Úvod Problémy v rodine Máme doma zvláštne dieťa- zdravé , ale nevyspytateľné?

Máme doma zvláštne dieťa- zdravé , ale nevyspytateľné?

438
0
ZDIEĽAŤ
Máme doma zvláštne dieťa- zdravé , ale nevyspytateľné?
Máme doma zvláštne dieťa- zdravé , ale nevyspytateľné?

Už ste si z pôrodnice konečne priniesli svoj uzlík šťastia, no namiesto radosti prichádza extrémna únava. Únava je u novopečených rodičov normálna pri každom dieťati od prvého po posledné, ale ak máte takéto „ zvláštne a nevyspytateľné“ dieťa , daná únava sa násobí niekoľkokrát , keďže je poznačená extrémnou hyperaktivitou od narodenia. Takýmto deťom sa hovorí aj náročné deti.

Za tieto jedinečné črty vášho dieťaťa nemôže nikto , nezlyhali ste vo výchove, nakoľko sa ešte vaša výchova ani nemohla stihnúť prejaviť, keďže dieťa sa náročným už narodilo. Nie je možné ho vychovávať ako obyčajné zdravé dieťa , hoci je zdravé , ale obyčajné isto nie. Pre rodičov je veľmi náročné si pripustiť , že za extrémnu  náročnosť svojho dieťaťa vôbec nemôžu.  Vedci doteraz nezistili prečo u niektorých novorodencov dochádza k hyperaktivite už od perinky. Tieto deti nemaj žiadnu chorobu, ani žiaden syndróm prípadne fyzické alebo mentálne postihnutie- sú úplne zdravé, len v očiach iných ľudí a často aj očiach vlastných rodičov sú jednoducho iné, nevyspytateľné s nepochopiteľným správaním.

Črty náročného dieťaťa

1.črtou –totálne až extrémne vyčerpávanie rodičov– nie je to typ bábätka , ktoré by ste niekde položili a ani nevedeli , že ho máte. To sa vám pri náročnom dieťati nikdy nestane. Toto dieťatko je natoľko náročné, že vyžaduje pozornosť rodičov nie je na 100% ale hádam aj na 1000% . najlepšie sa cíti schované a pritúlené v náručí mamy. Keď sa vám narodí takéto dieťa , máte zaručene postarané o extrémnu únavu a vyčerpanie , dieťatko si odoberie všetku vašu energiu a ani neuvažuje nad tým , že mama alebo otec potrebujú energiu aj na svoje vlastné fungovanie. Starostlivosť o tieto deti je pokladaná oprávnene za extrém v únave. K odľahčeniu extrémnej vyčerpanosti pomáha zľaviť z perfekcionizmu , že všetko musí byť dokonalé- u týchto detí sa vám to nepodarí, nie je to totiž možné. Čím viacej sa rodič snaží byť perfektný, tým viacej energie odoberá bábätko a tiež samotný perfekcionizmus. Nemusíte mať tip-top domácnosť , ale napriek tomu vaše dieťa bude šťastné.

2.črtou – sústavné vyžadovanie- pri tejto črte a pohľade z vonku od cudzích ľudí je evidentne , že rodičia nezvládli výchovu a vychovali manipulátora a kontrolóra vyžadujúceho 100% pohotovosť a okamžitú reakciu na požiadavku. „Ukričané a rozmaznané decko“ , zahlásia ľudia , keď zbadajú ako nepochopiteľne rodičia kmitajú okolo malého urevaného dieťaťa. Ďalším ťažkým orieškom na prijatie rodičmi aj okolím je, že  tieto deti za žiadnych okolností neuspokoja z náhradou za požiadavku , ktorej sa domáhajú. Teda ponúknuť im hračku namiesto dojčenia a pod.

3 črtou – intenzívna horlivosť – nech bude vaše náročné dieťa chcieť alebo robiť čokoľvek tak ide do toho úplne naplno. Nikdy sa nestane , aby nešlo naplno. Ak plače znie to , akoby ho brali na nože a keď sa hrá alebo smeje tak rovnako intenzívne. Tieto deti patria k enormne zvedavým a tvorivým , nič ich zvedavým očkám neunikne a často a ženú od jedného problému k druhému, no rovnako hľadajú riešenia na tvorivé úlohy. Pozitívnou stránkou ich náročnej horlivosti , že rovnakou intenzitou sú schopné sa vrhnúť do problémov a tiež rovnakou intenzitou do kreatívneho riešenia nejakej úlohy. Rodičia sa musia naučiť usmerňovať túto horlivosť na cestu aktivít a objavov. Treba využiť možnosť korekcie ako brzdenie , ktoré sa vám môže vypomstiť najneočakávanejšou reakciou.

