Úvod Zdravie a rodina Čaká vás alebo vašich blízkych domáca dialýza? Viete ako sa pripraviť a...

Čaká vás alebo vašich blízkych domáca dialýza? Viete ako sa pripraviť a na čo si dať pozor?

264
0
ZDIEĽAŤ
Čaká vás alebo vašich blízkych domáca dialýza? Viete ako sa pripraviť a na čo si dať pozor?

Hlavnou funkciou obličiek v organizme je očistenie krvi od odpadových látok, ktoré sa v nej hromadia. Tieto látky sa vylučujú z tela spolu s prebytočnou vodou v podobe moču. Tak obličky regulujú aj množstvo vody v tele. Pokiaľ však dôjde k zlyhaniu ich činnosti, či už dočasnému alebo trvalému, je doslova nutné funkciu obličiek nahradiť. Dnes na tento účel slúži predovšetkým dialýza.

Zlyhanie obličiek

Množstvo prípadov chronického zlyhania srdca, cukrovky či vysokého krvného tlaku môže skončiť zlyhaním obličiek.

Akútne zlyhanie obličiek

Pri akútnom zlyhaní obličiek sa v krvi začnú náhle hromadiť jedovaté látky, ktoré sú súčasťou normálnej činnosti tela, no nemôžu sa z neho vylúčiť, pretože činnosť obličiek je porušená. Takéto náhle zlyhanie môže nastať napríklad po úraze, operácii alebo pri zápale obličiek.

Chronické zlyhanie obličiek

Chronické zlyhanie obličiek nastáva pomalšie. Jedovaté látky sa v tele hromadia pomaly až dosiahnu takú silnú koncentráciu, že môže nastať chronická otrava organizmu. Takéto zlyhanie obličiek môže nastať ako dôsledok rôznych iných ochorení, najčastejšie to býva cukrovka alebo vysoký krvný tlak.

Príznaky zlyhávania obličiek

 • Vyčerpanosť
 • Nevoľnosť, zvracanie
 • Zmeny hmotnosti
 • Opuchy nôh
 • Sťažené dýchanie
 • Krvácanie z nosa, ďasien, krv v stolici

Tieto príznaky nemusia ihned znamenať, že vám zlyhávajú obličky, no môžu byť dobrým dôvodom pre návštevu lekára a preventívnu prehliadku.

Čo je vlastne dialýza?

Dialýza, teda dialyzačná liečba, nahrádza niektorú z funkcií obličiek. Jej hlavnou úlohou je odstraňovať z tela jedovaté látky, ktoré vznikli pri normálnej látkovej výmene. Je potrebná vtedy, keď obličky nevládzu robiť svoju funkciu.

Delí sa na dve základné skupiny:

 • mimotelovú liečbu (hemodialýza)
 • vnútrotelovú liečbu (peritoneálna dialýza)

Hemodialýza

Hemodialýza je známejší a používanejší spôsob dialýzy. Pri hemodialýze sa škodlivé látky odstraňujú z krvi mimo tela cez umelú membránu. Pacient potrebuje malý zákrok na vytvorenie cievneho prístupu, ktorým sa krv z tela odoberá, ale aj vracia naspäť.

Takáto liečba môže byť akútna, v prípade že je pacient hospitalizovaný, alebo chronická, kedy sa zákrok vykonáva ambulantne 2 až 3x do týždňa, zvyčajne po dobu 4 – 5 hodín. Do dialyzačného centra tak musia pacienti pravidelne dochádzať.

Výhody hemodialýzy

 • Lepšia pre akútnych pacientov
 • Rýchlejšie odstraňovanie toxínov z tela
 • Liečba si nevyžaduje spoluprácu pacienta, procedúru robí personál

Nevýhody hemodialýzy

 • Pacient je viazaný navštevovať centrum
 • Možné riziká ako: nízky krvný tlak, svrbenie, anémia, problémy so spánkom a pod.

Peritoneálna dialýza

Peritoneálnu dialýzu môže pacient absolvovať aj v pohodlí domova, a preto sa tiež označuje ako domáca dialýza, ktorá môže pacientovi umožniť žiť aktívny život. Pretože správne vykonanie výmen je plne v rukách pacienta, prípadne osoby, ktorá sa o pacienta doma stará, dôležité je zaškolenie odborným personálom dialyzačného strediska.

Zaškolenie môže mať niekoľko foriem – od hospitalizácie v nemocnici cez ambulantné návštevy strediska až po návštevy priamo doma u pacienta. Po zaškolení by mal pacient alebo starajúca sa osoba bezpečne zvládať sterilné napojenie koncovky dialyzačného katétra na vaky s dialyzačným roztokom, vypúšťanie a napúšťanie dialyzačného roztoku, jeho zváženie, ako aj kontrolu a odpojenie od vakov a uzavretie koncovky katétra.

Ako funguje?

Táto metóda sa od hemodialýzy líši tým, že krv sa nečistí mimo tela pomocou umelej membrány, ale vnútri tela. Ako filtračná membrána sa pritom používa pobrušnica.

