Úvod Rodina a škola Nejde mi to „do hlavy“! Metódy efektívneho učenia vám pomôžu

Nejde mi to „do hlavy“! Metódy efektívneho učenia vám pomôžu

2436
0
ZDIEĽAŤ

Človek by sa mal vzdelávať celý život. Učenie rozširuje obzory a trénuje váš mozog. Možno sa práve potrebujete rýchlo naučiť množstvo faktov do školy alebo pracovný postup vo vašom zamestnaní. Skúste si osvojiť zopár pravidiel efektívneho učenia a urýchliť získavanie nových vedomostí.

Akým spôsobom si čo najviac pamätať

Vedci zostavili dlhodobým skúmaním štatistiku, ktorá dokazuje najefektívnejšie spôsoby zapamätania si nových vedomostí. Podľa tejto štatistiky by ste sa mali riadiť nasledovným princípom:

  • Zapamätáte si 5% z prednášok alebo z toho čo vám druhí ľudia hovoria.
  • Až 10 % vedomostí sa vám zapíše do pamäti pri čítaní.
  • 20% nových informácií si viete pamätať z audiovizuálnej prednášky.
  • Prax je veľmi potrebná, pretože si zapamätáte 30 % z videného pri názorných ukážkach.
  • Už starí filozofovia vedeli, že diskusia je prínosom pre rozvoj vedomostí. Skúste veľa diskutovať s vašimi lektormi a zapamätáte si až 50 % poznatkov plynúcich z rozhovoru.
  • Vedomosťami nabití by ste mali nové informácie aplikovať do života. Takto si zapamätáte 75 % poznatkov.
  • V prípade, že sa učíte a ihneď naučené využívate, mozog si zapamätá až 90 % takýchto vedomostí.

Okrem toho sa zamerajte na miesto a čas vhodné na učenie. Ak si nie ste istí kedy váš mozog pracuje najlepšie, skúste sa raz učiť ráno a inokedy poobede. Dôležitá je aj miestnosť, v ktorej sa učíte. Mala by mať primerané osvetlenie, dobré vetranie a vy sa v nej musíte cítiť pohodlne a príjemne.

Učenie nie je bifľovanie

Množstvo textov naučených naspamäť vám dlho v hlave nezostane. Učivu musíte rozumieť, texty si nahlas čítať a zároveň si  poznatky predstavovať.  Vizualizácia učeného a prepojenie jednotlivých informácií je cestou k úspechu. Skúste spájať staré vedomosti s novými poznatkami. Využívajte pri tomto spôsobe učenia informácie získané z iných predmetov alebo z vašich osobných skúseností. Pri opakovaní naučeného skáčte z témy na tému. Budete lepšie pripravení na skúšku.

Pravidelnosť, systematickosť a opakovanie

Nájdite si každý deň zopár minút na učenie. Je dobré si stanoviť takéto pravidlá a dodržiavať ich. Ak si myslíte, že sa vám nepodarí túto métu dosiahnuť, určte si zo začiatku menšie ciele. Pri viditeľnom pokroku k nim pridávajte ďalšie. Nebudete sa vďaka tomu cítiť v strese a časovej tiesni. Je vedecky dokázané, že takéto učenie je efektívnejšie ako nárazové počas niekoľkých dní. Ak sa necítite plne sústredení, venujte sa chvíľu inej činnosti a následne sa vráťte k učeniu. Vedomosti, ktoré vám nie sú jasné alebo tie, ktoré si nepamätáte, opakujte. Nebuďte znechutení, opakovanie pri učení pomôže a časom sa vám každá informácia uloží v hlave. Do celého procesu môžete zapojiť aj svojich známych a rodinu. Vytvorte si z učenia zábavnú hru alebo súťaž.

Staňte sa učiteľom a venujte pozornosť dôležitým informáciám

Občas sa zahrajte na múdreho a svoje nové poznatky predávajte iným. Vložte do rozhovoru tému, do ktorej vsuniete pre vás ťažko zapamätateľné nové informácie. Budete si takto nielen opakovať, ale v diskusii sa dozviete aj niečo nové. Na začiatku učených textov sú často uvedené nepodstatné informácie. Práve tie ste si zapamätali. Dôvodom je princíp prvého dojmu a novosti. Zväčša si najlepšie pamätáme to čo je na začiatku knihy alebo textu. Preto sa vždy učte z inej časti textu a obmieňajte nové učenie od začiatku, konca alebo aj od stredu. Ak si neviete niektoré informácie zapamätať alebo sa vám zdajú ťažké, vráťte sa k nim neskôr.

Ráno je múdrejšie večera, ale rekapitulácia pomáha

Možno ste už po celom dni unavení a zdá sa vám, že si absolútne nič nepamätáte. Je pravdou, že mozog sa pomocou spánku regeneruje a upratuje novo získané informácie a vnemy. Ráno si často spomeniete aj na to čo by ste nečakali. Skúste však venovať aspoň zopár minút pred spaním rekapitulácii dňa a určením priority získaných poznatkov. Pri takejto „inventúre“ zistíte aké množstvo vedomostí ste počas celého dňa získali a budete mať zo seba lepší pocit.