Úvod Rodina a škola Materské centrá – ako fungujú a na čo slúžia?

Materské centrá – ako fungujú a na čo slúžia?

2046
0
ZDIEĽAŤ

Únia materských centier má ku dnešnému dňu zaregistrovaných 44 materských centier  ako svojich členov. Hoci existencia materských centier už nie je vonkoncom novinkou často sa o ich pôsobení rodičia dozvedajú iba z počutia. Ako to vlastne s materskými centrami je a na čo slúžia?

Materské centrá pôsobia ako neziskové organizácie, ktoré podporujú socializáciu a rozvoj detí predškolského veku. Navštevujú ho deti v sprievode rodiča (alebo inej zodpovednej osoby) od narodenia do veku 5 rokov.

Kto materské centrá spravuje?

Na počiatku každého materského centra stojí štatutárny zástupca alebo častejšie štatutárna zástupkyňa, ktorá centrum založila. Štatutárny zástupca má za úlohu riešenie organizačných problémov centra ako je vytváranie rozvrhu záujmových krúžkov alebo administratívne či finančné záležitosti. Svoje pôsobenie však „štatutár“ nemusí vykonávať doživotne, ale  môže kedykoľvek posunúť túto funkciu na ďalšieho aktívneho člena. V praxi to znamená, že keď štatutárnej zástupkyni odrastú deti a ona už nemá čas sa centru venovať, môže svoj status presunúť na inú mamičku alebo zodpovednú osobu.

Celková organizácia materských centier je rôzna. V niektorých je pevne stanovená hierarchia od štatutárneho zástupcu cez činných zástupcov, aktívnych rodičov, členov až po sympatizantov. Existujú však i centrá, ktoré podobnú štruktúru nemajú a aj tak dokážu vynikajúco fungovať.

Na čo materské centrá slúžia?

Tieto neziskové organizácie poskytujú svoje priestory deťom na hranie, cvičenie, tancovanie a rôzne iné druhy sebarealizácie. Takmer každé centrum ponúka rozmanité portfólium záujmových krúžkov, ktorých priebeh majú pod kontrolou aktívne mamičky alebo oteckovia. Rodičia sa takto môžu aktívne zapájať do diania v centre , realizovať svoje nápady  a získavať nové poznatky a  kontakty. Okrem krúžkov mávajú centrá vyhradené i dni, kedy je otvorená herňa a deti sa môžu v priestoroch zabávať a spoznávať nových kamarátov.

Okrem toho, že deti majú k dispozícii mnohé druhy hračiek, kontakt s inými deťmi ich učí ako sa správať v spoločnosti a v neskoršom veku zjednodušuje začlenenie dieťaťa do kolektívu v materskej škole.

Materské centrá taktiež informujú rodičov o rôznych podujatiach určených pre deti a veľmi často sú tiež organizátormi rôznych akcií pre deti, karnevalov alebo školení zameraných na výchovu.

Kto sa môže do aktivít pre deti zapojiť?

Centrá môžu navštevovať všetky deti do veku päť rokov so svojimi rodičmi. Stačí si len pozrieť aký program to-ktoré centrum ponúka. Veľa centier funguje hlavne v dopoludňajších hodinách, ale v mnohých sa vytvárajú i skupiny, ktoré navštevujú centrum popoludní.

Ak má rodič nápad na vytvorenie záujmového krúžku, väčšinou stačí konzultovať svoj podnet s vedením centra a nápad sa môže realizovať. Čím viac aktívnych mamičiek a oteckov centrum navštevuje, tým sa jeho činnosť lepšie organizuje.

Ak máte teda pocit, že už vám doma dochádzajú nápady a chcete svoje dieťa viac rozvíjať či socializovať, pokúste sa vyhľadať vám najbližšie materské centrum a môžete sa zapojiť .