Úvod Zaujímavosti Halloween alebo Všetkých svätých

Halloween alebo Všetkých svätých

74
0
ZDIEĽAŤ
Halloween alebo Všetkých svätých
Halloween alebo Všetkých svätých

Jeseň sa už od pradávna spája s farebným lístím, vyrezávanou tekvicou, v ktorej je sviečka- svetlonos alebo aj s kresťanským sviatkom Všetkých svätých.

Až z ďalekej Ameriky k nám na Slovensko a do Európy zavítal pohanský sviatok Halloween. Mnohí ho pokladajú za neškodnú zábavu pre malé deti , že sa preobliekajú do kostýmov podobne ako na Fašiangy alebo karneval. Je v to nejaký rozdiel, či sa za strašidlo preoblečiem na karneval alebo na halloween? V podstate to jedno nie je. Na fašiangy ide o zábavu, ale pri halloweene už ide o otváranie sa na zlo, temnotu. Hovorí sa, že vtedy majú strigy , čarodejníci a rôzni zlí ľudia sviatok , kedy sa zlo pomyselne odtrhne z reťaze a láka do svojich osídiel nových stúpencov , ktorí chcú získať bohatstvo a moc , len si neuvedomujú akú cenu za túto moc zaplatia, podpíšu sa krvou , pakt z démonmi a pod. Mnohí tomu neveria, že žiaden čert z pekla ťa nepríde zobrať, je to len rozprávka na postrašenie malých detí, my dospelí máme rozum a vieme , čo je pravda. Alebo, žeby nie?

Halloween sa dotýka priamo duchovných vecí . Je sviatkom okultizmu a čarodejníctva, ktoré je v úplnom rozpore z vierou katolíka k sviatku Všetkých svätých. Žiaľ aj mnohí veriaci, si nechcú pripustiť, že obliekaním svojich detí do kostýmov bosoriek alebo kúzelníkov tieto deti ohrozujú na duši, lebo ich otvárajú na pôsobenie zlého. V duchovnom svete nie je len dobrý Boh, anjeli a svätí, ale aj démoni a diabol.

Tento sviatok skôr posilňuje tú temnú časť duchovného sveta , na týchto oslavách sa smejú vlastnému strachu alebo vystrašeniu iných.

Ako vplýva Halloween na človeka

Existujú dve základné roviny a to z pohľadu veriaceho / neveriaceho človeka.

1.duchovný aspekt- teda pre veriaceho neprípustné, nakoľko ide o otváranie sa na temnú časť duchovného sveta –diabla a jeho démonov , ak ide o neveriaceho človeka , ktorý nereflektuje na duchovný aspekt tohto sviatku a teda nerozumie ani výhradám veriaceho človeka.

2.psychologický  aspekt- tomuto rozumie každý človek a teda vplyv na psychiku – na mnohých to pôsobí skľučujúco ,temne môže spustiť stres, nočný des u malých detí- strašenie a negatívne emócie mnohí ľudia nedokážu spracovať a tým tou nich možno vyvolať alebo spustiť traumu prípadne psychické ochorenie na, ktoré mali pred dispozíciu –úzkosť , strach panika a hrôza a dokonca aj u psychicky labilnejšieho dospelého. Tento sviatok vôbec nie je pozitívny a povzbudzujúci. Silný je najmä pod prahový vplyv , ktorý si neuvedomujeme.

Veriaci človek oslavuje Všetkých svätých , ktorí sú už v nebi , pritom nejde len o tých , ktorých Cirkev vyhlásila za svätých /blahoslavených /ctihodných / učiteľov Cirkvi / mučeníkov a pod. , ide o všetkých zosnulých, ktorí sú v nebi. Boh nikdy nejde násilím, je jemný , nikomu nič nenanucuje a bezpodmienečne si ctí á váži ľudskú slobodu sa pre Neho rozhodnúť alebo Ho odmietnuť.

Presný opak robí diabol , on nám závidí všetko to dobré čo v nás je, teší sa keď nerozpoznáme jeho stratégiu zla a ničenia , maskovanie za tkz. dobro , oklamaný , že ide iba o neškodnú zábavku , a človek si ani neuvedomí a otvára dvere temnej strane, ktoré sa však tak ľahko nedajú zatvoriť.

