustáleho pocitu viny

Najhorším spôsobom ako z niekým manipulovať , je neprestajné vzbudzovanie pocitu viny, že si svoj stav a nešťastie vlastne zavinil sám/sama v plnom rozsahu a teda nemá právo nikoho obviňovať z manipulácie a ovplyvňovania mysle. Psychická manipulácia doslova odstaví človeka od racionálneho uvažovania a emócie ho privedú k poslúchaniu manipulátora bez odporu aj voči iracionálnym požiadavkám.

  1. Vynikajúca znalosť ľudskej povahy a charakter

Manipulátori dokonale ovládajú akú ma človek povahu alebo charakterové vlastnosti niekedy aj po pár minútovom nezáväznom rozhovore doslovne o počasí. Na základe tohto vyhodnotia spôsob, akým ho/ju  budú manipulovať pre svoje vlastné ciele.

Ak chcete byť vždy slobodným človekom nenechajte sa od nikoho a ani ničím manipulovať. Nebuďte pre druhých ľahkým cieľom manipulácie. Nenechajte sa ovládnuť smutnými a emočnými umelými príbehmi ľudí, len preto , aby ste neboli za chladného človeka. Racionalita , zdravý úsudok a emócie na správnom mieste z vás urobia vyrovnanú a veľmi ťažko z manipulovateľnú osobu.

Bc. Ľubica Bombalová