Úvod Problémy v rodine Puberta a prvá zábava bez dozoru – diskotéka  alebo párty na byte

Puberta a prvá zábava bez dozoru – diskotéka  alebo párty na byte

815
0
ZDIEĽAŤ
Puberta a prvá zábava bez dozoru – diskotéka alebo párty na byte
Puberta a prvá zábava bez dozoru – diskotéka alebo párty na byte

Rodičia si často nechcú pripustiť , že ich deti  , už dávno nie sú malými deťmi , ktoré treba vodiť za ruku , ale stávajú sa z nich pubertiaci, ktorí oveľa viacej ako zábavu s rodičmi, majú záujem o prvú diskotéku alebo párty na byte u kamarátov či spolužiakov. Naše „ malé deti “, nás už z výškou často krát prerástli a možno už začali chodiť na strednú školu a majú 15-16 rokov , no my rodičia často váhame , či im natoľko dôverujeme , že ich pustíme na diskotéku bez dozoru alebo nebodaj nejakú párty v cudzom byte u kamaráta alebo spolužiaka. Uvedomuje si totiž nebezpečenstvo , ktoré takáto zábava môže priniesť do života našich dospievajúcich detí.

Ak dôjde k prvým otázkam ohľadom aspoň čiastočného konania bez rodičovského dozoru, začnú si rodičia uvedomovať jeden dôležitý medzník  v živote ich dieťaťa , že už nie je malé ,ale dospievajúce a teda  je namieste dôvera, že svoje už teraz dospievajúce dieťa vychovali správne a, že mu veria.

Strach rodičov pustiť dospievajúceho mladého človeka samostatne von, dôverujúc , že sa nezapletie do drog, nespije sa pod obraz alebo neochutná prvú cigaretu, často nedovolí spať a čakajú svojho syna/dcéru dokedy sa nevráti domov a až potom si ľahnú.

Ak príde za rodičmi dospievajúce dieťa a povie rodičom, že chce ísť na diskotéku alebo párty .

Čo prebehne rodičom hlavou, keď chce ísť 15-16 roční von večer bez dozoru :

