Úvod Rodina a škola Cudzí jazyk v materskej škole- prečo áno?

Cudzí jazyk v materskej škole- prečo áno?

2175
0
ZDIEĽAŤ

Výučba cudzieho jazyka v materských školách už nie je v dnešnej dobe špecialitou , ale v posledných rokoch takpovediac nutnosťou, ktorú si rodičia sami začínajú vyžadovať. I keď popredné miesto vďaka popularite obsadil anglický jazyk, mnohé škôlky ponúkajú i kurzy francúzskeho alebo nemeckého jazyka.

Rozum nám však napovedá otázku: Je takéto vyučovanie detí, ktoré by sa mali hlavne hrať, opodstatnené? Ak áno, tak kedy je najlepšie začať s vyučovaním? Nepremeškali sme už niečo?

Ak si urobíte hlbší prieskum do tajov bilinguality detí, zistíte, že i tu platí zlaté pravidlo „čím skôr tým lepšie“. Poviete si, ale veď naše deti sú ešte také malinké, prečo by sme ich mali tak skoro zaťažovať učením? Nie je však učenie ako učenie.

Pre lepšie vysvetlenie uvedieme príklad. Keď sa vaše dieťa začína učiť materinský jazyk, je to pre vás i preň prirodzené. Ak sa nad tým zamyslíte bližšie, isto si sami uvedomíte, že i s cudzím jazykom to môže byť podobné. Keď je dieťa malé a učí sa prvé slová, nerozpozná rozdiel medzi jazykom anglickým, českým, slovenským alebo iným. Fakt, že lampu nazveme the lamp alebo die lampe si uloží v mozgu a ďalej operuje s touto informáciou automaticky.

Je potrebné, aby sa dieťa denne niekoľko hodín vzdelávalo v cudzom jazyku?

Ako však dosiahnuť, aby vaše dieťa vnímalo lampu ako lampu a anglickú verziu the lamp tiež? Odpoveď by vás mala potešiť. Vôbec nie je potrebné rozprávať na dieťa pol dňa materinským jazykom a zbytok času cudzojazyčne. Po pravde, ak by to tak bolo, tak by to bolo preň samozrejme ideálne, ale pokiaľ nenavštevuje práve jazykovú škôlku alebo nemá aspoň jedného z rodičov cudzinca, tiež preň nie je ešte nič stratené.

Ak ovládate vy alebo niekto z rodiny cudzí jazyk na dobrej úrovni, nie je nič jednoduchšie ako si vyčleniť časť dňa kedy sa budete hrať na zahraničnú škôlku, spievať anglické piesne alebo jesť cudzokrajné jedlo. Ak tento prípad nie je ten váš, nevešajte hlavu. Máte stále možnosť zapísať dieťa do kurzu v materskej škole.

Ako vyučovanie prebieha?

Materské školy poväčšine ponúkajú kurzy pre deti, ktoré sa konajú v rôznych intenzitách, ale vďaka nim si dieťa už v tomto veku vie osvojiť aspoň minimálnu slovnú zásobu,  ktorá sa preň stane samozrejmosťou a nebude sa ju musieť v škole pracne učiť. Keďže deti predškolského veku ešte nevedia písať ani čítať, teda aspoň nie tak aby sa mohli vďaka tomu učiť cudzí jazyk, kurzy prebiehajú pomocou hier a piesní. I keď priemerne vyučovacia hodina trvá okolo 45 minút, dieťa vo veku do 6 rokov zriedka vydží udržať pozornosť tak dlhú dobu. Jednej aktivite dokáže venovať pozornosť takmer 20 minút a  preto si každý lektor na vyučovaciu hodinu musí pripraviť minimálne  4 až 5 aktivít, ktoré s deťmi isto stihne urobiť.

Nebude si dieťa jazyky vzájomne pliesť?

Spočiatku možno áno, ale časom si informácie v hlave uloží tak, aby hovorilo v spoločnosti tým jazykom, ktorý sa tam najviac používa. Mnoho detí nepoužíva cudzí jazyk pri rodičoch, pretože si ho spája práve s hodinami v materskej škole. Jednou z možností, ako zistiť či kurz dieťaťu niečo prináša, je zahrať sa s ním doma na škôlku. Dieťa bude učiteľom a vy sa dozviete veľa o vyučovaní a možno sa aj niečo nové naučíte.