Úvod Zdravie a rodina Filiálna terapia – staňte sa terapeutom pre vaše deti!

Filiálna terapia – staňte sa terapeutom pre vaše deti!

5235
0
ZDIEĽAŤ

Filiálna terapia je jednou z možností ako si nájsť cestu ku svojim ratolestiam, ako sa stať súčasťou ich sveta. Je to metóda, ktorá sa snaží, aby rodičia pochopili svoje deti a uvedomili si, že deti všetko robia z nejakého dôvodu. Je určená nielen pre deti s problémami , ale rodičia môžu kurz navštevovať aj z preventívnych dôvodov.

Ak máte pocit, že už ste vyskúšali všetko a nič nefunguje, filiálna terapia vám môže pomôcť na ceste ku vzájomnému pochopeniu s vaším dieťaťom.

Čo je to „filiálka“ ?

Filiálna terapia sa od ostatných teórií líši tým, že sú to rodičia, ktorí sú trénovaní na to, aby dieťaťu pomohli. Rodičia sa na základe tréningu stanú „terapeutmi“, ktorí dokážu podnietiť zmenu. Hra je základnou formou komunikácie a liečenia pre deti. Pomocou nej môže dieťa vyjadriť zložité pocity, ktoré prežíva. Všetko sa deje v prítomnosti dospelého, ktorému verí, a teda v prítomnosti rodiča.

Filiálna terapia je kombináciou rodinnej terapie a terapie hrou. Používa princípy a techniky oboch a je štruktúrovaná tak, aby posilnila vzťah medzi rodičom a dieťaťom.

Rodičia sa pri nej naučia zastávať nekritický postoj a vytvárajú si ku dieťaťu akceptujúci a chápajúci vzťah. To všetko sa deje pomocou hry počas sedení, ktoré vedie rodič v domácom prostredí.

Vo filiálnej terapii je rodič plne zapojený. Využíva sa tu status rodičov ako najdôležitejších osôb, ktoré pôsobia pri liečbe detí a ich ďalšom rozvoji.

Prečo si vybrať filiálnu terapiu?

Filiálna terapia dosahuje úspechy pri riešení problémov detí a ich rodín. Dokáže riešiť problémové správanie detí, úzkosť, depresiu, ťažkosti vo vzťahoch, chronické ochorenia alebo aj traumatické udalosti medzi ostatnými.

Filiálna terapia pomohla v mnohých adoptívnych alebo náhradných rodinách nájsť spôsob ako oznámiť deťom, že náhradní rodičia chcú a sú schopní im pomôcť zvládať zložité pocity spojené so skúsenosťou zneužívania alebo zanedbávania.

Keď sa deti cítia pochopené a akceptované doma, cítia sa  dosť silné na zvládanie výziev mimo domova.

Pre koho je filiálna terapia určená?

Odporučený vek detí je v rozmedzí okolo 3-14 rokov, ale môže byť aplikovaná i s oveľa mladšími alebo staršími deťmi.

Filiálna terapia je určená pre deti, ktoré majú širokú škálu existujúcich problémov alebo pre deti, ktoré sa potrebujú vyrovnať so životnými zmenami. Môže byť použitá pri riešení detských a rodinných problémov, ale tiež ako prevencia alebo na vylepšenie rodinných vzťahov.

Kde sa môžete filiálnu terapiu naučiť?

Rodičia môžu byť trénovaní v skupinách alebo jednotlivo. Výhodou skupín je možnosť podania názorov zo strán iných rodičov a vytvorenie pocitu bezpečia v rámci skupiny.

Kurzy filiálnej terapie sú organizované prostredníctvom psychologických alebo rodinných centier.

Vo filiálnej terapii spojí terapeut svoje sily s rodičmi a snažia sa pomôcť dieťaťu. Rodič je celý čas podporovaný terapeutom, ktorý naučí rodičov zásady a zručnosti spojené s nedirektívnou terapiou hrou. Terapeut ukáže pomocou hrania rolí rodičom ako praktikovať sedenia so svojimi deťmi. Tak zabezpečuje rodičom pocit istoty a pozitívne posúva priebeh terapie.

Zdroj: http://www.filialplaytherapy.co.uk