Úvod Problémy v rodine Dieťa a nebezpečenstvo pri ceste domov zo školy alebo na ihrisku

Dieťa a nebezpečenstvo pri ceste domov zo školy alebo na ihrisku

606
0
ZDIEĽAŤ
Dieťa a nebezpečenstvo pri ceste domov zo školy alebo na ihrisku
Dieťa a nebezpečenstvo pri ceste domov zo školy alebo na ihrisku

Skôr než sa rozhodnete vy, ako rodičia dovoliť svojmu dieťaťu ísť samostatne a samo do školy alebo zo školy , prípadne na ihrisko za kamarátmi, susedovými deťmi alebo spolužiakmi je veľmi dôležité si z dieťaťom sadnúť a postupne mu začať vysvetľovať , aké nebezpečenstvo alebo ohrozenie na neho / na ňu môže striehnuť na ulici alebo na ihrisku…

Teraz na začiatku školského roku mnohé z detí už chodia do a zo školy samostatne alebo ich budete vysielať samostatne prvýkrát. Určite je na mieste ostražitosť a bezpečnosť dieťaťa tak je mnohými odborníkmi doporučené z deťmi tieto nebezpečenstvá preberať

Ak má dieťa začať samostatne chodiť do /zo školy

V prvom rade si rodičia musia zvážiť , či ich dieťa je na tento krok pripravené a či ho zvládne. Najdôležitejšie je to skôr ako začne si tento krok na trénovať. Teda , že z dieťaťom prejdete celú cestu do / zo školy a hľadáte najbezpečnejšiu trasu :

 • ak je to možné , aby sa dieťa cestou do /zo školy vyhlo prechodu cez frekventovanú cestu , skúste ju nájsť
 • ak je možnosť, aby dieťa chodilo v skupinke detí , ktoré bývajú vo vašom okolí alebo priamo v bytovke a majú z dieťaťom rovnaký počet hodín, tak aby išli spolu – dohodnúť sa s rodičmi aj deťmi
 • ak je možnosť tak hľadať cestu , ktorá nejde cez park , hustý porast alebo miesta kde je otvorené priestranstvo
 • poučiť dieťa , aby sa nikde nezastavovalo a išlo priamo domov a nehľadalo iné cestičky a chodníky ako sme s ním nacvičovali
 • ak má dieťa nejaký krúžok a teda sa zo školy oneskorí , je dobré , aby poslalo nejaký odkaz, buď prostredníctvom mobilu ( ak má) alebo inteligentných hodiniek, alebo ak neplánovane ostalo po škole , v družine , alebo triednickú hodinu ( ohlasujú učitelia rodičom emailom , alebo cez elektronickú žiacku knižku)
 • je to dôvere dieťaťu, že sme ho naučili a nacvičili si ako chodiť do/zo školy
 • ak nie je možné, aby sa dieťa dostalo do školy bez toho , aby muselo prejsť cez cestu , tak hľadáme takú čo má semafór , prípadne takú, ktorú ráno strážia a usmerňujú policajti počas rannej špičky v blízkosti školy, a ak taká nie je , tak čo najkratší prechod pre chodcov , a ukážeme a nacvičíme prechod cez priechod pre chodcov a obzretie vpravo a vľavo a uistiť sa , že nejde žiadne auto a plynulou chôdzou , čo v najkratšom možnom čase sa dostať na druhú stranu
 • poučíme dieťa o tom , že cez cestu sa nebeží, v blízkosti cesty sa nenaháňa , lebo môže dôjsť k úrazu , pádu na ceste , zakopnutiu o kameň, rozviazanú šnúrku a pod.
 • ak dieťa musí do školy alebo krúžok dochádzať mestskou hromadnou dopravou , tiež to je potrebné nacvičiť, z akej zastávky autobus/ trolejbus/ električka ide , zistiť časy odchodov /príchodov autobusu /trolejbusu/ električky ,vyhľadať označenie alebo čísla všetkých spojov , ktoré idú na danú zastávku, vybaviť dieťaťu kartu na zľavnený lístok , prípadne električenku (vo veľkých mestách napr. Bratislava) , zistiť názov zastávky, kde je potrebné vystúpiť , a tiež ako ďaleko je škola / krúžok od predmetnej zastávky, čo je v okolí a či je potrebné prechádzať cez cestu a jej bezpečnosť                      ( semafór, krátka vzdialenosť), nacvičiť príchod a odchod do /zo školy (krúžku)

