Úvod Rodina a škola Budeme mať prváčika alebo ako sa zo škôlkara stane školák…

Budeme mať prváčika alebo ako sa zo škôlkara stane školák…

641
0
ZDIEĽAŤ
Budeme mať prváčika alebo ako sa zo škôlkara stane školák...
Budeme mať prváčika alebo ako sa zo škôlkara stane školák...

Možno ste teraz koncom prázdnin milí rodičia zamýšľali nad tým, že kedy sa stalo, že s vášho malého dieťatka je zrazu školák. Ten čas medzi novorodencom , ktorého ste si priniesli nedávno z pôrodnice vyrástol veľký chlapec alebo veľké dievča a zrazu ide už do školy. Po 3 rokoch materskej ste sa vrátila do práce  a váš synček /dcérka zrazu boli v škôlke bez vás, najprv len na pár hodín, potom aj spinkať poobede a poobede maľovať , strihať , spievať pesničky a tancovať , trošku rozprávať aj iným jazykom, a už je z dieťaťa veľkáč .  A tu zrazu ako utekal čas a vy rodičia ste boli so svojim dieťaťom v pedagogicko-psychologickej poradni, či je váš predškolák dostatočne osobnostne a emočne zrelý zdolať ďalší miľník na svojej ceste k dozrievaniu a zrelosti a približovanie sa postupne k dospelosti. A to je nástup do školy- bude z vášho dieťaťa prváčik/prváčka.

Veľa rodičov sa teší ako odprevadí už školáka , prvý krát do školy, vyberie si najkrajšie oblečenie, kytičku do ruky a poď pôjdeme sa zoznámiť s ostatnými rodičmi a už v triede čaká zopár nesmelo usmievajúcich sa nových tváričiek a tiež nová pani učiteľka.

Nejeden z rodičov je nervózni viac ako ich dieťa, ktoré sa na školu teší. Deti prichádzajú s veľkým očakávaním a čaká ich niečo nové, zatiaľ si neuvedomujú a nepripúšťajú , že od toho prvého dňa v škole v tejto a aj nasledujúcich rokoch strávia svoje nasledujúce detstvo, pubertu , dospievanie aj časť dospelosti v škole. Stane sa ich druhým domovom, kde vytvoria nové a silné vzťahy, vybudujú atmosféru kolektívu a budú bojovať s novými úlohami každým dňom sa približujúc sa k novým cieľom a horizontom vedomostí a skúseností.

Už po prvých dvoch týždňoch si uvedomia, že už nie sú úplne malými deťmi ako boli v škôlke a, že už sa nebudú toľko hrať, ale pribudnú im povinnosti a učenie, sedenie na mieste  sústredenie sa dlhšie na pani učiteľku a iné veci. Realita nového školského systému prekvapí malých školáčikov dosť veľkým stresom, že prechod medzi škôlkou a školou nebude až taký jednoduchý.

Hneď od začiatku treba deti motivovať , aby chceli objavovať nové veci , táto vlastnosť im je prirodzene daná a to je zvedavosť. Uvedomenie si , že hranie skončilo , je pre dieťa niekedy veľmi bolestné a ťažké. Ak vyvstane problém, je potrebné ho riešiť hneď v zárodku, aby to neskončilo nejakou poruchou alebo úzkosťou.

Je potrebné si všímať signály únavy, vyčerpania, váhu školskej tašky, nervozitu , nezapadanie do kolektívu , absentujúce vzťahy s rovesníkmi a iné.

Dieťaťu je potrebné vysvetliť , že doma sa samozrejme môže pohrať alebo robiť svoju obľúbenú činnosť ako robilo v škôlke, no netreba zabúdať ani na školské povinnosti a učenie. Tiež treba pripomínať, že všetci jeho rovesníci sú na tom rovnako , musia zvyknúť na nehranie sa ako v škôlke , na učenie, na školské úlohy rovnako ako ono , nie je v tom samo. A povzbudzovať ho k tomu , aby nevynechávalo učivo , písalo si pravidelne úlohy staralo sa s pomocou o školské pomôcky, malo vždy nachystané veci na oblečenie na ráno, aby ich nemuselo hľadať, tiež si môže vybrať krúžok ku ktorému inklinuje a spozná deti aj s iných tried , kde ich bude spájať obľúbená činnosť a tým sa rýchlejšie spoznajú , adaptujú a budú stále tešiť na nové objavy. Upozornite ho/ ju na fakt , že žiadne dieťa nebude večný škôlkar , ale skôr či neskôr bude školák a začnú sa mu rovnaké povinnosti ako teraz tebe, lenže ty už budeš mať oproti rovesníkom v škôlke ( s odkladom školskej dochádzky). Na ihrisku v očiach menších detí budeš hrdina , aký si už veľký a chodíš do školy a podobne. Vo svojom okolí treba nájsť vhodného motivátora , človeka , ktorý vďaka škole ďaleko dotiahol…

