Úvod Rodina a škola Montessori metóda výchovy: Čo to je a ako môže prospieť deťom pri...

Montessori metóda výchovy: Čo to je a ako môže prospieť deťom pri ich vzdelávaní?

187
0
ZDIEĽAŤ
Montessori metóda výchovy: Čo to je a ako môže prospieť deťom pri ich vzdelávaní?

Deti sa učia každý deň. Učia sa skúsenosťami, príkladom, formálnym poučením a miliónmi ďalších spôsobov. Sledujú, počúvajú, experimentujú a opakujú. Učenie je neustály proces a nie je vždy čiernobiely. Vedeli ste napríklad o tom, že aj Jeff Bezos a mnohí ďalší slávni športovci, hudobníci a aktivisti získali svoje vzdelanie Montessori metódou?

Ak vás zaujímajú alternatívne spôsoby výučby detí, čítajte ďalej a dozviete sa viac o tomto jedinečnom štýle vyučovania.

10 princípov Montessori vzdelávania

1. Úcta k dieťaťu

Veľká časť Montessori filozofie pramení z úcty k deťom. To zahŕňa rešpektovanie jedinečnosti každého dieťaťa, jeho slobodu výberu, pohybu, nápravu vlastných chýb a prácu vlastným tempom. Montessori pedagógovia pracujú a komunikujú s deťmi s rešpektom. Vďaka tomu dochádza k zdravému budovaniu zodpovednosti a sebaúcty.

2. Absorbujúca myseľ

Na základe výskumov Montessori zistila, že prvých šesť rokov života je pre vývoj dieťaťa najdôležitejších. Toto štádium nazvala obdobím „absorpčnej mysle“, kedy dieťa absorbuje informácie z prostredia. Počas tohto obdobia si deti rozvíjajú schopnosť chápania svojej kultúry a svojho sveta a budujú si tak základy svojej osobnosti.

3. Citlivé obdobie

Lekárka Maria Montessori zistila aj to, že deti prechádzajú špecifickými štádiami svojho vývoja, kedy sú schopné osvojiť si vedomosti a zručnosti. Tieto štádiá nazvala „citlivé obdobia“, ktoré v podstate opisujú príležitosti na učenie, ako napríklad intenzívne sústredenie, opakovanie, oddanosť k rôznym prácam a úlohám.

4. Vzdelávanie dieťaťa ako celej osobnosti

Montessori vzdelávanie je zamerané na rozvíjanie potenciálu dieťaťa poskytovaním vzdelávacích skúseností, ktoré podporujú jeho intelektuálny, fyzický, emocionálny aj sociálny rozvoj. Okrem jazyka a matematiky sa Montessori výučba zaoberá aj praktickým životom, zmyslami a kultúrou. Všetky aspekty vývoja a učenia sa sú vzájomne prepojené a všetky sa považujú za rovnako dôležité.

5. Individualizované učenie

Montessori vzdelávacie programy sú prispôsobené každému dieťaťu na základe jeho jedinečného štádia vývoja, záujmov a potrieb. Lekcie s Montessori materiálmi sú prezentované individuálne na základe rozvoja každého dieťaťa. Pedagógovia sledujú pokrok každého dieťaťa a podporujú ho, keď napredujú svojimi učebnými osnovami.

6. Nezávislosť

Montessori je výchova detí k samostatnosti. Poskytuje deťom prostredie, materiály a pokyny, aby sa naučili robiť a myslieť sami. Pozerá sa na deti ako na rodených žiakov, ktorí sú schopní a ochotní učiť sa sami, keď dostanú ten správny stimul. Konečným cieľom Montessori vzdelávania je teda nezávislosť.

7. Sloboda pohybu a voľby

Montessori poznamenala, že deti sa najlepšie učia, keď sa môžu voľne pohybovať, slobodne si vybrať svoju prácu a svoje záujmy. Toto učenie je do značnej miery aktívne, s individuálnym tempom a je prispôsobené potrebám a záujmom každého dieťaťa jednotlivo.

8. Autoedukácia

Jedným zo základných princípov Montessori metódy je aj koncept autoedukácie. Vychádza z presvedčenia, že deti sú schopné a ochotné učiť sa samé, ak dostanú zaujímavé vzdelávacie stimuly. Montessori materiály boli vyvinuté tak, aby vyhovovali tejto potrebe a umožnili deťom riadiť svoje vlastné vzdelávanie. Montessori pedagógovia poskytujú vopred pripravené prostredie, vedenie a povzbudenie pre deti, aby sa vzdelávali na základe svojich potrieb.

9. Vnútorná motivácia

Montessori prístup zastáva názor, že učenie je vlastnou odmenou. V Montessori triede sa deťom neodovzdávajú žiadne zlaté hviezdy, ktoré by ich odmeňovali za učenie. Namiesto toho deti získavajú pocit úspechu z dokončenia činnosti a učia sa robiť veci pre seba.

