Úvod domácnosť a bývanie Vedeli ste, že aj vy môžete dostať dotáciu (nielen) na fotovoltaiku a...

Vedeli ste, že aj vy môžete dostať dotáciu (nielen) na fotovoltaiku a zároveň ušetriť na energiách?

201
0
ZDIEĽAŤ
Vedeli ste, že aj vy môžete dostať dotáciu (nielen) na fotovoltaiku a zároveň ušetriť na energiách?

Ceny solárnych zariadení rok čo rok klesajú a stávajú sa čoraz zaujímavejšie aj pre majiteľov domov. Nielen kvôli tomu, že solárna energia vyrába energiu bez použitia fosílnych palív, ale môže ušetriť účty za elektrinu a je vhodná aj z hľadiska ďalších dlhodobých financií, pretože slnečné žiarenie je zadarmo.

 

Dokonca aj štát sa snaží podporovať využitie obnoviteľnej energie v domácnostiach pomocou rôznych grantov alebo dotácie Nová zelená úsporám na solárne panely a fotovoltaiku, ktoré môžete pre vašu domácnosť získať aj vy.

Podpora domácnostiam

Vďaka národným projektom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam sa môžu rodinné a bytové domy vo všetkých regiónoch Slovenska (okrem Bratislavského kraja) uchádzať o podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

 

Vedeli ste, že českým ekvivalentom tejto podpory je práve program Nová zelená úsporám?

 

Poskytovanie pomoci sa však riadi určitými podmienkami podpory, ako aj osobitnými podmienkami, ktoré netreba prehliadnuť.

 

Keďže si domácnosť sama vyberá zariadenie a zhotoviteľa, je dôležité myslieť na niekoľko faktorov.

Aké sú podmienky podpory

Cieľom projektov Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív. Podpora je uskutočňovaná prostredníctvom poukážok vydávaných na základe žiadostí, ktoré domácnosť podá, a po aktivácii poukážky zhotoviteľom.

Aké zariadenia sú podporované?

 • Malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW (fotovoltaické panely, veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu))
 • Zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome (slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá).

Kto môže podať žiadosť o poskytnutie príspevku?

Oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome sú:

 

 • osoby, ktoré sú vlastníkmi rodinného domu
 • osoby, ktoré sú spoluvlastníkmi rodinného domu

 

Na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu
 • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania

Ako postupovať pri žiadosti o poukážku?

Chcete žiadať o dotácie na zateplenie domu, fotovoltaiku alebo nový kotol na biomasu? Žiadosť je možné vyplniť aj elektronicky. Tu je jednoduchý návod, ako postupovať:

1. Oboznámte sa s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľov

Základnou podmienkou je preukázanie, že vlastníte alebo ste spoluvlastníkom rodinného domu alebo bytového domu v niektorom z regiónoch Slovenska okrem Bratislavského kraja.

2. Overte si, či je zvolený zdroj energie pre vás vhodný

Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či bude jeho využívanie pre vašu domácnosť optimálne. Každý z nich má svoje výhody a obmedzenia, vyžaduje si špecifické podmienky inštalácie, ako aj spôsob využívania.

3. Vyberte si vhodné zariadenie

Ak sa pre jedno zariadenie rozhodnete, uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom a vyberte si také riešenie, ktoré bude spĺňať vaše potreby aj finančné možnosti. Pri výbere sa u zhotoviteľa nezabudnite informovať o tom, či bude možné zariadenie v stanovenom termíne dodať aj nainštalovať. Ak zariadenie nie je v termíne platnosti poukážky k dispozícii, poukážku nebude možné využiť.

4. Vyplňte žiadosť o poukážku

Žiadosť o poukážku vyplníte elektronicky, prostredníctvom informačného systému, ktorý nájdete na stránke: zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosti o poukážku. Nájdete tam aj presný postup, ako na to.

 

Po vyplnení formulára v informačnom systéme bude následne na vašu e-mailovú adresu odoslaná verifikačná správa s odkazom, pomocou ktorého je možné do 24 hodín potvrdiť záujem o poukážku. Až po potvrdení bude žiadosť zaregistrovaná. Potom obdržíte e-mailovú správu o zaradení žiadosti do zásobníka, ako aj prístupové údaje do elektronického formulára na možnú úpravu žiadosti. Vo formulári nájdete aj aktivačný kód potrebný pre vydanie poukážky.

