Úvod Rodina a škola Podchyťte učenie cudzieho jazyka už v prvých rokoch škôlkara

Podchyťte učenie cudzieho jazyka už v prvých rokoch škôlkara

90
0
ZDIEĽAŤ
Podchyťte učenie cudzieho jazyka už v prvých rokoch škôlkara
Podchyťte učenie cudzieho jazyka už v prvých rokoch škôlkara

Prvé roky života detí sú veľmi kľúčové, či už z hľadiska vývoja ich myslenia, konania, osobnosti ale aj reči. Okrem materinského jazyka, ktorým sa im každodenne prihovárame  a oni sa ho snažia napodobňovať, vedia s ľahkosťou ,,nasávať“ aj cudzie slová. ,,Na pomoc“ pri učení cudzieho jazyka máte k dispozícii aj materské školy či jasle, kde to prebieha veľmi prirodzene a zábavne.

Úplne s ľahkosťou to pôjde prvých 6 rokov

Teoretici tzv. hypotézy kritického/senzitívneho obdobia tvrdia, že existuje špecifické obdobie v živote jedinca, počas ktorého majú určité aspekty vývoja (hlavne v oblasti výchovy a vzdelávania) trvalý vplyv na správanie a vzťahy v jeho dospelosti. Pre výučbu cudzieho jazyka je práve prvých 6 rokov podstatných. Kým v prvom roku je dieťa väčšinou len ,,univerzálnym“ poslucháčom akékoľvek jazyka, po roku už vie diferencovať a rozoznať materinský od iného. Má však vysokú ,,citlivosť“ napodobňovať slová a učiť sa ich významu pri cudzom jazyku. Táto fáza má svoj koniec ako mozog dieťaťa dozrie a tým sa aj učenie stáva o trochu náročnejším. Viete, ako sa deti do 6 rokov učia cudzí jazyk?

Čím skôr – tým lepšie

Prečo sa teda hovorí pri výučbe cudzieho jazyka ,,čím skôr – tým lepšie“? Súvisí to ako s ,,parametrami“ detského mozgu, tak aj s prostredím, kde sa dieťa nachádza.

  1. V rannom veku dieťaťa je mozog veľmi prispôsobivý a efektívny v získavaní nových informácii. Vďaka dobrej pamäti si vie ľahko zapamätať výslovnosť, intonáciu, slová či jednotlivé frázy.
  2. Dieťa sa najrýchlejšie učí, keď je mu jazyk ,,podsúvaný“ cez príbehy a bežné situácie či už pri komunikácii s rodinou alebo vonkajším prostredím. Preto, ak vám záleží na výučbe cudzích jazykov, ale vy sami jazyk dobre neovládate, využite kľudne súkromné jasle či materské školy, kde na tom bazírujú. Prostredie veľa spraví.

Ako učenie prebieha?

Každé dieťa je individuálna osobnosťnedá sa stanoviť, za aký dlhý čas si osvojí druhý jazyk. Určite si ale postupne prejde týmito 6 fázami:

  1. Expozícia a počúvanie – deti sú pasívnymi poslucháčmi, snažia sa cez slová, zvuky a frázy porozumieť celkovému významu.
  2. Imitácia a opakovanie – snaha o napodobňovanie zvukov, ale aj jednotlivých výrazov.
  3. Slovná zásoba a frázy – aby sa vedeli lepšie vyjadriť, začínajú ,,priberať“ ďalšie a ďalšie slovíčka.
  4. Gramatika a štruktúra jazyka – dôležitá fáza, aby vedeli poskladať jednoduchú vetu, deti začínajú vnímať pravidlá gramatiky.
  5. Komunikácia a interakcia – byť len poslucháčom nestačí, dôležité pre naučenie jazyka je praktizovať ho zapájaním sa do rozhovoru, komunikovať čo najviac.
  6. Čítanie a písanie – samozrejme okolo 6 rokoch ide len o rozpoznávanie písmeniek poskladaných do základných slovíčok.

Špecializované škôlky vedia, ako na cudzie jazyky

Škôlka a jasle Blooming kids vo Zvolene je výchovno-vzdelávajúca inštitúcia špecializujúca sa na anglický jazyk. Výučba prebieha prirodzene a hlavne hravo: používajú sa obrázky, kartičky, deti spievajú, recitujú, hrajú hry, čítajú knihy. Lektori komunikujú výhradne v angličtine.

Aby sa malý škôlkar naučil cudzí jazyk, musí mu byť ,,predostretý“ nenútene, zaujímavo a mal by mať z celého procesu výučby radosť. V škôlke ide predovšetkým o rozvíjanie jazykového podvedomia a formálne učenie angličtiny, samotné ,,osvojenie“ je skôr neuvedomelý proces.

Za veľmi podstatné považuje škôlka výber kvalitných lektorov, ktorí sú odborne aj ľudsky spôsobilí na prácu s maloletými. Len tak si vytvoria dobrý vzťah so svojimi ,,učencami“, ako jeden z hlavných predpokladov úspešnej výučby. Rodičia zohrávajú veľkú rolu mimo škôlky ako motivátori a podporovatelia úsilia. Ak to zvládnu, potom materská škola a jasle položia kvalitné základy výučby anglického jazyka aj do dospelosti. Tu však treba podotknúť, že najdôležitejšia je pravidelnosť – a to počuť cudzí jazyk denne aspoň na 15 minút a viac. Čím viac času denne tomu venujete, tým lepší výsledok dosiahnete. Presne ako s rodným jazykom, s ktorým sa dieťa stretáva denne.