Úvod Rodina a škola Podľa čoho sa rozhodovať pri výbere škôlky?

Podľa čoho sa rozhodovať pri výbere škôlky?

158
0
ZDIEĽAŤ
Podľa čoho sa rozhodovať pri výbere škôlky?

Materské školy sa u nás a aj v ďalších iných krajinách delia do dvoch kategórií, a to na štátne a súkromné. Súkromná materská škola môže byť v mnohých prípadoch lepšia voľba najmä pre dieťa, ale množstvo výhod sa nájde aj pre rodičov.

Výber správnej škôlky býva dôležitým rozhodnutím každého rodiča, pretože má významný vplyv na budúci vývoj svojho dieťaťa. Ako sa však rozhodnúť správne a ktoré faktory zohľadniť pri výbere materskej školy?

Obrázok od Esi Grünhagen z Pixabay

Kvalita zamestnancov

Kvalitná materská škola by mala mať svoj personál zložený len z najskúsenejších a najkvalifikovanejších pedagógov, ktorí svoju prácu skutočne milujú. Väčšinu svojej pracovnej doby predsa len trávia s deťmi, či už hraním, strážením, ale najmä vzdelávaním.

Okrem kvality zamestnancov je dôležité aj ich prerozdelenie v jednotlivých triedach. V tomto ohľade by 1 zamestnanec nemal mať na starosti veľký počet detí, pretože sa im nedostane dostatočnej pozornosti. Pomer zamestnancov k deťom by mal byť v triedach čo najmenší, aby sa mohlo každé dieťa individuálnym prístupom čo najlepšie rozvíjať.

V pomere zamestnancov k deťom bezpochyby vyhráva súkromná materská škola. Prijímaný počet detí v nich býva nižší oproti štátnym škôlkám a dbá sa, aby na každú triedu boli minimálne dvaja kvalifikovaní zamestnanci.

Harmonogram dní

Každá materská škola musí mať vo svojom dennom programe zabezpečený čas na vzdelávanie, občerstvenie, oddych a pobyt na čerstvom vzduchu. Konkrétnou štruktúrou sa však jednotlivé škôlky od seba diametrálne líšia.

Niektoré ponúkajú vzdelávanie v jednom jazyku, iné sa zameriavajú na duálny spôsob výučby. Veľkým plusom pre škôlku býva montessori výchova, ktorá sa považuje za jednu z najlepších.

V rámci harmonogramu a výučby väčšina rodičov vyhľadáva práve spomínaný duálny spôsob vzdelávania. Materská škola s anglickým jazykom tak býva často uprednostňovaná vo všetkých častiach Slovenska.

Jednotlivé škôlky sa od seba líšia najmä dodatkovými aktivitami, do ktorých sa môžu deti zapojiť. K najviac zaužívaným patria napríklad prechádzky v prírode, spoločné fotenie, dni otvorených dverí, kultúrne predstavenia alebo tvorivé dielne.

Interiér a exteriér škôlky

Dôležitým faktorom pri výbere škôlky býva aj jej vybavenie. Ide o kvalitu nábytku a hračiek, ale aj počet atrakcií a možností voľného času v exteriéri. Výhodou pre predškolské zariadenie je preto rozľahlý dvor s preliezkami, prípadne pieskoviskom, ktoré môžu deti na čerstvom vzduchu za priaznivého počasia využívať.

Hračky by mali byť pre jednotlivé ročníky dôkladne rozčleňované, aby si deti nemohli žiadnym spôsobom pri hraní ublížiť.

Okrem hračiek a vonkajšieho priestoru je pre dieťa dôležitá aj kvalitná strava a lôžko, ktoré bude v škôlke mať. V tomto ohľade by mali vedieť zamestnanci škôlky zabezpečiť aj náhradný program pre deti, ktorým sa počas dňa spať nechce tak, aby nebudili ostatné deti.

Dochádzka

Rodičia vyberajú pre svoje deti materskú školu aj z hľadiska polohy a ich voľného času. Čím je bližšie, tým je to pre rodičov a deti lepšie. Tento faktor škôlka ovplyvniť nevie, pretože sa nedokáže premiestňovať a tak byť pre všetky rodiny dostatočne blízko.

Čo však dokáže ovplyvniť je časové prispôsobenie svojej ponuky. Ak má škôlka vo svojej ponuke možnosť poldennej alebo celodennej starostlivosti, dáva tak výbornú možnosť na plánovanie dňa všetkým rodičom.

V tomto prípade si rodičia vyberú skôr škôlku, do ktorej môžu svoje dieťa zapísať podľa svojich potrieb, než škôlku, ktorej sa musia prispôsobovať.

Celkový prístup

Či už verejné, ale najmä každé súkromné predškolské zariadenie, by malo pristupovať k deťom a ich rodičom vždy individuálne a tým plniť ich osobitné potreby.

Výhodou sú všetky faktory, ktoré sme doteraz spomenuli, no zavážiť vie hlavne milý a prívetivý prístup personálu. Informovanie o denných činnostiach všetkých rodičov rovnako určite poteší. Rodičia tak získajú prehľad o tom, čo ich dieťa počas dňa robilo, koľko zjedlo, či spalo.

Pri výbere škôlky vám určite odporúčame dbať na váš prvý dojem, či už z priestorov, alebo personálu. Nezabúdajte, že vyberáte predškolské zariadenie pre svoje dieťa, ktoré má denne s radosťou navštevovať. Miesto, kde má byť šťastné, spokojné a ktoré je vhodné na to, aby sa v ňom mohol ďalej rozvíjať a napredovať.