5. Dohodnite sa so zhotoviteľom o inštalácii

Kontaktujte zhotoviteľa a určte termín dodania aj inštalácie zariadenia. Po dohode mu poskytnite aktivačný kód na vydanie poukážky.

6. Aktivácia vydania poukážky zhotoviteľom

Zhotoviteľ žiadosť skontroluje a ak bude schopný zariadenie do 90 dní inštalovať, aktivuje vydanie poukážky. O tom, či je poukážka aktivovaná, zistíte na stránke projektu v časti “Žiadosti čakajúce na aktiváciu a vydanie poukážky”. Aj po aktivácii poukážky môžete žiadosť upravovať, ale len do vydania poukážky. Aktivované poukážky bude vydávať SIEA, ktorá poukážku vytlačí a zašle domácnosti.

7. Uplatnenie u zhotoviteľa

Poukážka, ktorú obdržíte, je platná 90 kalendárnych dní od dátumu vydania. Počas tejto doby musíte zmluvu podpísať, poukážku uplatniť u vášho zhotoviteľa a odovzdať mu podpísanú zmluvu. Zhotoviteľ vám musí zariadenie nainštalovať a požiadať o preplatenie poukážky. Odovzdajte mu všetky potrebné dokumenty a pre seba si pre istotu vytvorte kópie.

8. Preplatenie preukážky

Inštaláciu podľa vašich požiadaviek by mal zhotoviteľ zrealizovať do termínu platnosti poukážky a v súlade s právnymi predpismi. Po inštalácii sa presvedčte, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné.

9. Posúdenie žiadosti

V poslednom kroku SIEA posúdi žiadosť, a ak bude výsledok pozitívny, preplatí zhotoviteľovi poukážku. Aby ste mohli čerpať dotácie, zariadenie uvedené na poukážke nie je možné zmeniť.

Ako si vybrať firmy a dodávateľa solárnych panelov?

Pri prehľadávaní tých najvhodnejších spoločností dbajte na nasledujúce kritériá:

 

 • Skúsenosti
 • Typy solárnych panelov používaných na inštaláciu
 • Ponuka doplnkov a príslušenstva ako sú napríklad solárne batérie
 • Recenzie od súčasných a bývalých zákazníkov
 • Dostupnosť zákazníckeho servisu
 • Dostupné cenové ponuky, zľavy

Faktory, ktoré určujú náklady na solárne panely

Existuje niekoľko faktorov, ktoré určujú náklady na solárne panely:

 

 • Množstvo slnečného svetla – čím viac Slnka váš dom denne dostáva, tým väčšie budú vaše potenciálne úspory.
 • Spotreba elektrickej energie v domácnosti.
 • Práca – náklady na prácu sa budú líšiť od poskytovateľov solárneho systému.
 • Kvalita panelov – zariadenie, ktoré si vyberiete, má veľký vplyv na vašu výrobu elektriny. Nájdite správnu rovnováhu medzi kvalitou a cenou.
 • Veľkosť panelu – väčší solárny systém stojí viac, pretože si vyžaduje viac práce aj viac vybavenia. Môže však priniesť väčšie úspory.
 • Zelená domácnostiam – aj dotácie Zelená domácnostiam od štátu vám môžu znížiť náklady na inštaláciu.
 • Typ solárnych panelov. Monokryštalické panely sú efektívnejšie, ale aj drahšie ako polykryštalické panely a pre domy s obmedzeným priestorom na streche sú zvyčajne potrebné oveľa efektívnejšie panely.

Harmonogram

Kedy je možné žiadať o poukážku v projekte Zelená domácnostiam:

 

 • Termín spustenia podávania žiadostí: 13.6.2022 o 15.00 h
 • Termín spustenia vydávania poukážok: 28.6.2022
 • Termín ukončenia podávania žiadostí: 31.10.2023

 

Vyčlenená suma na tento projekt je 30 000 000 eur.  Podpora inštalácie zariadení je v rámci projektov Zelená domácnostiam možná do 31.12.2023 alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

 

Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista.