Úvod Zaujímavosti Naučme deti triediť odpad a recyklovať

Naučme deti triediť odpad a recyklovať

884
0
ZDIEĽAŤ

Správnym triedením odpadov zabezpečujeme sebe aj svojim deťom čistejšie životné prostredie, redukujeme množstvo odpadu na skládkach a umožňujeme ich opätovné využitie. Zároveň šetríme prírodné zdroje surovín a energie. S významom triedenia odpadu by sme mali oboznámiť aj tých mladších z nás. Práve v rannom veku sa totiž formujú ich životné návyky a postoje.

Na socializácii jedinca má podľa odborníkov najväčší vplyv rodina a škola. Obe inštitúcie by sa preto mali vo výchove detí k ochrane životného prostredia dopĺňať. Ekologická výchova by mala byť súčasťou bežnej výučby na školách. Jednotvárne informatívne prednášky na tému triedenie odpadu však žiakov obvykle príliš nenadchnú. Informácie by sa preto mali deťom odovzdať interaktívne, s možnosťou aktívne sa zapojiť. Žiakov môžu motivovať aj učitelia. Okrem toho, že im budú v triedení odpadu vzorom, umiestnia do tried niekoľko farebných košov na rôzne druhy odpadov.

Rodičia môžu doma vymedziť priestor, kde sa budú osobitne triediť jednotlivé druhy odpadov, a potomkom ukázať, kam ktorý odpad patrí. S menšími deťmi môžu odpadky vynášať spoločne a pri prechádzke im vysvetliť, aký odpad patrí, do ktorého kontajnera či kam inam môžu odniesť rôzne druhy odpadov.

Ideálne je poňať triedený odpad ako zábavu a vymýšľať s deťmi, čo všetko sa dá z recyklovaného odpadu vyrobiť.

Deťom väčšinou pomôže, keď chápu zmysel toho, čo po nich chceme. Ak im to príde správne, radi to urobia, ale my koľkokrát zabúdame, že veci, ktoré sú pre nás samozrejmé, naše deti chápať nemusia.

Ak nám záleží na prírode a chceme našim deťom odovzdať poznatky o tom  ako šetriť životné prostredie a neplytvať surovinami, a ako konať ekologicky, tak je dôležité im vysvetliť čo, prečo a ako robiť.

Pomôcť deťom pri recyklovaní môže aj nová knižka pre deti Zberný dvor pod záštitou OZV NATUR-PACK  ktorú vydalo vydavateľstvo Slovart.  Táto ekoknižka je považovaná za je mimoriadny prínos jej autora Branislava Jobusa  v snahe zvyšovať citlivosť detí na témy súvisiace s triedením a recykláciou odpadov, ako aj s ochranou životného prostredia.