Úvod Zaujímavosti Detský čin roka- ocenenie za mimoriadne skutky v prospech iných ľudí alebo zvierat

Detský čin roka- ocenenie za mimoriadne skutky v prospech iných ľudí alebo zvierat

150
0
ZDIEĽAŤ
Detský čin roka- ocenenie za mimoriadne skutky v prospech iných ľudí alebo zvierat
Detský čin roka- ocenenie za mimoriadne skutky v prospech iných ľudí alebo zvierat

Určite ste sa už stretli, s tým že niekto niekomu pomohol a zachránil mu život, vymyslel geniálny nápad, zachránil zviera z pasce prípadne pomohol susedovi. Všetky tieto malé alebo veľké činy by zostali nepovšimnuté, ak by sa nenašli ľudia, ktorí by ich napísali a poslali do nadácie Detský čin roka.

V tomto roku už je 22.ročník tohto podujatia a bolo zapojených viac ako 1,7 milióna..detí. Tento projekt podporuje ku konaniu dobrých skutkov nielen detí , ale aj dospelí.

Kľúčové témy tohto projektu: Hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť.

Podmienky prihlásenia do projektu Detský čin roka

  1. Žiaci 1-9 ročníka základnej školy/špeciálna základná škola /1-4.ročník osemročných gymnázií
  2. Žiaci /učitelia môžu napísať o dobrom skutku iných detí do 15 rokov
  3. Rozsah popisu príbehu je 1 A4
  4. Dobrý skutok môže vykonať kolektív , tom prípade treba uviesť počet detí , ktoré ho konali
  5. O dobrom skutku môžu napísať aj iné dospelé osoby, ako učitelia v škole, ktorú navštevuje dané dieťa
  6. Realizácia skutku , nie je časovo ohraničená, ale daný skutok už musí byť vykonaný a pravdivý…

Kategórie dobrých skutkov detí do 15 rokov

1.kategória-  záchrana ľudského života

2.kategória – pomoc v rodine

3.kategória- pomoc rovesníkom

4.kategória – pomoc ľuďom

5.kategória – pomoc prírode

6.kategória – dobrý nápad

  1. kategória – malý- veľký čin- cena Sašky Fisherovej

8.kategória – dobrý čin na internete

  1. kategória – pomoc počas pandémie Covid 19- samostatná kategória – ocenené všetky deti

Po prečítaní niekoľkých príbehov , víťazných i nominovaných sa mi tisli slzy do očí, aké veľké skutky lásky a nezištnej pomoci , ktorých boli schopné aj úplne malé deti.

Jedným z nich je aj škôlkárka, vek 6 rokov, ktorá z pomocou susedov ,prekonávajúc strach z tmy, zavolala svojej mame pomoc, keď odpadla v kúpeľni , tesne potom ako sa malá zobudila , že mama chrčí v izbe, odprevadila ju do kúpeľne a mama tam odpadla a buchla si hlavu, chcela ju zachytiť no neudržala ju. Mama odpadla z vysokého tlaku. V tom čase tam bola aj jej 2 ročná sestra, kt. plakala. Mamu odviezla sanitka do nemocnice ,a až do príchodu otca dievčat ich strážila suseda, ktorú zbuntošila. Všetko dobre dopadlo.

Druhý príbeh, ktorý ma oslovil- 7 ročné dievčatko sa bolo ochotné vzdať všetkých svojich hračiek aj najobľúbenejších, len aby pomohla neziskovej organizácii Deti s rakovinou a vyzbierala pre ne peniaze na liečbu. Skôr ako ich ponúkla na bazáre tesne pred Vianocami , zistila prostredníctvom svojej mamy a telefonátu na detskú onkológiu , že priamo plyšáky im nemôže darovať pre potešenie, tak s pomocou mamy predala cez sociálne siete- vyzbierala 500 eur a dokonca jednu hračku predala sama sebe, aby aj ona sama bola zapojená v projekte, ktorý vymyslela…

Tých príbehov o nezištnej pomoci a dokonca záchrane života , kde sa do úlohy hrdinov pasovali malé deti do 15 rokov je tisíce. Buďme v tejto náročnej dobe citliví a všímaví k potrebám druhých a pomáhajme druhým aj vlastnej rodine, staneme sa tak možno inšpiráciou k podobným dobrým činnom našich súrodencov alebo kamarátov…

Bc. Ľubica Bombalová