Úvod domácnosť a bývanie Ako učiť deti od mala sa zapájať v domácnosti?

Ako učiť deti od mala sa zapájať v domácnosti?

323
0
ZDIEĽAŤ
Ako učiť deti od mala sa zapájať v domácnosti?
Ako učiť deti od mala sa zapájať v domácnosti?

Deti sa vyvíjajú už od útleho detstva a vnímajú naše správanie, učia sa od nás povinnosti a aj spôsoby akým riešime problémy. Práve preto je nesmierne podstatné, aby sme reagovali na jednotlivé úlohy s chladnou hlavou a snažili sa ukazovať im správny príklad. Takéto pasívne učenie nám často ukáže prostredníctvom zrkadlenia aj naše vlastné nedostatky. Veľmi podstatné je tiež deti zapájať a učiť aj aktívne – napríklad prostredníctvom práce v domácnosti.

Práce v domácnosti a deti

Pokiaľ deti od mala nezapájame do chodu domácnosti, môže sa stať, že nerozumejú tomu, že všetko musí niekto urobiť. Povinnosti by sa preto v domácnosti mali svedomito rozdeľovať a od útleho veku, by ste mali vašim ratolestiam prideľovať určitú dávku zodpovednosti. Na jednej strane tak môžete jednoducho docieliť, že deti budú niektoré povinnosti brať automaticky, čo im pomôže aj v ich budúcom živote.

Ak si to ukážeme na príklade, je veľmi vhodné pokiaľ sa chlapci od mala zdržujú pri prácach v okolí domu, pri montážach a rekonštrukciách. Osvoja si jednotlivé náradie – kladivo, skrutkovač, no postupne sem môže patriť aj aku vŕtačka. Rovnako to platí aj pre dievčatá, pritom však v tomto ohľade určite netreba byť stereotypní a rozdeľovať prácu na ženskú a chlapskú. Tieto procesy sa pre deti stanú automatickými a tak si aj v budúcnosti budú vedieť poradiť, keď sa vyskytne potreba niečo opraviť alebo zmontovať.

Organizácia domácich prác

Čo sa týka konkrétnych aktivít, pri ktorých sa deti vedia zapájať, závisí to najmä od veku. Maličké deti by si mali v prvom rade vedieť upratať hračky, keď sa dohrajú. Postupne im treba ukazovať, aby si vedeli odložiť špinavé oblečenie, či zahodiť papieriky do koša. Vždy je potrebné všetky veci vysvetľovať a ukazovať. Staršie deti už potom môžete priamo organizovať – napríklad každý týždeň bude vysávať iné dieťa.

Dôležité je vždy dohliadať, aby bola práca náležite rozdelená, vďaka čomu budú mať všetci dostatočnú zodpovednosť a nevzniknú žiadne nedorozumenia. Rovnako je dôležité prihliadať aj na benevolentnosť – napríklad v prípade choroby je možné nesplniť svoje povinnosti, ale v prípade dohodnutej schôdzky nie. Deti to od mala učí disciplíne a tiež aj tomu, ako efektívne riešiť problémy, či si manažovať čas.

Ako rodičia netreba striktne dbať na to, aby sa vaše deti naučili všetky práce. Deti sa vo veľkej miere učia pozorovaním a často nás prekvapia tým, že sami niečo upracú. Takéto aktivity treba vždy oceniť. Snažte sa vždy povzbudzovať tieto dobré aktivity a citlivo upozorňovať na nedostatky. Nesprávajte sa príliš agresívne pri presadzovaní poriadku, ale komunikujte a upozorňujte na dôležitosť organizácie jednotlivých úkonov.