Úvod Rodina a škola Nultý alebo prípravný ročník základnej školy?

Nultý alebo prípravný ročník základnej školy?

6459
0
ZDIEĽAŤ

Dieťa fyzicky dovŕšilo šesť rokov, ale ešte nie je dostatočne pripravené na školu? Jeho rovesníci odchádzajú a vy sa bojíte, že bude z toho nešťastné? Existuje tu ešte možnosť nultého alebo prípravného ročníka základnej školy.

Nultý a prípravný ročník sa od seba líšia

Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahnu fyzický vek šesť rokov a zároveň pochádzajú zo sociálne a výchovne znevýhodneného prostredia. Hlavnou náplňou vyučovacích hodín je naučiť deti najmä samoobslužným činnostiam. Cieľom je posunúť dieťa na takú úroveň, aby bolo schopné zvládnuť prvý ročník základnej školy.

Do nultého ročníka by mali byť zaradené iba deti, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia a ktoré na základe tejto nevýhody nemajú predpoklad zvládnuť prvý ročník základnej školy. Z iných dôvodov by tu deti nemali byť zaradené.

Hoci cieľ práce je podobný, podmienky na zaradenie do prípravného ročníka sú celkom iné.

Prípravný ročník

Ak je dieťa po dovŕšení šiesteho roka ešte nezrelé pre nástup do prvého ročníka základnej školy, vtedy je preň vhodné navštevovať prípravný ročník. Prípravný ročník sa pritom považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Veľa detí v prípravnom ročníku disponuje hlavne výraznejšími logopedickými problémami, ako je nesprávne vyslovovanie sykaviek alebo iné rečovými problémami.

Kto rozhoduje o zaradení do prípravného ročníka?

Dieťa sa do prípravného ročníka dostane na základe odporučenia logopéda, detského lekára a odborného psychologického vyšetrenia. Rozhodnutie teda nezávisí iba na rodičovi, ale vznikne na základe odborného posúdenia.

Ako prebieha vyučovanie?

Vyučovanie vedie špeciálny pedagóg, ktorý je na prácu s týmito deťmi kvalifikovaný. Deti sa tu dostávajú takisto do styku s logopédom. Logopéd pravidelne s deťmi pracuje, aby sa ich rečové zdatnosti zlepšili.

Deti sa venujú nielen rôznym didaktickým a pohybovým hrám, ale do vyučovania sú zahrnuté i klasické vyučovacie predmety ako je slovenčina  a matematika. Pedagógovia sa venujú hlavne oblastiam, v ktorých jednotlivé deti zaostávajú. Tým, že je trieda tvorená menším počtom žiakov, od 8 do 18 detí, je možné prispôsobiť tempo vyučovania individuálnym požiadavkám každého dieťaťa.

Hoci ide o školské vyučovanie, nemusíte sa báť zlých známok. Deti v prípravnom ročníku nie sú známkované, dochádza tu iba ku slovnému hodnoteniu.

Spoločný cieľ

Cieľom prípravného ako aj nultého ročníka je priviesť dieťa na takú úroveň, aby sa pri nástupe do prvého ročníka základnej školy mohlo smelo začleniť medzi ostatných žiakov.

Pre viac informácií navštívte: http://www.epi.sk/zz/2008-245