Úvod Rodina a škola Ako motivovať svoje dieťa, aby si vytvorilo vzťah k matematike?

Ako motivovať svoje dieťa, aby si vytvorilo vzťah k matematike?

200
0
ZDIEĽAŤ
Ako motivovať svoje dieťa, aby malo rado matematiku?

Niekedy je pre deti ťažké pochopiť zmysel matematiky. Ako rodičia určite viete, ako dobrý základ v matematike uľahčí život deťom v budúcnosti. Ale keď máte 8 rokov a snažíte sa naučiť násobilku, môže byť ťažké nadchnúť sa pre tento predmet.

Tu vstupujete na rad vy. Ste najväčším podporovateľom a inšpiráciou svojho dieťaťa aj pri učení sa. Existujú triky a spôsoby, ktorými môžete ako rodičia pomôcť motivovať svoje deti, aby sa učili a vytvorili si pozitívny vzťah k matematike.

Prečo vaše dieťa nemá rado matematiku?

Matematika je pre mnohých považovaná za jeden z najťažších predmetov v škole. Mnohí študenti by sa matematike radi často vyhýbali. Dôvodom môže byť to, že matematika je veľmi komplexná veda. Pokiaľ niečo nechytíte hneď na začiatku, poveziete sa aj ďalej. To znamená, že pokiaľ sa nenaučíte násobiť či deliť, zlomky pre vás budú nepochopiteľné peklo. Jednoducho povedané, matematika sa nabaľuje a jedna látka nadväzuje na druhú.

Matematika je však dôležitým predmetom aj v mnohých profesiách. Keď pochopíte, prečo vaše deti nemajú radi matematiku, môžete určiť metódy, ako to prekonať a pomôcť motivovať ich, aby sa učili efektívne, a tak deťom pomôcť zvládať školu.

Zmýšľanie

Mnohé deti majú názor, že matematika je ťažká. V dôsledku toho sa cítia častokrát neschopné. Namiesto toho, aby sa snažili zlepšiť sa v matematike, pripustia si, že sú v tomto predmete zlí a už sa viac neobťažujú skúšať. Niektoré deti majú zafixované myslenie, že v tom nikdy nebudú dobré, a tak sa toho úplne vzdajú aj bez toho, aby sa vôbec snažili.

Nedostatočná podpora

Pre mnohé deti je matematika náročným predmetom, s ktorým sa môžu trápiť. V školách sa vo všeobecnosti vyučuje podľa špecifického tempa. Preto tempo učenia nemusí byť vhodné pre vaše dieťa.

Deťom, ktorým trvá dlhšie, aby pochopili tento predmet, sa môže zdať toto tempo prirýchle. Na druhej strane študenti, ktorí sa učia rýchlejšie, možno nedosahujú svoj plný potenciál. Ak sú hodiny v škole pre nich príliš pomalé, matematika by im mohla začať pripadať nudná.

Nedostatok záujmu

Pre rýchlych aj pomalých študentov sa matematika môže stať nudnou alebo komplikovanou kvôli nedostatku záujmu o tento predmet. Pre malé deti je ťažké pochopiť, čo je matematika nad rámec toho, že je to predmetom vyučovania. Deti myslia jednoducho. Ak tomu nerozumejú, nepáči sa im to, nebudú to chcieť robiť.

Počítanie príkladu na kalkulačke.

 

Ako motivovať svoje dieťa

Najlepší čas na pestovanie motivácie k učeniu sa matematiky je teraz, keď vaše dieťa s matematikou začína. Ak sa ich nechuť k matematike nevyrieši, tento postoj si môžu niesť až do dospelosti, kde je ho už ťažšie zmeniť.

Poskytnite im podporu

Pre deti, ktoré sa hanbia alebo boja požiadať o pomoc v škole, je dôležité nájsť podporu doma. Povzbudzujte svoje dieťa, aby sa podelilo o svoje názory a pocity týkajúce sa toho, čo sa učí. Vzniká tak prostredie, kde môžu otvorene zdieľať svoje pochybnosti a obavy.

