Úvod Problémy v rodine Milovaný i nenávidený feminizmus: Viete presne definovať jeho termín?

Milovaný i nenávidený feminizmus: Viete presne definovať jeho termín?

661
0
ZDIEĽAŤ
Milovaný i nenávidený feminizmus: Viete presne definovať jeho termín?

V krátkosti si predstavme, čo znamená termín feminizmus:

Feminizmus je označenie pre rôzne hnutia a politické smery zamerané na
postavenie žien v politickej, ekonomickej, sociálnej i súkromnej sfére. Vzniklo
koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

Ženy by v tomto prípade mali zbystriť pozornosť, jedná sa totižto o ich práva vo
všetkých možných smeroch. Ako prvé by sme mali vytknúť mylnú predstavu
o spojitosti feminizmu a nahoty. Mnohí sa domnievajú, že takáto prezentácia
samotného feminizmu je nevhodná, a až hraničiaca s vulgarizmom.

Násilie, zneužívanie, obviňovanie

„Feminizmus je o tom, aby ženy mali na výber. Feminizmus nie je palička, s
ktorou môžete zasiahnuť iné ženy. Je to o slobode, oslobodení a rovnosti. Ja
naozaj neviem, čo s tým majú moje prsia, je to veľmi mätúce, “uviedla Emma
Watsonová, osobitná vyslankyňa OSN pre práva žien a ľudských práv, keď čelila
obvineniam. Počas fotenia pre časopis Vanity Fair totiž odhalila kus zo svojho
poprsia. Automaticky tento ,,akt“ vyvolal v ľuďoch pobúrenie vzhľadom k jej
titulu vyslankyne v OSN.

Podľa štúdie Agentúry EÚ pre základné práva je každá tretia žena v Európe
postihnutá fyzickým a sexuálnym násilím. Jedna z 20 žien bola znásilnená už
v jej 15 rokoch. Takéto nepríjemné skúsenosti s násilím sú súčasťou
každodenného života mnohých žien v Európe v 21. storočí. K útokom
nedochádza v noci v parku, kde sú ženy napadnuté cudzími ľuďmi. Väčšina
páchateľov patrí do ich vlastných rodín.

Tri štvrtiny všetkých žien boli sexuálne napadnuté najmenej raz za život.
Obťažovanie sa vyskytuje v mnohých formách: prostredníctvom e-mailu, na
sociálnych sieťach, v škole, na univerzite, v práci, vo voľnom čase, doma a na
ulici. Sexuálne obťažovanie je ponižujúce a porušuje dôstojnosť postihnutých
osôb.

Aj keď sú útoky uznané, dievčatá a ženy musia často zdôvodňovať, prečo sa im
stalo násilie. Sukňa bola príliš krátka, výstrih príliš hlboký, bola už tma a príliš
neskoro a nakoniec zostane obvinená obeť, pretože žena bola tá, ktorá
,,provokovala!“

Preto známe i neznáme ženy vyrukujú na verejnosti práve nahotou za boj
proti zneužívaniu.

Takisto v otázke umelého prerušenia tehotenstva by nemal rozhodovať zákon,
za ktorým rozhodnutím sa často skrýva práve chlap či kresťansko-orientovaná
politická strana. Ženy majú rozhodovať o svojom tele len ONY SAMY a nik iný.

Rovnosť v odmeňovaní

,,Ako je možné, že má žena rovnaký akademický titul, no zarába podstatne
menej ako jej kolega?“ pýta sa Henrike von Platen, konzultantka v oblasti
podnikania a riadenia, predsedníčka spolku žien. Takisto po prvý krát v roku
2008 iniciovala Deň rovnakých miezd v Nemecku.

Európa ešte stále nezažíva vrchol víťazstva rodovej rovnosti. Ženy sú často
nedocenené v oblasti zárobkovej činnosti v porovnaní s mužmi. Stále sú tu
badateľné rozdiely v hodinovej mzde. Žena je často nútená vykonávať prácu len
na polovičný úväzok, aby všetko stíhala popri domácnosti a výchove detí. Až
80% domácich prác a starostlivosti o deti vykonáva práve žena. Tým pádom
dostane za skrátený úväzok aj menej do dôchodkového sporenia a celkovej
mesačnej mzdy.

História feminizmu ako svetonázoru siaha do minulosti viac ako 200 rokov.
Medzi prvé kľúčové požiadavky a úspechy patrilo zavedenie práva voliť ženy a
otvorený prístup na univerzity a všetky profesie žien. Veľmi smutná bilancia,
ak sa jedná len o dve storočia.

Názory mužov a žien

Feminizmus je často zosmiešňovaný a mnohí ho berú na ľahkú váhu. Sú tu však
aj svetlé výnimky mužského pohlavia, ktorí stoja za rodovú rovnosť. Hlavne
ženy by si mali uvedomiť, že ak zosmiešňujú feminizmus, zosmiešňujú samy
seba. Feminizmus nie je anticlub voči mužom, feminizmus je hnutie za práva
žien.

 

Zdroj: kontrast.at, news.at, wikipédia