Úvod Problémy v rodine Tehotenstvo – vplýva stres, rozčuľovanie , úzkosť a strach len na ženu ,...

Tehotenstvo – vplýva stres, rozčuľovanie , úzkosť a strach len na ženu , alebo aj na dieťa?

915
0
ZDIEĽAŤ
Tehotenstvo - vplýva stres, rozčuľovanie , úzkosť a strach len na ženu , alebo aj na dieťa ?
Tehotenstvo - vplýva stres, rozčuľovanie , úzkosť a strach len na ženu , alebo aj na dieťa ?

Keď  žena zistí , že je tehotná malo by nastať obdobie plné fyzických aj psychických zmien, ktoré majú vplyv na všetkých členov domácnosti a tiež aj na zvieratá. Malo by to byť jedno z najkrajších období v živote ženy a jej rodiny , ktorá sa má rozrásť o nového člena. Budúca matka prežíva všetky udalosti okolo seba intenzívnejšie ako kedykoľvek inokedy vo svojom živote. Sú veľmi ovplyvnené jej emócie , podvedomí strach o dieťa a tiež dávka stresu , ktorý môže ovplyvňovať nielen budúcu matku , ale aj vývoj nenarodeného dieťaťa.

Stres v tehotenstve a po pôrode

Tehotenstvo je veľmi špecifickým a zvláštnym obdobím v živote ženy a jej nenarodeného dieťaťa.

Príčiny stresu

  1. Problémy súvisiace s tehotenstvom– nevoľnosť, únava, opuchnuté nohy , bolesti chrbta, zmeny a výkyvy hormónov a zmeny nálad ,choroba matky ,zranenie, genetické a iné vyšetrenia, choroby a anomálie plodu, krvácanie a tvrdnutie brucha, spontánny potrat, obavy z pôrodu, strach z prijatia rodičovstva, strach zo starostlivosti o novorodenca…
  2. Práca a kariéra počas tehotenstva– zdravotné a psychické nezvládanie práce, preradenie na prácu s nižším platom, nezhody s kolegami a šéfom, neakceptovanie tehotenstva , strach zo zvládnutia zodpovednosti v práci, prepustenie z práce
  3. Financie – ťažká finančná situácia, exekúcia, nesplácanie hypotéky, zníženie príjmu
  4. Životné situácie – rozchod partnerov, smrť v rodine, strata domova , vážna choroba , zmena partnerského vzťahu , príprava domova a vecí na príchod bábätka
  5. Starostlivosť o novorodenca- strach z nepociťovania lásky k dieťaťu, popôrodná depresia, bolestivé alebo chýbajúce dojčenie, nerozbehnutá laktácia mlieka, strach zo starostlivosti o seba a novorodenca, z kúpania a kŕmenia ….

Dopad stresu na vývoj plodu

Stres a úzkosť v priebehu tehotenstva môže mať veľmi výrazný dopad na vývoj plodu a jeho následne zvládanie stresu a záťaže aj po narodení

  1. Ovplyvnenie rastu a dozrievania jednotlivých orgánov a systémov v telíčku dieťaťa
  2. Vývin mozgu , srdca pľúc – zaostávanie vo vývoji , nezrelosť na daný týždeň tehotenstva
  3. Rozvoj psychických porúch alebo ich pred dispozícii u daného dieťaťa
  4. Predčasný pôrod, nízka pôrodná hmotnosť, nízke Abgarovej skóre

Deti matiek , ktoré zažívali stres a rozčuľovanie počas tehotenstva majú až 10x väčšiu pravdepodobnosť , že sa vyvinie porucha osobnosti, ide o prehnanú úzkostlivosť emocionálnu nestabilitu, asociálny , môžu mať problémy s alkoholom drogami.

Úzkosť v tehotenstve

Vplyvom hormónov sú ženy v tehotenstve zvýšene citlivé na akékoľvek  negatívne emócie alebo stresy. Pri ženách, ktoré majú nejaké psychiatrické ochorenie , treba tehotenstvo a lieky , ktoré užívajú veľmi zvažovať, aby sa nevytvorila závislosť ani matky ani budúceho dieťaťa.

Strachy a úzkostné prežívanie treba riešiť s odborníkom psychiatrom a gynekológom, aby nebol ohrozený zdravý vývoj nenarodeného dieťaťa.

Rozčúlenie v tehotenstve

Ak sa žena počas tehotenstva veľmi rozčúli a v návale emócii sa niekde na tele chytí , hovorí sa , že tam bude mať dieťa otlačku alebo nejaký symbol tohto stresového dotyku. Budúcej matke sa počas rozčúlenia vyplavujú do tela hormóny stresu , ktoré môžu mať negatívny dopad na matku aj dieťa.

Lieky v tehotenstve

Počas vývoja v maternici je dieťa ohrozené nielen chorobami matky ,ale aj liekmi , ktoré užíva. V období prvého trimestra , ktoré je najdôležitejšie a zároveň aj najrizikovejšie obdobie vývoja dieťaťa z hľadiska užívania liekov –hrozba spontánneho potratu , vývojové abnormality, zaostávanie vo vývoji, sťažená popôrodná adaptácia

Ohrozenie matky a plodu môže spôsobiť podchladenie alebo prehriatie organizmu matky . Veľký pozor treba dávať na horúčku nad 38 stupňov- má to škodlivý vplyv na plod.

Podľa platnej legislatívy lekárenskej komory – musí byť uvedené pri každom lieku – voľno predajnom aj na predpis- vhodnosť alebo nevhodnosť používania počas tehotenstva, počas dojčenia – prechod lieku do mlieka dojčiacej ženy , vplyv na vývin plodu počas tehotenstva, prípadne od akého mesiaca tehotenstva sa môže alebo nesmie používať. Pred použitím akéhokoľvek lieku sa poraďte so svojim lekárom.

Radostne očakávajme svojho potomka a vyhýbajme sa akýmkoľvek vplyvom, alebo sa ich snažme eliminovať práve kvôli vnútornej pohode tehotnej ženy a jej nenarodeného dieťaťa.

Bc. Ľubica Bombalová