Dieťa a nebezpečenstvo na ihrisku a v okolí paneláku

 • ak sa rozhodneme pustiť dieťa von s kamarátom na ihrisko , zistíme kde to ihrisko je a či je ďaleko od miesta kde dieťa býva, a či tam bude nejaký dozor dospelej osoby , prípadne je na to ihrisko vidieť z okna
 • ak tam nie je dozor dospelej osoby alebo staršieho súrodenca jedného alebo druhého dieťaťa , tak zvažujeme , či je to pre dieťa bezpečné , či sa v okolí nepohybujú narkomani alebo alkoholici , či to ihrisko je monitorované kamerou alebo strážené a oplotené, aby nedošlo v priebehu hry úteku na cestu a nedošlo k úrazu
 • v prípade , že chceme vedieť kde to ihrisko je , aj keď je za domom na začiatku deti odprevadíme a necháme ich sa hrať, a dohodneme čas dokedy sa dieťa má vrátiť prípadne pre neho prídeme a odprevadíme aj druhé dieťa domov
 • ak naše dieťa je dostatočne zrelé a rozumné necháme ho ísť samostatne a hrať sa na ihrisku, len vždy si zistíme s kým sa naše dieťa stretáva , akí sú to kamaráti, či spolužiaci , alebo staršie deti…
 • Väčšinou sú na ihrisku aj mamičky s menšími deťmi a to nám dáva čiastočný pocit bezpečia pre dieťa , prípadne sa dohodneme s nejakou mamičkou na ihrisku , že občas pozrie na to naše dieťa….

Aké nebezpečenstvá hrozia deťom a ako sa im má dieťa brániť

 1. Cudzí človek –od malička deťom vysvetľujeme , že s cudzími ľuďmi sa nemajú rozprávať , alebo si čokoľvek od nich brať, keď sú samé vonku. Dieťaťu treba podrobne vysvetliť, kto je to cudzí je najlepšie na nejakom príklade . Cudzí človek je , ale aj ten , ktorého pravidelne stretávame na chodbe bytovky , je to sused , ale je to cudzí človek, aj keď sa s ním rodičia kamarátia a poznajú ho/ju , pre dieťa je cudzím človekom aj niekto kto pred bytovkou venčí psíka , alebo sedí na lavičke.

Tak isto treba dieťaťu objasniť , že keď ide s nami ako s rodičmi a my sa niekomu pozdravíme, dieťa sa má pozdraviť tiež, prípadne , že je to sused a s jeho deťmi

(vnúčatami) chodí dieťa do školy , pre neho je to cudzí človek len čiastočne , ale komunikácia okrem pozdravu , by nemala byť žiadna, a tiež si od neho / nej nič nebrať…

 1. Cudzí človek , sa môže stať pomocníkom, a ako s ním rozprávať- niekedy sa dieťa dostane do situácie kedy musí hovoriť s človekom , ktorého nepozná , ale teraz je pre neho pomocníkom. Ak sa dieťa stratí v nákupnom centre , alebo na nejakom cudzom neznámom mieste , je potrebné ho/ ju naučiť koho môže osloviť , aby mu pomohol v jeho situácii , ktorú dieťa nevie vyriešiť. Nájsť v nákupnom centre predavača alebo predavačku ( majú pracovné oblečenie), prípadne strážnika SBS , alebo pokladňu daného obchodu , prípadne pult za , ktorým stojí predavač alebo predavačka, policajta v uniforme ak takého uvidí a pod. Takým to dôveryhodným človekom môže byť aj vodič MHD , ak dieťa omylom nastúpilo na zlý autobus v dôsledku omylu. Prípadne núdze osloviť spolucestujúcich a opýtať sa ako sa dostane tam a tam prípadne kde vystúpiť zo zlého autobusu a nastúpiť na správny, najčastejšie hneď na nasledujúcej zastávke a pozrieť sa na informačnej tabule , či z nej ide správny autobus a ak nie, tak treba dieťa poučiť , že má vyhľadať zastávku toho zlého autobusu opačným smerom a odviesť sa späť na pôvodnú zastávku a počkať na správny autobus…
 2. Ako dieťa naučiť reagovať , ak pri ňom zastaví autom cudzí človek a bude rozprávať o tom, že ho zavezie domov a lákať ho/ju na niečo do auta ( cukrík, zmrzlina , hračka , zvieratko ( šteniatko , mačiatko) – ak sa dieťaťu stane , že pri ňom zastaví cudzie auto a bude ho /ju lákať k sebe rozličným spôsobom, a prihovárať sa sladkými rečami , že ho/ju zavezie domov , že on je dobrý ujo a , že pozná tvoju mamičku a otecka a , že bude rýchlejšie doma, že v aute sa môže pohrať s mačiatkom/šteniatkom a pod.

Dieťa sa má rozhodne , čo najrýchlejšie vzdialiť od auta alebo nebezpečnej situácie alebo začať kričať , nechajte ma , nepoznám vás , pomoc , on mi chce zle a pod. určite to urobí rozruch a ak je to možné utiecť na nejaké miesto –obchod alebo trhovisko prípadne sa nenápadne pridať k nejakému dospelému najlepšie matke s kočíkom a kričať , že ho prenasleduje zlý ujo, následne povedať rodičom, že sa takáto situácia stala.

