Úvod Problémy v rodine Posunkový jazyk ako vstupná brána do sveta nepočujúcich

Posunkový jazyk ako vstupná brána do sveta nepočujúcich

475
0
ZDIEĽAŤ
Posunkový jazyk
Posunkový jazyk

Určite sa už stretli s človekom, ktorý mal nejakú poruchu sluchu alebo nepočul vôbec , niektorí od narodenia , iným to spôsobil úraz alebo pracovné prostredie. Mnoho z nich nedokážu poriadne rozprávať , hoci nie sú nemí, veľmi ťažko sa učí rozprávať , keďže nepočuli nikoho kto rozprával. Hľadali spôsob ako sa dorozumieť medzi sebou a tiež ako preniknúť do sveta počujúcich. Nemôžu sa dorozumievať klasickým jazykom tak si vymysleli vlastný jazyk , s tým že budú ukazovať rukami určité pohyby a podľa postavenia prstov vytvoria prstovú abecedu.

Najskoršie zmienky o posunkovou jazyku pochádzajú z prelomu 17. a 18.storočia. V slovenskom práve zo zákona č.149/1995 vyplýval názov posunková reč.

Rozdiel medzi hovoreným jazykom, ktorý využíva audio- orálny kanál a posunkový jazyk sa odohráva vo vizuálno-motorickom kanáli.

Posunkový jazyk je charakterizovaný :

  1. Prirodzený jazyk nepočujúcich
  2. Plnohodnotný komunikačný systém
  3. Vizuálno-motorický jazyk
  4. Nevokálny , ale verbálny v zmysle slovný jazyk
  5. Jazyk s vlastnou gramatikou , nezávislou od gramatiky hovoreného jazyka
  6. Má vlastnú slovnú zásobu

Posunkový jazyk nie je medzinárodný, každý hovorený jazyk má aj svoju posunkovú verziu .Komunita slovenských nepočujúcich má slovenský posunkový jazyk, USA- americký posunkový jazyk atď.

V 60.rokoch 20. storočia sa ako prvý lingvista zaoberal William C. Stokoe a vydal svoju prácu Sign Language  Structure– dokázal , že posunkový jazyk je lexikologicky aj gramaticky plnohodnotný jazyk na úrovni bežného hovoreného jazyka.

Veľa ľudí si zamieňa posunky a gestá. Gestá sú neverbálne, ale naopak posunky sú verbálne. Posunkovom jazyku je dokonca možné aj spievať pomocou umeleckých posunkov , používajú sa inak ako v bežnej komunikácii. Hoci nemá písanú podobu ,nie je nedokonalý, dokonca aj niektoré hovorené jazyky nemajú písanú podobu. Učí sa rovnako ako akýkoľvek iný cudzí jazyk, akurát je obohatený o simultánnosť a trojrozmernosť.

Mnoho počujúcich nerozumie tomu , prečo nepočujúci potrebuje tlmočníka zo slovenčiny do slovenského posunkového jazyka. Ide o to , že tie to dva jazyky sú hoci slovenské ,a predsa cudzie  s rozdielno skladbou slov , gramatikou aj lexikológiou.

Ak poviem počujúcemu slovo – varila ( žena, v minulosti pripravila jedlo) a nepočujúci musí použiť až tri posunky (žena bolo variť).

Zaujímavosťou je výzor tlmočníka- je dôležité , aby ich oblečenie bolo tmavé a bez vzorov, aby neodvádzali pozornosť od posunkov, nesmú žuť žuvačku, byť príliš zarastený/ výrazné šperky a nalakované nechty. Výrazný rúž pomáha k odzeraniu z pier pre nedoslýchavých(slabo počujúci ) Aby mali nepočujúci zážitok s koncertu , existuje služba umelecký tlmočník, ktorý je na pódiu spolu s umelcami… Posunkový jazyk , čo sa týka vyjadrenia hádky alebo kriku je oveľa bohatší ako hovorený jazyk, a presunie aj počujúceho , ktorý sa ho naučí  do novej dimenzie komunikácie. Zamestnávať nepočujúcich , nie je zlý nápad práve naopak je kľúčom k úspechu. Napríklad v reštaurácii si možno objednať posunkami , pomocou kartičiek alebo cez počujúceho zamestnanca, ale väčšina zákazníkov si chce objednať pomocou posunkov , lebo je to zaujímavejšie.

23.9.2020 bol kodifikovaný Slovenský posunkový jazyk , v tento deň je aj Medzinárodný deň posunkového jazyka od roku 2018 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Bc. Ľubica Bombalová