Pacientovi sa do brušnej dutiny zavedie katéter, ktorým sa do nej napustí špeciálny roztok. Pacient absolvuje takúto výmenu väčšinou 4x denne. Táto metóda sa teda môže vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

 • CAPD – pacient si denne napúšťa dialyzačný roztok do brušnej dutiny, nechá ho pôsobiť a po určitom čase, keď je roztok nasýtený odpadovými látkami, si ho vypustí a nahradí novým
 • APD – pacient využíva k napúšťaniu a vypúšťaniu dialyzačného roztoku z brušnej dutiny prístroj, cyklovač. Táto metóda sa môže uskutočňovať počas spánku (8 –10 hodín denne), čo pacientovi uľahčuje život v priebehu dňa a umožňuje mu väčšiu voľnosť a flexibilitu

V prípade nočnej peritoneálnej dialýzy s prístrojom APD je pacient informovaný predovšetkým o nastavení a obsluhe prístroja a ovládaní alarmov. Pacient by mal taktiež obdržať kontakt na 24-hodinovú telefonickú podporu, na ktorú sa môže v prípade neočakávaných problémov obrátiť.

Výhody peritoneálnej dialýzy

 • Prirodzenejšia metóda
 • Vhodnejšia aj pre pacientov s chorobami srdca
 • Väčšia sloboda pre pacienta
 • Liečba v pohodlí domova
 • Voľnejšia diéta a pitný režim
 • Lepšie duševné a fyzické zdravie
 • Zníženie liekovej záťaže

Nevýhody peritoneálnej dialýzy

 • Metóda môže do 2 – 3 rokov zlyhať
 • Určitý zásah do organizmu

Dialýza v domácom prostredí – Ako sa pripraviť?

Vykonávať dialýzu v domácom prostredí bez asistencie sestričiek alebo lekárov je možné od roku 2015. Domáca dialýza môže výrazne zvýšiť kvalitu života pacientov, pretože nie sú odkázaní na pravidelné návštevy dialyzačného strediska a môžu si lepšie zorganizovať svoj čas.

Na čo myslieť?

Hlavným predpokladom je, aby mal pacient záujem na svojej liečbe aktívne spolupracovať a nebál sa sám obsluhovať lekársky prístroj. Záujemcovia o domácu dialýzu by taktiež mali spĺňať niekoľko podmienok:

 • Pacient musí mať dostatok odvahy
 • Treba mať doma dostatočný priestor pre dialyzačný monitor, posteľ, úpravňu vody a ďalšie vybavenie
 • Pacient sa musí naučiť samostatne obsluhovať dialyzačný prístroj a zvládnuť sa k nemu pripojiť
 • Pri každom dialyzačnom ošetrení by mal byť prítomný niekto z pacientových blízkych, ktorý by v prípade potreby mohol zasiahnuť a privolať pomoc

Ako sa pripraviť?

Ako pacient budete naďalej počas dňa vykonávať množstvo činností a dostanete sa do mnohých rozličných situácií, budete stretávať rodinu, priateľov a známych, riešiť ako sa správne stravovať, ako cestovať, ako sa venovať športu a udržať sa aktívny.

Neminie vás ani úprava hygienických návykov alebo zmena spánku. Nesmiete zabudnúť ani na vplyv zmien na váš psychický stav, vzťah k blízkym alebo intímny kontakt so svojím partnerom.

Všetko sa však dá zvládnuť. Čím viac informácií budete mať, tým lepšie dokážete všetkým zmenám porozumieť, akceptovať ich a žiť čo možno najkvalitnejším a hodnotným životom.

Hygiena

Počas prípravy dialýzy a počas jej vykonávania je nevyhnutné mať čisté ruky, či už ide o pacienta alebo ošetrujúcu osobu. Na každodennú hygienu sa u pacientov odporúča sprchovanie, ako aj očistenie a ošetrenie samotného priestoru.

Aj miestnosť, v ktorej sa výmena vykonáva, musí byť čistá, suchá, osvetlená, bez prachu a prievanu. Počas peritoneálnej výmeny by mali byť dvere a okná uzavreté a ventilátory vypnuté. Domáce zvieratá do tejto miestnosti vstupovať nesmú, mikroorganizmy z nich sa môžu preniesť na pacienta a tak zvýšiť riziko infekcie.

Rodina a priatelia

Dialyzovaný pacient sa musí vyrovnať najmä s psychickou záťažou spôsobenou úplne novou situáciou v oblasti osobného aj pracovného režimu a organizácie života ako takého. Obavy z toho, ako túto skutočnosť prijme zamestnávateľ, priatelia, ale aj partner, môže často spôsobiť, že sa pacient do seba uzavrie.

U peritoneálne dialyzovaných pacientov býva podvedomým stresovým faktorom zmena fyzického vzhľadu (brušný katéter), ten sa však dá ľahko skryť pod oblečenie.

Najlepším odporúčaním je však predovšetkým otvorenosť a netreba sa báť so svojimi blízkymi hovoriť o všetkom, čo pacienta trápi. Starostlivosť o pacienta na domácej dialýze aj po psychickej stránke je preto veľmi dôležitá.