Veľkým vzorom môže byť aj pani učiteľka , ktorá svojim láskavým a individuálnym prístupom , môže pomôcť nesmelému žiačikovi k lepším výkonom. Najmä sa vyhnúť porovnávaniu medzi deťmi, vedie to k nezdravej rivalite a často k šikanovaniu slabšieho jedinca a nedošlo k poškodeniu  zdravia a psychiky.

Ako pripraviť dieťa na prechod so škôlky do školy

Každý nový medzník v živote človeka je náročným obdobím a adaptáciou na zmenu. Inak to nie je , ani u malých detí, keď prechádzajú z obdobia bezstarostných hier do obdobia kde hry už nebudú tvoriť väčšinu dňa , ale pribudnú povinnosti , učenie a písanie si domácich úloh…

Predovšetkým je potrebné zistiť , či je dieťa na školu zrelé po všetkých rovinách , fyzickej , psychickej  aj emočnej , ovláda základné zručnosti , pozná tvary , čísla písmená , zvieratá, vie si zaviazať šnúrky na  topánkach a pod. Motivovať v dieťati hlad po vedomostiach a prirodzenú zvedavosť sa niečo dozvedieť nové , získať nejakú zručnosť , nadobudnúť sebavedomie, presadiť sa , spolupracovať s inými, hrať sa aj smiať , pomáhať aj si nechať pomôcť…

Prvým dôležitým krokom dovoliť dieťaťu prejsť si cestu  do školy aj zo školy , prezrieť si priestory, zoznámiť sa s pani učiteľkami a pánmi učiteľmi , školníkom či riaditeľkou, zistiť kde bude jeho /jej trieda , kde je toaleta, telocvičňa alebo jedáleň- na to je najlepšie využiť Deň otvorených dverí , ešte oveľa skôr ako do školy nastúpi, vyskúšať si sadnúť do lavice, prezrieť kabinet s pomôckami na výtvarnú a iné…

Druhým dôležitým krokom je , aby dieťa aj rodičia boli stotožnení so školou. Lebo strach rodiča sa prenáša na dieťa a ono je oveľa viacej nervóznejšie ako by bolo za iného rozpoloženia rodiča.

Tretím dôležitým krokom je rozprávať sa o škole , aby si dieťa utvorilo z neznámej predstavy čo najkonkrétnejšiu  predstavu , predstavte im školu v domácom prostredí , hrajte sa na ňu. Porozprávajte čo sa v takej škole robí , ako ste sa cítili vy konkrétne , keď ste išli do školy. Dodajte sebadôveru , že mnoho vecí sa naučili v škôlke na to sa bude stavať.

Štvrtým dôležitým krokom – nákup pomôcok do školy ste dostali pri zápise do školy, a teraz ich už len ísť kúpiť. Dovoľte vášmu školákovi si vybrať školskú tašku s motívom , ktorý sa mu páči , vy rodičia len dbajte na ergonomický tvar , reflexné prvky , výstuhu chrbta, tak isto peračník , ceruzky, box na zošity a iné..

Ak má dieťa rozporuplné myšlienky , že sa na jednej strane teší a na tej druhej má obavy či to zvládne to učenie, budú mu chýbať kamaráti so škôlky. Nepreceňujte ani nepodceňujte obavy vášho prváčika sú úplne bežné rozpoltenosť a zmiešanie pocitov. Reflektujte jeho emócie a dozviete sa pred čím má rešpekt čoho sa bojí a pod. Kúpte mu nejakú drobnosť, ktorá ho povzbudí v ústrety novému dobrodružstvu menom škola. Podporujte jeho samostatnosť , pomôcky a veci musí dieťa vedieť používať , aby ich mohlo naplno využiť. Tak isto si dieťa potrebuje byť isté v seba obslužných činnostiach , obliekanie , vyzliekanie , otváranie perečníka, používanie toalety – to sú veci , ktoré musí dieťa v škole zvládnuť samostatne.

