Úvod Zaujímavosti Čo sa naučíte cez online kurz Excel

Čo sa naučíte cez online kurz Excel

887
0
ZDIEĽAŤ

Online kurz Excel ponúka všetko potrebné, čo pre zvládnutie programu MS Excel potrebujete.

Tie najlepšie kurzy Excelu vysvetľujú možnosti tohto programu na príkladoch. Užívateľ tak dostáva komplexný pohľad od povrchu problému až k jeho hĺbke. Jedná sa napríklad o kurzy doplnkov Excel, vzorcov a funkcií, kontingenčných tabuliek, riešenia praktických úloh i programovania VBA.

Kurz Excel online uvádza študenta aj do problematiky doplnkov, teda preddefinovaných funkcií, ktoré ale nie sú bežnou súčasťou programu, a teda je potrebná ich inštalácia. Doplnky Excel sa bežne využívajú pre špecifickejšie výpočty.

Kurzy pre Excel funkcie riešia túto oblasť obzvlášť do hĺbky a teda rozobratím všetkých možných daných programom i vytváraním vlastných.

Kontingenčné tabuľky v Exceli slúžia predovšetkým pre potreby spracovania väčšieho množstva dát. Online kurz zameraný na túto oblasť poskytuje kompletný návod na ich vytvorenie až po výsledky kombinácií.

Kurz riešenia praktických úloh je všeobecne vyhľadávaným. Poskytuje jednoduchý pohľad na program z hľadiska praktického využitia najčastejších vzorcov, tabuliek a aj takých konkrétnych úloh, akou napríklad je počítanie váženého priemeru.

Programovanie VBA (Visual Basic for Application) je rozsiahla oblasť programu Excel, určená predovšetkým pre denných užívateľov Excelu. VBA napomáha urýchleniu procesov a dátových výmen pomocou vlastnoručne nastavených procesov.

Ďalej sa isté kurzy môžu špecializovať na kariérne oblasti. Ku príkladu online kurzy Excel pre ekonómov či projektových manažérov. Tento druh online kurzu výnimočne napomáha v raste na pracovisku.

Rozsah každého online kurzu je veľmi individuálny. Pri jeho popise sa obyčajne dočítate počet obsiahnutých lekcií, zhrnutie cieľov a celkovú časovú náročnosť. Dôkladne zvážte koľko času hodláte online kurzu obetovať i ako dlho potrebujete cvičiť a fixovať znalosti. Nie je vždy pravidlom, že dobrý kurz trvá dlhšie.

Ako kurz Excel online zaručí spokojnosť užívateľov

Zo skúsenosti už určite vieme, že najvýpovednejším meradlom kvality produktu je spokojnosť užívateľov. To isté platí i o online kurzoch Excel. Kvalitné kurzy sú obyčajne používane vyšším množstvom ľudí, pochádzajú zo serióznych stránok a nesú pozitívne hodnotenia.

Skontrolujte lektora prípadne spoločnosť, ktorá daný kurz ponúka. Najlepšie znalosti poskytuje spravidla skúsený lektor so špecializovaným vzdelaním. Skontrolujte či vám daný kurz poskytuje kvalitný certifikát o jeho absolvovaní. Certifikát zvýši vašu kvalitu na trhu práce a umožní ďalší kariérny postup.

Ceny za kvalitný kurz Excel online obyčajne stúpa s náročnosťou školenej problematiky. Kurz pre začiatočníkov vašu peňaženku odľahčí v priemere o 30 eur, pokročilejší približne o 50 eur. Ceny špecializovaných kurzov závisia od danej oblasti. Jednoduchšie, ako napríklad vzorce a funkcie, približne 20 eur naopak zložitejšie, ku príkladu programovanie VBA, niečo nad 40 eur.