Vy potom môžete nájsť spôsoby, ako svojim deťom pomôcť, učiť ich pojmy, ktoré nedokázali pochopiť na hodine, vyhľadať pomoc zvonku alebo sa naučiť matematiku online, čo môže pomôcť vašim deťom zdokonaliť sa tam, kde je to potrebné.

Poukážte na pokrok

Ak veľké ciele rozdelíte na zvládnuteľné kúsky, umožníte svojim deťom vidieť pokrok, ktorý dosiahli. Týmto spôsobom im môžete ukázať, ako ďaleko sa dostali a čo sa im podarilo zvládnuť, čo je samo o sebe nesmierne motivujúce.

Urobte matematiku príbuznejšou

Rozšírte pohľad svojho dieťaťa na matematiku a ukážte mu, kde a ako sa objavuje v každodennom živote. Môžete im napríklad pomôcť pochopiť, ako matematika pomáha pri určovaní času, nakupovať, variť a podobne. Vďaka tomu bude pre nich učenie matematiky zábavnejšie a pútavejšie.

Využitie v reálnom živote

Niektoré deti strácajú záujem o matematiku, pretože nevidia, aký význam má matematika v ich živote. Aplikovať matematiku na skutočné životné situácie je skvelý spôsob, ako ich motivovať a umožniť im precvičovať si matematiku v praxi.

Jedným zo spôsobov, ako tak urobiť, je napríklad v supermarkete. Rodičia by mohli požiadať svoje dieťa, aby porovnalo ceny produktov alebo vypočítalo celkové sumy za nákupy. Keď deti vidia, ako matematika súvisí s každodennými situáciami, bude to pre ne zaujímavejšie než vidieť matematiku ako nudný predmet v škole.

Môžete napríklad pracovať so svojím dieťaťom na nákupnom zozname alebo ísť spolu nakupovať potraviny a požiadať ho, aby vypočítalo súčet položiek, ktoré kupujete. Pri jazde z jedného miesta na druhé ich môžete požiadať, aby vypočítali, ako dlho trvá dosiahnutie cieľa a podobne.

Motivácia ako základný aspekt učenia

V súčasnosti je predmetom mnohých diskusií motivácia detí počas vzdelávacieho procesu. Hoci je motivácia nevyhnutná pre každý predmet, môže to byť obzvlášť ťažké, pokiaľ ide o vyučovanie a učenie sa matematiky.

Matematika je jedným z predmetov, ktoré sa deti učia najťažšie. Výzvou je aj to, že okrem pochopenia matematiky je dôležité aj to, aby bolo vyučovanie zábavné, aby sa deti nenudili. Motivácia detí učiť sa matematiku často súvisí s hľadaním zábavných aktivít, prostredníctvom ktorých môžu deti získať základy tohto predmetu.

Tip: Vytvorte deťom príjemné prostredie na učenie aj vhodným zariadením študentskej detskej izby.

Učte matematiku od útleho veku

Aby deti porozumeli matematike a cítili sa motivované, je dôležité, aby ju začali objavovať už od útleho veku v domácnosti. Napríklad rodičia môžu naučiť svoje deti počítať predmety v ich dome, hľadať rôzne vzory či rozpoznávať tvary.

Učte svoje deti matematiku od útleho veku.

Vyhnite sa negatívnemu vyjadrovaniu o matematike

Je dôležité, aby rodičia mali pozitívny pohľad na dôležitosť učenia sa matematiky. Ak dospelí ukazujú nezáujem alebo tvrdia sami, že matematika je ťažká a zbytočná, deti tomu uveria.

Motivujte deti, aby sa učili matematiku prostredníctvom hier

Hry sú pre život detí nevyhnutné a vyučovanie matematiky prostredníctvom zábavných aktivít je vynikajúci spôsob, ako ich zaujať. Deti sa prostredníctvom hier nielen učia, ale sa aj výborne zabavia. To im umožňuje objavovať svet čísel z atraktívnejšieho uhla pohľadu.

A čo sa týka motivácie detí k učeniu vo všeobecnosti, nič nefunguje lepšie ako vyučovanie formou zábavy a hier.

 

Dominika Blchová, SEO, Optimalizácia webu pre vyhľadávače.