Úvod Rodina Práca popri „rodičáku“ – ako Vám ovplyvní dôchodkové poistenie?

Práca popri „rodičáku“ – ako Vám ovplyvní dôchodkové poistenie?

4021
0
ZDIEĽAŤ

Poberáte rodičovský príspevok a popritom pracujete? Nezabudnite sa odhlásiť zo sociálnej poisťovne ako poistenec štátu v prípade dôchodkového poistenia. Musíte tak urobiť dokonca i v prípade brigády alebo práce na dohodu.

Za určité skupiny fyzických osôb štát po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok platí poistné na dôchodkové poistenie. Sú to teda poistenci štátu. Do tejto skupiny patrí aj matka alebo osoba starajúca sa o dieťa. Poistencom štátu v tomto prípade môže byť fyzická osoba starajúca sa o dieťa do šesť rokov.

Avšak na to aby ste boli poistencom štátu v prípade starostlivosti o dieťa, musíte spĺňať určité podmienky:

  1. Musíte mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ( Vy aj dieťa)
  2. Nesmiete byť dôchodkovo poistená ako zamestnanec, dohodár ani SZČO
  3. Nesmiete mať priznaný predčasný starobný dôchodok ani invalidný dôchodok
  4. Nesmiete mať dovŕšený dôchodkový vek (byť dôchodcom)
  5. A hlavne! Musíte si podať prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa.

V súčasnej dobe je povolené počas poberania rodičovského príspevku pracovať neobmedzene. Nielenže môžete pracovať na dohodu alebo brigádovať ale môžete sa kľudne vrátiť do trvalého pracovného pomeru, ktorý ste vykonávali pred nástupom na materskú dovolenku.

Ako sa však dočítate v bode dva, v prípade, že pracujete,  nebudete už poistencom štátu. A preto je dôležité, aby ste sa v prípade svojho návratu do práce alebo vzniknutia akejkoľvek brigády či dohody, zo sociálnej poisťovne odhlásili ako poistenec štátu. Poistné sa vám bude sťahovať z príjmu, ktorý dostanete za spomínanú dohodu alebo brigádu.

Ak sa zo sociálnej poisťovne neodhlásite včas, nie je problém tak urobiť neskôr. Odhláška sa dá podať i so spätný dátumom. Ak tak neurobíte vôbec, po neuposlúchnutí 3 výziev, ktoré vám poisťovňa zašle, vám hrozí až 16000-eurová pokuta. Preto je potrebné si túto povinnosť splniť.

Sociálna poisťovňa vždy na začiatku roka upozorňuje poberateľov rodičovských príspevkov, ktorí v minulom roku pracovali a neodhlásili sa z poistenia štátu, aby tak urobili. Najskôr sa to deje telefonicky (ak ste teda pri žiadosti o poistenie udali telefónne číslo) a potom písomne. Preto ak vám príde doporučený list zo sociálnej poisťovne určený do vlastných rúk, je vhodné si ho radšej prebrať a vyhnúť sa tak neskorším problémom.

Ak ste sa rozhodli pre brigádu, ktorá bude trvať iba niekoľko mesiacov alebo pár dní, nezabudnite sa nielen z poisťovne odhlásiť, ale po ukončení brigády taktiež spätne do poisťovne prihlásiť, pretože to sa nedeje automaticky. Pokiaľ sa nanovo nenahlásite, budete dôchodkovo nepoistená osoba, a tým prídete o tieto dni pri vypočítavaní starobného dôchodku.

Pre viac informácií navštívte: http://www.socpoist.sk/dochodkove-poistenie-qcg/48006s