Úvod Rodina a škola Hejného metóda vzdelávania – dokáže naučiť počítať aj „nematematematikov“!

Hejného metóda vzdelávania – dokáže naučiť počítať aj „nematematematikov“!

4758
0
ZDIEĽAŤ

Metódu s príznačným názvom začal používať otec pána profesora Milana Hejného, a to práve na svojom synovi, a teda profesorovi samotnom. Ako pomôcky pri jeho vzdelávaní používal rôzne hádanky, ktoré mali podporiť zrenie a celkový vývoj intelektu. Hoci nemal z matematiky vynikajúce známky, i napriek tomu dokázal vyhrať matematickú olympiádu a na vysokej škole sa venoval práve štúdiu matematiky.

O čo tu ide?

Podľa profesora Hejného je dôležitým momentom výučby uvedomenie si , že nejdeme trénovať závodné kone. Učivo majú deti hlavne pochopiť, štúdium im má robiť  radosť a hlavne majú začať predmet výučby vnímať v súvislostiach. Deti nemusia byť prvé na to, aby vedeli o čo v matematike ide.

V tradičnom ponímaní deti naučíme vzorce a chceme po nich, aby ich používali. Lenže ako to v živote býva, ak niečomu nerozumieme, aj také vzorce ľahko zabudneme. Pomocou Hejného metódy si deti vedia vzorce vytvoriť samé na základe pozorovaní.

Učiteľ tu nepredstavuje autoritu ako nositeľa múdrosti, ale vystupuje skôr ako pomocník detí. Pedagóg zadá úlohu, organizuje diskusiu, ale hlavne musí vydržať neskákať deťom do reči. Nesmie byť netrpezlivý a musí dať deťom priestor, aby si veci vysvetlili medzi sebou. Je prvoradé, aby deti objavovali súvislosti samé a tým dospeli k záverom.

Ako sa to začalo?

Podľa slov profesora Hejného začiatok môžeme hľadať v 40-tych rokoch minulého storočia práve u jeho otca. Vo veku 5-6 rokov mu otec, okrem iných poznatkov, často dával podnetné hádanky, ktoré mali za účel rozvíjať jeho intelekt. Otec profesora Hejného videl matematiku ako súbor hľadania a nachádzania a chcel, aby ju tak začal vnímať i jeho syn.

Keď už mal aj profesor Hejný syna, v 4. ročníku základnej školy zistil, že hoci mal správne vyhotovenú úlohu z matematiky, dostal z práce za 5, pretože nepoužil naučený spôsob, ktorým sa mal ku výsledku dopracovať. Pani učiteľka zhodnotila, že hoci je výsledok správny, postup však nie a tým pádom úloha nie je splnená.

A tu pánovi profesorovi opäť pomohol jeho otec, keď mu navrhol, aby šiel syna učiť sám. Hoci si myslel, že nemá dostatok poznatkov, a to hlavne z pedagogického hľadiska, táto myšlienka mu dlho vŕtala v hlave až napokon skúsil vyučovať. Tu sa ukotvili základy pre Hejného metódu matematiky.

Týka sa metóda iba matematiky?

Metódu je možné použiť i v iných oblastiach, pretože rozvíja rôzne intelektové skúsenosti. Rozvíjajú sa tu mnohé sociálne schopnosti ako napríklad komunikácia alebo ochota uznať, že spolužiak má pravdu.

Existujú učebnice?

Áno. Na Slovensku existuje učebnica, ktorej všetci hovoria žltá kniha.

Autorský tým sa skladá z prof. RNDr. Milana Hejného, CSc., doc. RNDr. Dariny Jirotkovej, Ph.D., PhDr. Jany Slezákovej, Ph.D., PhDr. Evy Bomerovej a PhDr. Jitky Michnovej.

V Českej republike je ponuka materiálov bohatšia, pretože nakladateľstvo Fraus ponúka učebnice matematiky pre prvý stupeň. Hoci v Čechách učí podľa Hejného metódy viac škôl ako na Slovensku,  i u nás môžeme sledovať progres.

Moje dieťa matematike nerozumie, bude túto učebnicu chápať?

Ak dieťa nie je práve rodený matematik, nevadí. Učebnica je koncipovaná tak, aby nebrzdila šikovných ale takisto ani nefrustrovala pomalších. Každý druh príkladu má viac možností a to podľa stupňa náročnosti. Každé dieťa môže riešiť taký stupeň úlohy, aký mu vyhovuje, a tým je umožnené napredovať všetkým.

Pre viac informácií navštívte: ucebnice.fraus.cz