Dieťa má byť poučené , že za žiadnych okolností nenastupovať do cudzieho auta a k človeku , ktorého nepozná, ale tiež je dôležité , aby dieťa zaplo svoje detektívne schopnosti a zapamätalo si čo najviac podrobností o mužovi , čo ho zastavil , aké mal auto, na čo ho/ju lákal do auta a ak je možné farbu (značku auta , typ, ŠPZ) ak teda stihne. Každé dieťa obdivuje super hrdinov ,ako riešia a naháňajú zločincov , tak mu vysvetlite , že ak by takáto situácia nastala, že sa na takého detektíva môže zahrať zapamätaním si , čo najviac detailov. Napr. výrazne tetovanie alebo kerka , znamienko na tvári alebo ruke, oblečenie ( farba , nadpisy, obrázky) na čo , aký predmet alebo vec , ho lákal do auta( cukrík, čokoládu, zmrzlinu , hračku, zvieratko), slová , aké použil( zaveziem ťa domov, poznám rodičov, poď si pozrieť hračku ,zvieratko), či voňal alebo smrdel a iné..a či toho človeka videl/videla aj predtým, a či oslovil predtým iné dieťa a spolu s rodičmi nahlásiť na polícii a dať presný čo najviac popis možného páchateľa pedofílie alebo únoscu detí…

 1. Tajný kód na nastúpenie do auta pre dieťa neznámej osobe ( sused , kolega z práce..) ak sa stane ,že nemôže rodič alebo pestúnka vyzdvihnúť dieťa z družiny alebo krúžku najlepšie zavolať pani učiteľke/vychovávateľke v družine/ lektorovi na krúžok , že dieťa vyzdvihne iná osoba ako bolo dohodnuté nazačiatku školského roku. Dieťa za žiadnych okolností nemôže prebrať osoba , ktorá nemá splnomocnenie rodičmi dieťaťa , prípadne nie je rodič a dieťa dohodnuté na tajnom hesle , ktoré vie ten , ktorý má vyzdvihnúť , dieťa a rodič. Ak heslo nepovie alebo ho nepovie správne dieža nemôže s danou osobou odísť , aby nedošlo k únosu alebo ublížení na zdraví.
 1. Zlí a zákerní ľudia, nie je možne ich spoznať podľa zjavu- poznáme mnohé prípady aj z rozprávok , že v nich vystupujú aj záporné a negatívne postavy , ktoré chcú ublížiť. Príkladom je Popoluška ( macocha a jej dve dcéry) , Šípová Ruženka ( zlá sudička , ktorá vôbec sa nezdá byť zlá a vieme ako to dopadlo) Snehulienka a 7 trpaslíkov ( zlá macocha a otrávené jablko a chcela ju zabiť. Zlí ľudia si môžu pre zdanlivý pocit bezpečnosti vybrať aj miesto plné iných ľudí a v tom je ich správanie zákerne.
 1. Najznámejšie a najčastejšie lákadlá pre deti od cudzích ľudí alebo pedofilov- najčastejším lákadlom sú cukríky (môžu obsahovať drogy), čokoláda, balón, zmrzlina, hračka , alebo nalákanie na šteniatko alebo mačiatko v škatuli alebo na vôdzke , a obalamutiť, že v aute alebo na odľahlom mieste sú ďalšie zvieratká , hračky… A čo urobiť , keď niekto požiada o pomoc pri hľadaní psíka , ktorý ušiel. Dieťaťu je potrebné vysvetliť , že pomáhať sa síce má , ale dieťa tú pomoc nedokáže vyhodnotiť ako pascu na únos alebo  niečo podobné. Rodičia musia dieťa poučiť , že ak chce niekomu pomôcť hľadať niečo, treba si privolať na pomoc niekoho dospelého a ak je možné rodiča.. Ak je pravda , že starší pán alebo pani sa utrhla vôdzka s radosťou a spolu s rodičom alebo starším súrodencom môžete pomôcť hľadať strateného psíka
 1. Krízová situácia – ak sa dieťa dostane do krízovej situácie , musí mať nacvičené zachovať chladnú hlavu a začať kričať alebo utiecť preč , ak sa človek nebezpečne približuje , nereaguje na vety , dajte mi pokoj , nepoznám vás a pod. Najlepšie je utiecť niekde kde je viacej ľudí obchod , pošta , škola , škôlka najbližšie miesto kde je niekto dospelý kto vám môže pomôcť a je dôveryhodný – policajt , predavač , SBS a pod. Kričať treba pomoc , nechcem ísť s vami , nepoznám vás , dajte mi pokoj . Pane , pani pomôžte mi ten pán ma obťažuje sleduje už odkedy som odišiel (odišla )zo školy, nepoznám ho , zavolajte mojim rodičom , policajtom…

Všetky tieto situácie treba z dieťaťom nacvičiť v bezpečnom prostredí. Venujte dieťaťu zvýšenú pozornosť najmä ak chodí domov samé a nie v skupinke detí . Bezpečné správanie nemá byť strašiakom alebo nočnou morou , ale adekvátnou reakciou na vzniknutú situáciu a môžeme si pomôcť edukačnými rozprávkami, scénkami alebo hrou. Bezpečnosť detí je prvoradá úloha pri osamostatňovaní sa a chodení von samostatne.

Bc. Ľubica Bombalová