  1. už môj syn /moja dcéra , nie je malým dieťaťom- pocit , že už keď majú občiansky preukaz už by sa aspoň v menších veciach mohli rozhodovať samostatne , a uvedomujú si , že už sú dosť veľké na zábavu aj s rovesníkmi. Vhodný vek a tiež veková hranica neexistuje , každé dieťa je zrelé v inom veku. A preto ak teenedžeri netaja miesto svojej zábavy , či už diskotéky alebo aj súkromnej párty a vedia sa na nich spoľahnúť , že prídu v určenom čase . Najhoršie je , že väčšina mladých ľudí nechce dozor alebo neočakávané vpadnutie rodičov na byt kde je zábava alebo strápnenie na diskotéke tak väčšinou neprezradia kde sa bude konať a ani s kým , aby si ju mohli v pokoji užiť. Rodičia majú strach , že dieťa príde domov opité , nadrogované alebo si zapáli cigaretu alebo cigaru… Alebo tiež v inú nočnú hodinu ako bolo doteraz bežné
  2. chcú si užívať život priehrštím – rodičia si uvedomujú , že ich deti si chcú užiť čo sa dá. V ich predstave je to prehýrený víkend , hudba , koncert obľúbenej skupiny , niekoľko dňové festivaly , tiež sú si vedomí , že z prázdnym vreckom ich tam pustiť nemôžu- priemerne za večer sa minie okolo 20-70eur . A ak si ich nezarobí sám musia mu ich dať rodičia. Dnešných mladých nezaujíma divadlo , koncert vážnej hudby , balet a iné staromódne veci zo skrine starých rodičov. Chcú na miesta ,kde je zážitok , možnosť si užiť zažiť adrenalín ,nebezpečenstvo a vyskúšať všetko nové..
  3. ako správne nadávkovať slobodu tak , aby sa eliminovalo riziko a nežiaduce následky potom – rodičia často nevedia odhadnúť nakoľko sú alebo nie sú ich deti zrelými jedincami hoci ešte nie úplne dospelými. Rodičia sa často pýtajú rodičov rovesníkov svojich detí a tak isto odborníkov , ako nadávkovať slobodu večerného programu tak , aby eliminovali prípadné riziko. Čo je s pohľadu mladých veľmi skoro byť doma a čo už je neskoro . Alebo všetci môžu na výlet iba ja nie. Veľmi častý argument mladých na presvedčenie , že chcú zapadnúť do partie. Zabúda sa však na to, že do dospelosti cesta vodenia za ručičku nefunguje. Sloboda a zodpovednosť pomáha učiť sa samostatne rozhodovať a prípadne sa poučiť na vlastných chybách. Sloboda neznamená rezignácia kontroly , lebo to môžu vyhodnotiť ako nezáujem . Nič netreba preháňať , ani príkazy a zákazy a nedostatok slobody spôsobí skôr či neskôr vzburu alebo útek. Treba sa vyhnúť podozrievaniu z niečoho zlého , a budovanie vzájomnej dôvery , že platí na čom sa dohodlo , je tiež prejavom , že rodičia akceptujú svoje deti ako zodpovedné a dôverujú im , že sa rozhodnú správne. Túžba po nezávislosti a voľnosti a slobode rozhodovania sa v určitých situáciách je prirodzenou súčasťou a nevyhnutnou potrebou na ceste k dozrievaniu a k dospelosti
  4. zakázané ovocie – sa hovorí , že chutí najlepšie- rodičia si často nechcú pripustiť , že z ich vzorných a vychovaných bezproblémových detí sa akoby švihom čarovného prútika stane klbko nervov , rozhasených hormónov , prudkého rastu  a všetko čo bolo do vstupu do puberty v pohode , tak zrazu nefunguje. Prvým zádrheľom neporozumenia medzi rodičmi a dospievajúcimi , je viaznúca komunikácia , zastaralé názory dospelých , záujem o názor rovesníkov ako o názor staromódnych rodičov . Lomcujú s nimi emócie striedajúce sa nálady . Majú chuť na slobodu a experimentovanie so zakázanými vecami – fajčenie , žúr , diskotéka , alkohol , zábava do rána , drogy.
  5. pravidlá , kompromisy a hranice-  raz príde tá otázka ohľadom prvej diskotéky , žúru u kamaráta alebo víkendová zábava na chate. Rodičov tak často ovládne strach o dospievajúcich , že namiesto rozhovoru alebo danie šance ,a zistenia, či si ju zaslúžia , aby mali možnosť dokázať zodpovednosť a zaslúžiť si dôveru , tak radšej to zakážu. Večierka , diskotéka , žúr na byte , výlet bez dozoru toto všetko sú lákadlá dospievajúcich
  6. Komunikácia a dôvera – dôvera musí byť budovaná s oboch strán . Už v tomto veku im treba preukazovať dôveru a vzájomnú komunikáciu viesť v medziach rozhovoru , nie striktnosti , lebo som povedal. Určite je treba zvážiť , či je dospievajúci zodpovedný a snaží sa dodržiavať pravidlá. Motivácia je totiž najlepšou výchovnou metódou , ale nesmie skĺznuť do výmenného obchodu. Ty donesieš lepšie známky, urobíš si úlohy , pomôžeš s prípravou večere , budeš sa môcť zabávať . tiež stanovenie hraníc musí byť na základe vzájomnej dohody , nie striktných príkazov a zákazov , to nevedie k želanému efektu . Povzbudenie k lepším výkonom a následne trošku rodičovskej benevolencie. Treba jasne vysvetliť rozdiel medzi kontrolou (vodením za ručičku) ale o bezpečnosť ( ak by sa niečo stalo, aby sa mohla poskytnúť prípadná pomoc ).
  7. takmer dospelí – s bujarým životom kráča ruka v ruke aj hospodárenie s peniazmi. Ccú za každú cenu dosiahnuť priblíženie k dospelosti . Uvažovali ste koľko stoja výdavky takého skoro dospelého človeka . Vydrží im vreckové , kúpia si jedlo alebo si zoberú z domu . Ak chcú zábavu je potrebné si na ňu zarobiť , ak majú viac ako 16 rokov aj klasickou brigádou a ak nie tak postráženie súrodenca , umytie auta , pozametanie dvora , vyzbieranie odpadkov okolo paneláka . Nedať peniaze ak si ich minuli na čokoľvek len tak zadarmo , lebo ich to nenaučí zodpovedne zaobchádzať z peniazmi, prípadne budú na diskotéke celú dobu o jednej kofole.

Dospievajúci potrebuje veľmi niekam patriť a ak nemá pocit pevného ukotvenia , prijatia a lásky v rodine , tak to hľadá v partii, ktorá ho prijme a dá mu pocítiť spolupatričnosť prevencia proti rizikám , je podpora a láska rodičov a zapojenie do života rodiny aj v rozhodovaní …

Učenie sa zodpovednosti , dôvere a neseniu následkov za chybné rozhodnutie , je dôležité stihnúť pred vstupom do dospelosti. Tam sa vás už nikto neopýta , prečo niečo neviete alebo ste zabudli. Neznalosť zákona totiž v dospelosti neospravedlňuje…

Bc. Ľubica Bombalová