Úvod Problémy v rodine 7 odporúčaní od psychológa k výchove detí

7 odporúčaní od psychológa k výchove detí

547
0
ZDIEĽAŤ
Výchova dnešných detí,
Výchova dnešných detí,

V terajšej hektickej dobe je veľa ľudí psychicky vyčerpaných. Všetko sa točí neskutočne rýchlo, že sa nedokážeme zastaviť na bežné činnosti. Veľa ľudí už nemyslí na to, že kedysi žili spolu viaceré generácie a teraz sa nevedia niekedy ani rodičia medzi sebou dohodnúť. Pojem spolužitie zmenil význam…

  1. Odporúčanie- poukazujte deťom, aké pravidlá , hodnoty a zvyky a názory má vaše rodinné spoločenstvo

Deti sa učia nápodobou , a preto je fajn , keď im ukážete aké pravidlá, hodnoty, zvyky platia vo vašej rodine aj v spoločnosti. Pracujte na tom , aby ste z vašich detí vyrástli zodpovední a ochotní mladí ľudia. Vysvetľujte im , že ľudia nie sú zlí , len kvôli tomu  že majú iný zvyk alebo názor ako vy alebo vaša rodina. _Rodičia majú byť najdôveryhodnejším zdrojom  informácii a hodnôt. Je dôležité nájsť si čas na rozhovory o správach a informácii z médií, ktoré sa k deťom dostali.

  1. Odporúčanie- ak zabezpečíte deťom vyrovnané a šťastné detstvo, tak vo vašej rodine určite nevládne chaos

Ak má dieťa šťastie a vyrastá v pokojnom a vyrovnanom a kreatívnom prostredí a psychicky vyrovnaným rodičom tak sa stane z neho / z nej šťastný, vyspelý a psychicky odolný jedinec. Ak vo vašej rodine vládne, neporiadok a chaos, rodičia psychicky labilní v jednom kuse podráždení, vulgárni vychovajú nestabilné osobnosti.

  1. Odporúčanie- ukazujte deťom na vlastnom živote ako funguje vo vzťahoch láska, múdrosť a pokora

Je dôležité, aby rodičia boli autentickí a pravdiví, musia žiť život bez pretvárky a nemali by byť falošní. Musí byť súlad medzi vypovedaným slovom a reálnym skutkom. Láska by mala prekvitať medzi členmi rodiny. Pokora je vlastnosťou a výsadou múdrych, vedia , že nie je hanbou sa mýliť, ale svoj omyl napraviť, a prípadne sa ospravedlniť ak sme niekoho nechcene zavádzali alebo oklamali. Rodičia majú svoje deti vychovávať k pravde.

  1. Odporúčanie- ukazujte a učte deti ,ako si majú pomáhať navzájom a tiež pomáhať aj druhým- každému kto to potrebuje

Deti sa potrebujú naučiť , že nemajú byť egoistické  pyšné a pomáhať rodičom, starým ľuďom aj medzi sebou navzájom. Potvrdilo sa, že ak žijeme život pre druhých , máme mať prosociálne cítenie. Pomáhanie núdznym. Ak je výchova bez hraníc a pravidiel , zásad, a hraníc, stáva sa z neho dieťa bez zodpovednosti a neuznávajúce autoritu ani starších.

  1. Odporúčanie – hľadajte nefalšované šťastie spolu s deťmi

Podpora deti pri záujmových činnostiach, ale nie správne nútiť ich do činnosti, v ktorej sa necítia šťastné , nejde im to, nemajú talent. Nútenie do činností/ športu/ do hudobných nástrojov, čo ste vy rodičia v detstve nedosiahli.

  1. Odporúčanie – učte deti odolnosti , aby zvládli a vedeli prekonať prekážky

Svet je preplnený problémami, naši predkovia boli oveľa viacej psychicky odolnejší a nechodili k psychológom/psychiatrom a riešili problémy pomocou rozhovorov so staršími a skúsenejšími ľuďmi. V súčasnosti sa odporúča deťom prideliť nejaké povinnosti, aby sa cítili zodpovedné za niečo. Riešenie problémov rodičmi za deti nevedie k zodpovednosti a odolnosti a schopnosti samostatne ich riešiť , prípadne s pomocou vrstovníkov. Zásah dospelej osoby je potrebný až vtedy ,keď je to, nad ich sily.

  1. Odporúčanie – budujte v deťoch sebavedomie a hrdosť

Každý človek má svedomie, ktoré je potrebné v deťoch budovať od malička. Ak sa to nerobí dobre hrozí deformácia- buď bude úzkostné a vyrastie z človeka škrupulant. Keď sa svedomie zahlušuje alebo prekričí napr. zábavou.  Rozvíja sa pod vplyvom najbližšieho okolie, Cirkev a tiež predovšetkým morálnu výchovu na starosti rodičia. Na školu sa netreba spoliehať, ona má iba dopĺňať výchovu rodičov.

Výchova dnešných detí, je vzhľadom na digitálnu dobu oveľa viacej náročnejšia ako tomu bolo v minulosti. Každé obdobie dejín ľudstva á svoje určité špecifiká vplyvu na vývoj jednotlivca a celej spoločnosti.

Bc. Ľubica Bombalová