Úvod Zdravie a rodina Bolesti, na ktoré nie je fyzický dôvod , no napriek tomu sú-...

Bolesti, na ktoré nie je fyzický dôvod , no napriek tomu sú- ako si poradiť – psychosomatika

197
0
ZDIEĽAŤ
Bolesti, na ktoré nie je fyzický dôvod , no napriek tomu sú- ako si poradiť – psychosomatika
Bolesti, na ktoré nie je fyzický dôvod , no napriek tomu sú- ako si poradiť – psychosomatika

Niekedy, keď je človek pod veľkým tlakom, môže pociťovať bolesti v rôznych častiach tela. Hoci nedošlo k žiadnemu zranenie na fyzickej rovine , z čoho by mohla vyplývať bolesť, no napriek tomu bolesť reálne cítite. Ide o psychosomatické ochorenie – psychogénnu bolesť, ktorej zdrojom a spúšťačom je stres alebo emócie. Duševné utrpenie spôsobí chaos v mozgu a v tomto zmätku pociťuje telo bolesti aj na miestach kde nedošlo k zraneniu.

Bolesť nôh

Existujú situácie, ktoré nedokážeme uniesť a následne nás začnú bolieť nohy, roztrasú sa nám kolená, cítime neistotu a nestabilitu. Ak sa nedokážeme s niečím vyrovnať, trpíme tvrdohlavosťou a  hráme sa ,že máme veľké ego. Nedokážeme prijať nejaké situácia , ktoré sa nás dotýkajú. Tu je potrebná pokora. Bolestivosť v členkoch pociťujeme, keď necítime oporu, v ktorú sme dúfali no nedostala nám. Bolesť chodidiel , okrem fyziologického dôvodu padajúcej klenby( priamej/ priečnej), prípadne nerovnosťou/nestabilitou terénu  , po ktorom sme sa vybrali. Občas si treba vybrať niečo nové , skúsiť zmenu / zmeniť priority prípadne si len sadnúť a vyložiť ich.

Bolesť rúk

Dokážu tiež drsne potrápiť. Ich symbolom je spojenie, dotyk , ale tiež potrebu osloviť. Ruky slúžia najmä na pomoc druhým ľuďom , ale montovanie sa do životov druhého človeka bez dávania slobody, spôsobuje nepríjemnosti.

Každá choroba má fyziologický a psychologický podiel na jej vzniku. Ide predovšetkým o problém vzťahu tela a duše, ktoré vzniknú najčastejšie pri nejakej konkrétnej situácii. Symptómy , ktoré často vôbec nemusia súvisieť z primárnym ochorením, ale dalo by sa povedať , že je to výstražný trojuholník , ktoré telo neustále opakuje a poukazuje na veci, ktoré nerobíme správne.

Najčastejšie psychosomatické problémy vznikajú v detstve a to najmä vtedy , ak dieťa nedokáže spracovať traumatický alebo nepríjemný zážitok a jeho telo na to reaguje sústavne sa opakujúcou chorobou. Nakoľko dieťa nie je schopné ovplyvniť situáciu a najčastejšie to vyvoláva úzkosť a stres a emócie sa prejavujú na tele. Útek od situácie , ktorú nedokáže zmeniť a je  to problém pre neho neriešiteľnej záťažovej situácie, ktorá môže pochádzať od rodiny /školy/ rovesníckej skupiny.

Bolestivý kašeľ – nervózne pokašliavanie- dusná atmosféra doma

Často trvá veľmi dlho , niekedy sa z toho môže vyvinúť dychavičnosť a chronický kašeľ. Takýto ľudia sa stanú závislí na nejakej osobe vo svojom okolí najčastejšie na matke- dieťa sa nedokáže presadiť a byť samostatné. Kašel  je prejavom hnevu pri neuspokojení potrieb.

Srdcová slabosť- pocit ohrozenia/odlúčenie od matky

Celková slabosť organizmu , upadanie do mdlôb, závrate, potenie, návaly, celková psychická a fyzická oslabenosť. Neschopnosť u dieťaťa ,ale aj u slabšieho alebo psychicky menej odolného jedinca v dospelosti vyhodnotiť potrebu prítomnosti matky a následné vnímanie ako ohrozenie a nestabilitu.

Zápcha u dieťaťa- neschopnosť stráviť nejakú vážnu traumu

Dieťa  ktoré sa cíti ohrozené, stráca osoby na , ktoré je primárne fixované z dôvodu závislosti na ich starostlivosti. Dochádza k potlačovaniu nutkania ísť na stolicu a následné vytvorenie zápchy. Pre dieťa ako aj mladého človeka , môže byť pocit ohrozenia stability rodiny aj rozvod , alebo náhla smrť v rodine.

Bolesť hlavy– pocit explózie v hlave

Z neschopnosti si oddýchnuť a vypnúť je hlava človeka preťažená a začne neuveriteľne silnou intenzitou ukazovať túžbu človeka po ocenení a ak sa mu ho nedostáva  hoci je pre neho schopné urobiť maximum až do úplného vyčerpania sa až vyhorenia.

Hnačky u detí- vyhnem sa niečomu čo ma zaplavuje

Patrí medzi najčastejšie psychosomatické ochorenia aj spolu so zápchou. Dieťa sa silno niečoho nechce vzdať , priveľkej náklonnosti a túžbe , prípadne nemá schopnosť zastaviť problém a vyriešiť ho. Taktiež enormný stres a úzkosť spustia hnačku. Prípadne si ju dieťa vyvolá nejakým spôsobom samu zjedením nejediteľných látok.

Kožné ochorenia- chýba dotyk alebo priveľké stráženie a väzenie od rodičov

Patrí tiež medzi problémy s komunikáciou so svojim okolím. Niekedy je to vyhnutie sa otvorenému rozhovoru a následné reakcie na ne. Odmietanie pripustiť si kontakt bližšie /alebo priveľmi ochrana od akejkoľvek baktérie vedie k úzkosti. Môže dôjsť až k vývinu atopického ekzému , keď je stav človeka v štádiu totálneho psychického vyčerpania. Na koži sa prejavujú najmä stresové faktory, poruchy vzťahu k sebe samému , nízke sebavedomie. Koža tvorí bariéru medzi vonkajším a vnútorným svetom človeku a prijíma cez ňu človek najmä v detskom období maximum podnetov, sú na nej všade citlivé zakončenia, ktoré keď sa nerozvíjajú , môže dochádzať k chladu a k odcudzeniu medzi dieťaťom a matkou, neschopnosť naviazať spojenie s okolím a správne vyhodnotiť stimul z vonkajšieho prostredia.

Pokiaľ sme v detskom veku nezažívali radosť , pokoj bezpečie a blízkosť a kontakt s matkou vytvorí sa s pretrvávaním až do dospelosti so zafixovaním práve problémy s kožou , dýchaním , trávením. Kým sa to nerozhodneme riešiť budú sa v každej situácii objavovať psychosomatické problémy.

Bc. Ľubica Bombalová