Za škodlivé sa nepovažuje zobrazenie škaredých vecí alebo zvierat , pavúkov , myší alebo netopierov – sú skôr odpudivé , ale v svojej podstate neškodné. Estetické hľadisko je veľmi otázne, sú jednoducho škaredé a odpudivé , kde sa o kráse vôbec nedá hovoriť.

Za každou maskou , kostýmom alebo vyobrazením je však hlbší základ – ide o symboly reálnej skutočnosti , ktorá sa skrýva pod rúškom tajomstva , alebo údivu z nepoznaného a neznámeho. Mnoho ľudí sa zapletie do špiritizmu, prípadne vyvoláva duchov , nechá si písať automatickým písmom, alebo vyveštiť z ruky alebo gule u nejakej cigánky alebo veštice.

Oslava Halloweenu je spojená s pýtaním sladkostí alebo kúzlom (šarapatou , že niečo vyvedú ). Uplácanie sladkosťami , len aby nám niekto neuškodil, alebo má malé nevinné dieťa rozmýšľať nad tým niekomu robiť vedome zle. Táto noc je najväčším bojiskom medzi dobrom a zlom. Kde sa snaží zvíťaziť zlo , a nalákať čo najviac ľudí na obetovanie pohanským božstvám . Satanisti robia najhoršie rituály v presnom protiklade s kresťanským sviatkom Všetkých svätých, robia naopak – slávia sobotu namiesto nedele , stretnú sa o 3 v noci , aby obrátili naopak Ježišovo víťazstvo a Hodinu Božieho milosrdenstva slávenej o 15.00

Oslava Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

V oboch prípadoch si síce pripomíname tematiku smrti, ale úplne inak ako v prípade Halloweenu. Tieto sviatky vyvolávajú v človeku úplne inú vnútorné pocity. Je to sviatok ticha a zároveň nádeje zmŕtvychvstania , ale nie vzkriesenie zombíkov a iných mátoh.

V tomto čase ľudia chodia viacej sa modliť na posvätné miesta, idú do kostola alebo kaplnky modliť sa za svojich drahých zosnulých, ktorí ich predišli do večnosti, modliť sa za duše v očistci , za ktoré sa už nikto nemodlí, častejšie pristupujú k sviatosti zmierenia a k sv. prijímaniu a vyprosujú v dušičkovej oktáve milosti a odpustky pre duše v očistci.

V niektorých farnostiach sa robia rovnaké oslavy ,ktoré sú v protiklade k hallowenskym a to tým , že sa deti oblečú do kostýmov svätých  a ostatný majú hádať podľa atribútov a oblečenia o akého svätého /svätú ide, a povedia si niečo o jeho /jej života, ide o oslavu a zábavu v pozitívnom a obohacujúcom prostredí…

Sviatok Všetkých svätých sa začal oslavovať už okolo roku 609 n.l. a na svojom začiatku sa slávil 13. mája a zmena na 1. Novembra nastala až za pontifikátu  Gregora III. Je to oslava tých čo dosiahli večnú blaženosť.

Pamiatka všetkých zomrelých –Dušičky sa slávia od 10. storočia.

Na hrob sa dávajú živé kvety, ktoré majú symbolizovať vieru vo večný život. Teda , že človek nezomrie na veky , ale žije večne oslávený život spolu s Bohom a jeho anjelmi .

1.11. si veriaci pripomínajú počas omše svätých , ktorí viedli pravý kresťanský život a žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista.

2.11. pripadá spomienka na všetkých verných zosnulých – Dušičky

Na Slovensku je 1.november dňom pracovného pokoja od roku 1994. Veriaci si pripomínajú zvlášť svojich drahých zosnulých a predkov , ktorí žili nábožným životom a modlia sa za duše v očistci. Spomienkou vzdávame úctu tým , ktorí nás už predišli , a zostávajú žiť v našich srdciach .

Bc. Ľubica Bombalová