Úvod Rodina a škola Domáca škola – áno alebo nie?

Domáca škola – áno alebo nie?

2270
0
ZDIEĽAŤ

Počuli ste niekedy o homeschoolignu? Ak nie, zbystrite pozornosť. Najmä sa to týka rodičov, ktorí premýšľajú o tom, že svoju ratolesť budú učiť doma. Nahradí adekvátne školu domáca výučba?

Domáce vzdelávanie v roku 2014 praktizovali vo svojej domácnosti rodičia približne päťdesiatky detí. Hoci by sa na prvý pohľad zdalo, že učenie doma bude viac zábava, pretože deti sú v domácom prostredí a učiteľom mu je vlastný rodič, nie je tomu tak. Prísne normy a zákony, ktoré v našej republike upravujú domáce vzdelávanie, sú len jednou zo zaťažkávajúcich skúšok. Kritika domáceho vzdelávania sa snaží dokázať, že dieťa sa doma nebude socializovať tak, ako by tento proces prebehol v normálnej škole. Protiargumentom najčastejšie býva, že deti nie sú izolované od iných detí. Ak sa dieťa učí doma, ešte stále môže chodiť do záujmových krúžkov, kde sa so svojimi rovesníkmi stretáva.

Ďalším negatívom, ktoré pociťujú rodičia, ktorí sa na domáce vzdelávanie dali, je finančná stránka tohto rozhodnutia. V tomto smere to nie sú len deti, ktoré sa musia vzdelávať. Nato, aby ste mohli byť rodičom – učiteľom, svoje vzdelanie musíte prehlbovať aj vy. To znamená neustále doučovanie sa, vymýšľanie projektov, organizovanie výletov či exkurzií. To všetko stojí nemalé peniaze. Strata príjmu zo strany jedného rodiča je teda markantná, avšak do domáceho vzdelávania vstupujú rodičia s tým, že o tomto „probléme“ vedia.

Výhodou domáceho učenia je individuálny prístup rodiča – učiteľa k žiakom. Učiteľ v normálnej triede sa nestihne za daný časový úsek predstavujúci 45 minút venovať všetkým individuálne. Naproti tomu domáce vzdelávanie tento „defekt“ rieši. Na vysvetlenie látky je dostatok času, eliminujú sa aj stresy zo vstávania, pripravovania sa. Ak má dieťa so školským prostredím problém, elimunuje sa aj stres z toho, že tam musí ísť. Pokojné domáce prostriedie tiež zabezpečuje plnohodnotné sústredenie sa bez vyrušovania iných spolužiakov.

Hoci by sa zdalo, že domácou výučbou chceme uľahčiť život svojim deťom, sú to práve rodičia, ktorí si ten „svoj život“ neuľahčujú. Niekedy je totiž ťažké, byť aj rodičom aj učiteľom. Nielenže si musí rodič vybudovať rešpekt ako rodič, ale aj ako učiteľ. To však ide ruka v ruke s tým, ak sa niekto pre domácu výučbu rozhodne.