Pohyb

Samotná liečba zaisťuje iba udržanie životných funkcií, ale kvalita života závisí len a len na pacientovi. Preto je pohybová aktivita veľmi prínosná. Pohyb sám o sebe prináša telu a mysli mnoho blahodarných účinkov, ako napríklad:

 • zníženie krvného tlaku
 • stabilizácia a tvorba svalovej hmoty
 • zlepšenie držania tela
 • zlepšenie obranyschopnosti organizmu proti infekciám
 • zvýšenie počtu červených krviniek
 • zlepšenie koordinácie, motoriky aj rovnováhy
 • vo vyššom veku aj prevencia pádov

Pravidelná fyzická aktivita okrem toho so sebou prináša aj zlepšenie nálady, psychickej odolnosti, výkonnosti a sebadôvery.

Výživa pri domácej dialýze

Diétne odporúčania sa líšia podľa stupňa zlyhania obličiek a metódy liečby. Výživa je však veľmi dôležitá a musí byť neoddeliteľnou súčasťou liečby. Dialyzovaný pacient by mal dodržiavať odporúčania lekára alebo nutričného poradcu.

Pri ochorení obličiek je dôležité dbať na dostatočný príjem niektorých látok, ako sú napríklad bielkoviny a naopak, niektoré látky je nutné obmedziť (sodík, fosfor, draslík). Špeciálna diéta u domácej dialýzy musí obsahovať správne množstvo vitamínov a minerálov. Cieľom diéty pri dialýze je obmedziť hromadenie niektorých odpadových látok.

Tip: Zaujímate sa o zdravie svojho tela a správnu funkciu orgánov? Pozrite sa na naše tipy na detoxikáciu obličiek. Len pozor! V prípade ich ochorenia sa o vhodnosti detoxikácie poraďte s ošetrujúcim lekárom.

Aj keď sa pomocou dialýzy z tela odstráni mnoho odpadových látok, je nutné dodržiavať pri stravovaní opatrnosť, aby sa vyhlo zhoršeniu zdravotného stavu v dôsledku diétnych chýb. Pretože sa domáca dialýza vykonáva každý deň, môže byť pri nej pri porovnaní s hemodialýzou menej diétnych obmedzení. Pacient by sa mal dobre cítiť, mal by mať chuť k jedlu, normálny krvný tlak a primerané laboratórne výsledky.

Cestovanie

Výhodou peritoneálnej dialýzy je možnosť cestovať s dostatočnou zásobou dialyzačných roztokov takmer bez obmedzenia. V prípade dlhšieho pobytu mimo domova je možné s firmou dodávajúcou dialyzačné roztoky obvykle dohodnúť dodávku roztokov priamo na miesto (napríklad na chate a pod.).

Tipy na recepty

Mrkvová polievka

Čo budete potrebovať:

 • hrsť nízkobielkovinových rezancov
 • 1 veľká mrkva
 • lyžica rastlinného oleja
 • 15g cibuľa
 • čierne korenie, štipka soli, majoránka, petržlenová vňať

Postup:

 1. Očistenú a nastrúhanú mrkvu opečte a zalejte vodou.
 2. Do polievky pridajte cibuľu, korenie a povarte.
 3. Pridajte nízkobielkovinové rezance a dochuťte petržlenovou vňaťou, soľou a korením.

Zapečené zemiaky so zeleninou

Čo budete potrebovať:

 • 250g zemiaky
 • 100g mrazená zelenina
 • 15g kvalitný rastlinný olej
 • vajce
 • soľ
 • syr na posypanie (napr. Grana Padano)

Postup:

 1. Zemiaky uvarte v šupke, ošúpte a nakrájajte na plátky.
 2. Zeleninu poduste.
 3. Následne do vymasteného pekáča vložte zemiaky, zeleninu a zalejte rozšľahaným vajíčkom. Zľahka posoľte, okoreňte, posypte strúhaným syrom a pečte v rúre.

Palacinky s čučoriedkami

Čo budete potrebovať:

 • 4 lyžice múky
 • vajce
 • 50 ml mlieka
 • 1 lyžicu oleja
 • hrsť čučoriedok (čerstvé alebo kompótové)
 • 1 lyžica cukru

Postup:

 1. Vajce rozmiešajte s cukrom, mliekom a múkou do peny.
 2. Potom pridajte čučoriedky.
 3. Panvicu potrite olejom a vylejte časť cesta, keď sa začnú robiť bublinky, cesto otočte.
 4. Palacinku pocukrujte a podávajte. Palacinky môžete ozdobiť malinami, jahodami alebo potrieť džemom.

Treba zdôrazniť, že stravovanie pri dialýze môže byť pre každého pacienta veľmi individuálne a závisí od mnohých faktorov – inak sa treba stravovať, ak sa pacient chystá na hemodialýzu, na transplantáciu a pod. Určite konzultujte svoj jedálniček so svojím doktorom.

 

Dominika Blchová, SEO, Optimalizácia webu pre vyhľadávače

 

Obrazky:

https://www.pexels.com/

https://unsplash.com/