Úvod Zdravie a rodina Ako rozpoznať bezpečné detské ihrisko

Ako rozpoznať bezpečné detské ihrisko

419
0
ZDIEĽAŤ

Detské ihriská by mali byť predovšetkým miesta plné zábavy, detského šantenia, spoznávania nových kamarátov a rozvoja fyzickej i psychickej stránky dieťaťa.

To posledné, čo chce každý rodič riešiť, je detský úraz spôsobený neprimeraným vybavením ihriska.

Výrobcovia ihrísk musia zo zákona dodržiavať bezpečnostné normy a ihriská nechať pravidelne kontrolovať.

Ako však zistiť, ktoré ihrisko je skutočne bezpečné a certifikované?

Každé ihrisko musí byť viditeľne označené

Predtým, ako svoje deti pustíte na ihrisko, môžete spraviť vlastnú vizuálnu kontrolu ihriska a vyhodnotiť možné nebezpečenstvo.

Ďalšia možnosť je nájsť označenie ihriska spolu s údajmi prevádzkovateľa. Označenie ihriska musí byť umiestnené na viditeľnom mieste a malo by obsahovať:

  • názov a adresu detského ihriska,
  • identifikačné údaje vlastníka ihriska,
  • identifikačné údaje prevádzkovateľa ihriska,
  • prevádzkový čas ihriska,
  • dátum poslednej kontroly ihriska,
  • kontaktné údaje na nahlasovanie úrazov.

Takto označené ihrisko síce nie je zárukou toho, že sa vaše dieťa nezraní. Viete však minimálne to, kedy bola naposledy vykonaná technická kontrola ihriska a poznáte údaje vlastníka, na ktorého sa obrátite v prípade nehody, zavinenej nevhodným, poškodeným či nefunkčným vybavením ihriska.

Rovnaké pravidlá platia pre vybavenie interiérového ihriska aj toho vonkajšieho. 

Ako často by sa mali vykonávať kontroly ihriska?

Verejné detské ihriská vonkajšie, vnútorné aj ihriská pre batoľatá podliehajú dvom typom kontrol.

Vstupná kontrola sa vykonáva pred otvorením nového ihriska. Kontroluje sa najmä konštrukčné vyhotovenie ihriska, umiestnenie a inštalácia vybavenia.

Pravidelná kontrola má za úlohu odhaliť prípadné nedostatky spôsobené opotrebovaním, poveternostnými podmienkami, nedostatočnou údržbou či vandalizmom. Vykonáva sa najmenej raz za 24 mesiacov.

Informáciu o poslednej kontrole ihriska nájdete na označení ihriska spolu s názvom a ďalšími identifikačnými údajmi.