Skúste zistiť , ktoré dieťa z predškolskej prípravy zo škôlky, ide na tú istú školu ako vy, keď bude dieťa vedieť , že nebude v škole úplne samo , teda bez priateľov, ľahšie sa adaptuje v neznámom prostredí , ak tam bude mať svojho kamaráta/kamarátku zo škôlky. Pozvime nových spolužiakov svojho dieťaťa na ihrisko alebo zmrzlinu a postupne sa   zoznámte.

Prvý deň v škole je veľmi náročný pre všetkých , spoločne si naplánujte čo si oblečie, ako dlho tam bude , aký kvietok dá pani učiteľke, ako ich budú fotiť na pamiatku ich veľkého dňa.

Plánovanie nového života prváka

Pár týždňov pred nástupom do školy , je potrebné postupne plánovať nový spánkový a denný režim. Dieťa potrebuje spať približne 9-10 hodín , aby zvládlo sa sústrediť a plniť si svoje povinnosti, naučiť dieťa vstávať na budík minimálne 2 týždne pred nástupom do školy.

Ak budete dávať desiatu – je dobré aby si dieťa vybralo box na desiatu a fľašu s motívom , aký sa mu páči.  Urobte si rutinu z chystania do školy a zároveň podporujte samostatnosť. Dieťa dostane za úlohu všetky veci , ktoré si berie na druhý deň do školy nachystať na kraj stola a potom po kontrole rodičom si to uloží do tašky. Každý deň skontrolujte , či má napísané úlohy , ostré ceruzky a farbičky , náplň v atramentovom pere , prípadne vrecko s výtvarnou alebo úborom na telocvik.

Pripraviť priestor na učenie

Ak má dieťa detskú izbu, možno ju trošku upraviť, aby čisto z izby na hranie, bol aj kútik na učenie nábytok pre deti ako polohovateľný stôl, ergonomická stolička, dobré osvetlenie stola denným svetlom, aj malou stolnou lampou, tiež skrinkou alebo poličkou na pomôcky, rôzne šuplíky a úložný priestor na zošity a učebnice, ktoré na ďalší deň nebude potrebovať, stojan na perá, box na papiere, škatuľu na výtvarnú. Pre deti môže byť hlavne zo začiatku náročné sa na učenie koncentrovať, pozitívne ovplyvniť sa to však dá niekoľkými podnetmi. Prečítajte si tipy, ako v detskej izbe podporiť sústredenie.

Vybrať krúžky a záujmovú činnosť  

Každá škola má vo svojom programe okrem družiny , aj záujmovú činnosť , najčastejšie sa dá na krúžky prihlásiť už od prvého ročníka. Porozprávajte sa s dieťaťom, že či by chcelo chodiť na nejaký krúžok , a môže si vyskúšať aj viaceré kým zistí , čo ho baví.

Ranná rutina pred odchodom do školy

Aj tieto činnosti treba natrénovať , aby ste sa už naostro nedostali do časovej tiesne. Je totiž dôležité zachovať isté  poradie činností.

Citlivo reagujte na potreby svojho prváčika a snažte sa byť mu oporou , aj keď trénujete na váš veľký deň , aj keď už ten deň príde .

Ráno vášho veľkého dňa- prvýkrát do školy

Tento deň je rovnako výnimočný , pre všetkých zúčastnených – deti , rodičov aj pani učiteľku. Je dôležité , aby ten deň rodičia zvládli bez sĺz , čo nie vždy samozrejme ide – hovorte svojmu dieťaťu, že ho ľúbite, buďte mu oporou.  Tento deň tam ostanete s ním v triede. Oboznámite sa s rozvrhom, inými rodičmi, bude mať príhovor riaditeľ / riaditeľka školy pre deti aj pre rodičov. Deti dajú pani učiteľke kvietky. Posadia sa do svojich novučičkých lavíc , rozdajú sa im Šlabikáre a vytvoria prvé fotky dieťaťa v lavici so šlabikárom a označením triedy 1.A( 1.B, 1.C) Je to pamiatka na úplne prvý deň v škole.

Po skončení tohto prvého dňa v škole , môžete spolu so svojim prváčikom osláviť váš veľký deň- posedením v reštaurácii alebo cukrárni.

Bc. Ľubica Bombalová