4. črtou – explodujúca hyperaktivita- je kombinovanou hypertóniou teda celé telo je sústavne pripravené vyštartovať do akcie , nedokáže ostať ani chvíľku v pokoji a v nečinnosti. Pri hyperktivite malých detí nejde o poruchu iba o pomenovanie reakcii na podnety. Toto dieťa vám nebude pokojne sedieť ani počas jedenia.

5.črtou – dojčenie –ak je náročné dieťa dojčené tak s toho dokáže vyťažiť maximum, nie len samotnú obživu , jednoduchý spôsob upokojenia alebo aj hry . chcú byť často dojčené, neodvediete ich pozornosť tým , že by ste im dali cumeľ alebo nebodaj fľašku. Odmietajú všetko čo nie je matkin prsník. Neplatia žiadne tabuľky(koľko by mali vypiť), neplatí harmonogram alebo režim (bežne sa bábätka dojčia v 2,5- 3 hod intervaloch- u nich to neplatí) a tiež ani štandardy v jedení následných príkrmov a pod. pri týchto deťoch nie absolútne možné nič predvídať alebo si naplánovať.

6. črtou – neustála nočná bdelosť- neschopnosť spať dlhší časový úsek- rodičia majú pocit , že tieto deti nikdy nespia. Nakoľko majú problém prejsť z ľahkého (plytkého) spánku do fázy hlbokého spánku , z ktorého je ťažšie dieťa zobudiť. Aj celkovo im dlhšie trvá kým sa skráti plytký spánok a predĺži sa hlboký…

7.črtou- neustála nespokojnosť – náročné dieťa, neustála nespokojnosť, neschopnosť sa samostatne hrať. Lebo ulahodiť náročným deťom po vyskúšaní všetkých možností a spôsobom bežného upokojenia ostáva rodičom iba pocit frustrácie a rezignácie. Experimentovanie v uspávaní a v upokojujúcich technikách dáva zabrať aj najvytrvalejším rodičom.

8.črtou – totálna nepredvídateľnosť –  pri týchto deťoch sa nedá predvídať žiadne ich správanie a nedá sa tým pádom na to pripraviť na ich prípadnú nespokojnosť. Jeden deň zaberie niečo , z čoho sa začne radovať , že konečne našli spôsob ako ich uspokojiť a vzápätí o pár minút neplatí. Môžete hľadať nový spôsob ako upokojiť.

9.črtou- precitlivenosť na všetko- deti sú veľmi citlivé na svoje okolie a čo sa okolo nich deje . Tie deti sú veľmi výbušné a ľahko sa nahnevajú, sú veľmi emočne krehké, preferujú bezpečné a známe prostredie , ak sa niečo zaužívané zmení reagujú veľmi prudko a nevysvetliteľným plačom. Veľmi ľahko zľaknú a problém je ich utíšiť..

10. črtou – extrémna naviazanosť na matku- neustále túži po kontakte s matkou , najradšej sa k nej neustále túli, nie je to typ bábätka, ktoré možno položiť do postieľky a bude ticho ležať. Pohyb a náručie je pre neho radosťou , ale nie u cudzích ľudí , kombinuje fyzicky kontakt s dejom okolo

11.črtou- neschopnosť sebaupokojeniu-  tento typ detí nikdy pokojne nezatvorí očká , túži po neustálom kontakte so živým človekom a nie je vecami, často im ani nevenuje pozornosť. Tieto deti sa nedokážu upokojiť sami , dôvera voči rodičom im umožní sa upokojiť a cítiť bezpečie . nevedia samostatne si odpočinúť a dlhšie im trvá kým nájdu spôsob , ako zaspať aj „položením do postieľky- sú nepoložiteľné“

12.črtou- citlivosť na odlúčenie- tieto deti prežívajú separačnú úzkosť , lebo sami seba nepovažujú za samostatnú bytosť , ale za bytosť neodmysliteľne spojenú s matkou , neviditeľnou pupočnou šnúrou aj dlho po narodení. Nedokážu si privyknúť na cudzích ľudí a sú pomalé do akcie z neznámou osobou.

Ak niekto vaše dieťa označí za náročné , neznamená to psychiatrickú ani inú diagnózu, len sú to deti , ktoré sa narodia so zvýšenou senzivitou na zmenu , ktorú nie sú schopné do určitého veku vôbec ovládať. Toto dieťa vyžaduje celého človeka nie na pár percent ale na 100-120%. Náručie mamy je pre neho bezpečným prístavom lásky a následne v objatí sa mení na spokojné dieťa.Odmenou po prekonaní prvých náročných rokov s náročným dieťaťom-  je sebaistá životaschopná bytosť schopná sa samostatne rozhodovať a vytvorené silné rodinné väzby na celý život…

Bc. Ľubica Bombalová