Úvod domácnosť a bývanie Rekonštrukcia a oprava poškodeného bazéna!

Rekonštrukcia a oprava poškodeného bazéna!

451
0
ZDIEĽAŤ
Rekonštrukcia a oprava poškodeného bazéna!
Rekonštrukcia a oprava poškodeného bazéna!

Bazén sa často stáva obľúbenou súčasťou rodinného domu. Postupne sa však niektoré jeho časti, napríklad vplyvom počasia, času, sadaním konštrukcie alebo nevhodnými zásahmi jeho užívateľov opotrebujú a poškodia.

Pri výstavbe, ale aj pri oprave a rekonštrukcii bazéna, by sme si mali zvážiť technologický postup a vhodnosť použitého materiálu. Niektoré menšie opravy sa dajú urobiť svojpomocne, ale niektoré treba zveriť špecializovaným firmám, ktoré ponúkajú aj stavebný dozor.

Rekonštrukcie a opravy bazénov robíme najmä kvôli poruchám stavebného materiálu, pre poruchy na technologickej časti, prípadne pre zníženie nákladov na prevádzku.

Utesnenie trhlín

Trhliny vznikajú z dôvodu nerovnomerného sadania bazéna. Ak sa trhliny v bazéne zväčšujú z dôvodu sadania bazéna, injektážou možno dodatočne zhutniť podkladové vrstvy pod bazénom, aby sme zamedzili ich ďalšiemu zväčšovaniu.

Trhliny môžeme utesniť rôznymi prípravkami na utesňovanie, alebo v prípade bazénov s povrchovou úpravou fóliami výmenou časti fólie. Na montovaných kovových bazénoch vymeníme poškodenú časť za novú alebo utesníme netesnosť. Ak vzniknú trhliny na fólii, toto miesto zalejeme zálievkou z tej istej hmoty, ako je fólia. Pri poškodení fólie plošného charakteru na poškodené miesto nalepíme nový kus fólie.

V prípade kovových bazénov trhlinu pozvárame. Následne zvar obrúsime, aby vznikol rovný povrch a nakoniec ho vyleštíme.

Trhliny vznikajú najmä pri bazénoch s keramickým obkladom. Škárovanie medzi keramickými obkladačkami nasiakne vodou, ktorá pri vonkajších bazénoch v zime zamrzne, a z dôvodu rozťažnosti ľadu vzniknú trhliny. Tieto trhliny môžeme utesniť napríklad rôznymi špeciálnymi stavebnými hmotami. Určitú časť keramického obkladu v mieste trhliny odstránime a do trhliny vtlačíme hmotu, nasledovne využijeme leveling system aby sme odstránený keramický obklad nahradili.

Vodotesnosť bazénov

Vodotesnosť sa dá zabezpečiť pri výstavbe i pri opravách a rekonštrukciách bazéna použitím jemne mletého cementu, jemne mletých prímesí, zostavením dobre spracovateľnej hutnej zmesi s nízkym vodným súčiniteľom a dlhodobým ošetrovaním tvrdnúceho betónu. Vhodné sú cementy s vysokou pevnosťou, s nízkym obsahom vápna a s vysokou jemnosťou mletia. Vodotesnosť možno vylepšiť, ak sa používa cement aktivovaný vibračným mletím alebo použitím jemne mletých prímesí (napr. vysokopecná granulovaná troska, popolček a pod.), prevzdušnenie betónu vhodným činidlom, prípadne spomaľovacie alebo urýchľovacie prísady. Používať treba vhodné kamenivo (prírodné alebo drvené). Kamenivo musíme zbaviť nečistôt, organických prímesí a má mať správnu veľkosť. V každom prípade, materiál ktorý si vyberieme by mal podporovať bazénový vysávač.

Zmena v type dlažby

Dostávame sa k návrhu bezprostredného okolia bazéna. To by malo byť nielen vizuálne atraktívne, ale predovšetkým bezpečné. Okrem toho je potrebné vybrať materiál schopný dlhodobo odolávať vode, keďže tej bude v okolí bazéna požehnane. Pri výbere materiálu sú väčšinou prvou voľbou rôzne dlaždice. Ich výhodou je vysoká odolnosť a široký výber z rôznych farieb a materiálov. Problém môže nastať ak sa na dlaždice dostane voda, pretože sa ľahko môžu zmeniť na nebezpečné klzisko. Aj v tomto smere však existujú účinné riešenia.

Dobrou voľbou do okolia bazénu môže byť veľkoformátová betónová dlažba s protišmykovou úpravou. Treba však myslieť na to, že tento materiál si vyžaduje precíznu úpravu podložia, aby bolo schopné odolávať hmotnosti dlaždíc a aby ho neznehodnotila voda. V okolí bazénov sa stále zvykne využívať aj zámková dlažba, hoci zďaleka nejde o ideálne riešenie. V tomto prípade je pomerne náročná na čistenie a problematické môžu byť aj škáry vyplnené pieskom.