Úvod Rodina a škola Školské kinosály a audiovizuálne učebne pre moderné školy

Školské kinosály a audiovizuálne učebne pre moderné školy

137
0
ZDIEĽAŤ
Školské kinosály a audiovizuálne učebne pre moderné školy

Nároky na vzdelanie detí sa neustále zvyšujú. Deti musia zo škôl vyjsť pripravené na profesionálny život po všetkých stránkach. Spojenie teórie a praxe vo výučbe prispieva k lepšiemu uplatneniu a zaradeniu do spoločnosti. Prihláste deti do školského zariadenia, v ktorom dbajú na moderný prístup počas vyučovania a využívajú všetky dostupné technologické zariadenia. Audiovizuálne učebne sú jedným z pilierov modernejšej školy.

Projekt modernejšia škola

V modernejšej škole nestačí dbať na estetický školský nábytok. Technológia je rovnako dôležitá. Jednou z kľúčových technológií v školách sú audiovizuálne pomôcky využívané v učebniach a kinosálach. Audiovizuálna výučba sa uplatňuje hlavne v učebniach cudzích jazykov. Memorovanie slovíčok alebo čítanie látky bez porozumenia deti znechutí a neprináša požadované výsledky. Na vybavenie a rekonštrukciu učební je možné využiť prostriedky z rôznych štátnych projektov. Projekt modernejšia škola pomohol už mnohým vzdelávacím inštitúciám k premene interiéru tried i oddychových zón.

Výhody audiovizuálneho vzdelávania

Vďaka školským kinosálam a učebniam s audiovizuálnou technikou je možné spojiť počas vyučovania veľké kvantum nových informácií. Informácie sú žiakom sprostredkované pútavou, zábavnou a nenútenou formou. Počas vyučovania sa prostredníctvom techniky dostanú žiaci k poznatkom z učebníc, časopisov, videí a širokého spektra informácií priamo z internetu. Môžu sa spojiť so žiakmi v zahraničí, vymieňať si poznatky a komunikovať v reálnom čase.

Forma audiovizuálneho vzdelávania je dôležitá aj z dôvodu, že podobnou formou sú vedené firemné diskusie a porady. Žiaci sa už v škole dostanú do kontaktu s technológiou, ktorá je rovnaká ako pri firemnom brainstormingu.

Audiovizuálne vzdelávanie vedie k rozvoju zručností a vedomostí, a to hlavne:

  • Technologická vyspelosť
  • Zlepšenie komunikačných schopností
  • Jednoduchšie sformulovanie myšlienok
  • Zvyšovanie sebavedomia a individuality

Zariadenie audiovizuálnej učebne

Modernejšia škola potrebuje k zariadeniu audiovizuálnej učebne v prvom rade vhodné priestory. Niekedy je nutné spojiť viac tried alebo učební. Následne sa musia priestory vybaviť adekvátnou technikou – audio systémom, dataprojektormi, počítačmi a multimediálnymi vyučovacími programami. Posledným krokom je vyškolenie učiteľov, aby dokázali s technológiami pracovať.