Úvod Problémy v rodine Je vaše dieťa zrelé na školu –zisťovanie školskej zrelosti

Je vaše dieťa zrelé na školu –zisťovanie školskej zrelosti

387
0
ZDIEĽAŤ
Je vaše dieťa zrelé na školu –zisťovanie školskej zrelosti
Je vaše dieťa zrelé na školu –zisťovanie školskej zrelosti

Máte doma predškoláka a zanedlho by mal byť zápis do školy. No vy si nie ste istý , či váš syn alebo dcérka je dostatočne pripravená na školu. Vidíte vaše dieťa ako sa neustále hrá, nevydrží pri ničom dlhšie ako zopár minút a , vy ako rodičia si vôbec neviete predstaviť , ako vaše stále sa hrajúce dieťa zvládne sústrediť  sa na vyučovanie.

V tejto vašej neistote nie ste sami, neviete či je vaše dieťa zrelé a pripravené ísť do školy- rozhodne by ste mali pouvažovať  o vyšetrení školskej zrelosti .

Nepotrebujete odporúčanie a môžete sa objednať do pedagogicko- psychologickej poradne  a tam sú špecialisti v odboroch detská psychológia a špeciálna pedagogika- oni sa na vaše dieťa pozrú nestranne a nezainteresovane a majú prehľad , čo by malo vedieť vaše dieťa pred nástupom do školy a na základe testov to porovnať s rovnako starými deťmi.

Vyšetrenie zrelosti má zmysel vtedy ak chcete dať dieťa do školy predčasne prípadne chcete zabezpečiť odklad školskej dochádzky. Prípadne ste len zvedavý ako na tom váš budúci prváčik je a ako bude zvládať záťaž školskej dochádzky.

Vyšetrenie prebieha doobeda v trvaní okolo hodiny až hodiny a pol , dieťa príde spolu s rodičom, lebo je potrebný súhlas s testovaním školskej zrelosti.

Priebeh vyšetrenia

Na úplnom začiatku ešte pred samotným vyšetrením, je dôležitý rozhovor s rodičom o dieťati, o rodinnej anamnéze, o tom , či dieťa navštevuje logopéda, psychológa , neurológa alebo iného špecialistu, prípadne aké choroby prekonalo, čím viacej informácii bude mať psychológ /špeciálny pedagóg k dispozícii , tým presnejšie vyšetrenie dieťaťu môže urobiť, a bude môcť pristupovať k dieťaťu podľa jeho individuálnych potrieb.

A tiež odporučenie bude „šité na mieru“ ich dieťaťa, nebudú ho skresľovať prípadne nedostatky, len kvôli tomu , že rodičia zamlčali nejakú skutočnosť alebo postihnutie dieťaťa, a teda výsledok vyšetrenia nie je objektívne správny. Informácie sú dôverné slúžia len k vyšetreniu a jeho objektivite.

Samotné vyšetrenie by malo prebiehať iba so samotným dieťaťom, v prípade nepokoja alebo nervozity , môže byť rodič v tichosti prítomný, bez akéhokoľvek slovného zásahu do priebehu vyšetrenia- má byť len tichý pozorovateľ.

Zameranie vyšetrenia

– rozumový vývoj , citový vývoj , emočný vývoj a znalosti.

– úroveň jemnej a hrubej motoriky ( schopnosť držať pero, úroveň kresby)

– úroveň reči , výslovnosti, slovnej zásoby, sústredenia, pamäti

– vyhranenosť alebo nevyhranenosť laterality ( teda preferencia používania párových orgánov   ruky , nohy, oči , uši- používanie jednej hemisféry viac ako druhej)

-sociálna zrelosť, spolupráca , nadväzovanie krátkodobých a dlhodobých vzťahov , vzťah k autoritám

-reakcie na pokyny k činnosti

Vyhodnotenie a výsledok vyšetrenia

Po vyhodnotení testov a ich odbornom posúdení , informuje rodičov o zisteniach a skutočnosti zrelosti/ nezrelosti dieťaťa na školskú dochádzku. Odborník musí objasniť dôvody na odklad školskej dochádzky / dôvody ne odkladu školskej dochádzky – zrelosť dieťaťa na školu.  Po poučení vydá psychológ alebo špeciálny pedagóg správu.

Takisto je nevyhnutné vysvetlenie jednotlivých odporúčaní , činností a cvičení. Začiatok školskej dochádzky môže byť odložený iba raz. Deti majú potom rok čas , aby docvičili, dozreli a naučili sa potrebné zručnosti a skúsenosti a potom s väčším pokojom a rozvahou nastúpili do školy. V terajšej dobe viac ako štvrtina detí ide s odkladom do školy.

Niektorí rodičia si myslia , že odkladom školy budú mať ich deti predĺžené detstvo a budú sa môcť ešte rok hrať v škôlke. Napriek tomu treba dať pozor na to , že keď je dieťa na školu zrelé a „doprajete“ mu odklad , nemusí to byť správne rozhodnutie , lebo škôlke môže stagnovať a nudiť sa a už sa nič nové nenaučí , naopak môže nastať regres a vráti sa vývojovo na nižšiu úroveň.

Ak rodič s odkladom nesúhlasí z odkladom , tak môže dať dieťa do školy , ale treba sa zamyslieť nad tým prečo psychológ alebo špeciálny pedagóg odporučil odklad. Lebo svojou nezrelosťou si môže dieťa pokaziť štart do školskej dochádzky a tým si privodiť rozličné zdravotné problémy najmä psychické a sociálne nezvládanie situácii , ktoré sú náročné , prípadne väčšie množstvo učiva, alebo nezačlenenie sa do kolektívu spolužiakov.

Bc. Ľubica Bombalová