10. Pripravené prostredie

Montessori učebňa je známa aj ako pripravené prostredie. Je to starostlivo pripravený vzdelávací priestor, kde všetko má svoj účel a miesto. Nábytok je ľahký a má detskú veľkosť, učebné materiály a pomôcky sú navrhnuté tak, aby sa zmestili do detských rúk a všetko je otvorené a prístupné. Takéto prostredie aktivuje lásku k učeniu prostredníctvom zvedavosti, stability a slobody výberu.

Existuje tu však aj zmysel pre poriadok, ktorý pomáha deťom rozvíjať logické myšlienkové procesy. Základnou myšlienkou je tu „Poriadok v prostredí aj mysli.“

Prečo Montessori prospieva dieťaťu?

Výchova detí podľa zásad Montessori a filozofia, ktorú vytvorila, hovorí, že každé dieťa má špecifický súbor zručností, ktoré môžu učitelia, vychovávatelia aj rodičia nájsť a zamerať sa tak na vytvorenie nezávislého a úspešného jedinca. Myslela tým budovanie zručností ako sú:

 • Vedenie detí k samostatnosti a nezávislosti
 • Podpora motivácie
 • Dôvera
 • Pozitívny postoj k neustálemu učeniu a objavovaniu

Dnes sú tieto zručnosti zabudované do programov Montessori pre batoľatá, materské aj základné školy. Montessori verila, že deti sa učia lepšie, keď si sami vyberajú, čo sa budú učiť. Montessori trieda pravdepodobne vyzerá inak, ako ste zvyknutí. Medzi veci, ktoré ju robia jedinečným, patria:

 • Rôzne stanovištia aktivít pre deti, z ktorých si môžu vybrať počas celého dňa.
 • Netradičný systém hodnotenia.
 • Zameranie na dieťa ako na celého jedinca – berie sa do úvahy sociálny, emocionálny, intelektuálny a fyzický rozvoj.
 • Úspech v škole je iba jedným z ukazovateľov toho, čo je potrebné na to, aby sa deti stali úspešným dospelým.
 • Deti by mali byť povzbudzované, aby nasledovali svoje vášne ako nástroje k celkovému rastu a nie aby boli nútené študovať učebné osnovy, ktoré sa im nepáčia, jednoducho preto, že je to cesta k peniazom a kariére.
 • Deti sú úspešnejšie, keď sa naučia robiť veci pre seba a niesť zodpovednosť za svoje činy už od začiatku. To môže byť v rozpore s myšlienkou, že deti budú úspešné iba vtedy, ak sa im vždy pomôže.
 • Deti sa musia vyrovnať s nepriazňou osudu a neúspechmi a naučiť sa odraziť sa vpred pozitívnym spôsobom.

3 dôležité lekcie, ktoré sa deti naučia v Montessori školách

Tu je zoznam 3 dôležitých lekcií, ktoré sa deti naučia s pomocou Montessori výchovy.

Som schopný

V Montessori škole sa deti od samého začiatku učia, že sú schopné viac, ako si myslia. Frázy ako „Nemôžem to urobiť“ sú konfrontované a deti sú vyzvané, aby urobili druhý pokus, požiadali o pomoc alebo našli alternatívu. Učia sa, že učitelia sú tu na to, aby ich viedli a podporovali, ale že oni sami sú tí, ktorí v konečnom dôsledku musia urobiť svoju prácu. Skvelý spôsob, ako viesť deti k zodpovednosti. Nemyslíte?

Som váženým členom komunity

Vekovo zmiešaný kolektív v Montessori triede je netypický, no zaujímavý. Mladšie a staršie deti komunikujú ako so svojimi rovesníkmi, pozerajú sa na seba rovnocenne. Keď je čas napríklad na upratanie a pripravenie sa na iné krúžky, jeden druhému si pomáhajú. Bez ohľadu na vek.

A ak trojročné dieťa potrebuje pomoc so zaviazaním topánok alebo zipsom kabátika, vie, že môže požiadať staršieho kamaráta o pomoc. Deti sa učia, že každý jeden člen skupiny patrí do komunity a má rovnaké pravidlá aj povinnosti. Montessori zdôrazňuje rešpekt k druhým, ocenenie rozmanitosti a snahu o porozumenie.

Som rešpektovaný

Montessori filozofia taktiež povzbudzuje rodičov a učiteľov, aby vnímali svoje deti ako ľudské bytosti hodné rešpektu. Deti sa naopak učia, že na ich názore záleží a zároveň sú povzbudzované k tomu, aby sa aktívne zúčastňovali na spolužití ako hodnotný člen komunity. Na rešpekte záleží. Iba tak môžu deti ďalej rozkvitať.

Na záver..

Na Slovensku je Montessori vzdelávanie vo svojich začiatkoch, no ak vás táto metóda zaujala, vo väčších mestách nájdete materské aj základné školy, ktoré poskytujú vzdelávacie kurzy a dostatočnú mieru kvalitného vzdelania. Túto metódu výchovy však môžete rozvíjať aj v domácom prostredí, a to vďaka rôznym Montessori pomôckam, z ktorých si niektoré dokonca dokážete vyrobiť aj sami.

 

Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista

 

Obrazky: pexels.com