Úvod Zaujímavosti Nadobudli ste v minulom roku nehnuteľnosť? Musíte sa k nej priznať do...

Nadobudli ste v minulom roku nehnuteľnosť? Musíte sa k nej priznať do konca januára

18
0
ZDIEĽAŤ
Nadobudli ste v minulom roku nehnuteľnosť? Musíte sa k nej priznať do konca januára
Nadobudli ste v minulom roku nehnuteľnosť? Musíte sa k nej priznať do konca januára

V živote je množstvo vecí, na ktoré musíme dávať pozor, a preto nám taká maličkosť ako podanie daňového priznania za nehnuteľnosť môže ujsť. Nie je to povinnosť, ktorú musíme riešiť vždy. Kúpili ste si v roku 2023 byt, dom alebo inú nehnuteľnosť? Ste povinní túto udalosť oznámiť miestnemu úradu.

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z.

Podávať daňové priznanie za nehnuteľnosť je trochu iné ako riešiť daňové priznanie k dani z príjmov. Zatiaľ čo daňové priznanie k dani z príjmov podávame rok čo rok do konca marca, daňové priznanie za nehnuteľnosť si podávame iba raz a na základe uvedených informácií nám miestne úrady vypočítajú daň za nehnuteľnosť, ktorú budeme platiť rok čo rok, najčastejšie s menšími obmenami. Nárast cien daní je v dnešnej dobe predsa bežný. Povinnosť podať daňové priznanie za nehnuteľnosť máme práve kvôli existencii Zákona o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z.

Medzi miestnymi daňami nájdeme okrem daní z nehnuteľností aj iné dane, a to:

  • daň za psa,
  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za predajné automaty a i.

Čoho sa týka daň z nehnuteľností

Pri vypĺňaní daňového priznania sa stretnete s rozličnými kolónkami. Týkajú sa údajov o pozemkoch, stavbách, bytových a nebytových priestoroch. Zdaňovacím obdobím miestnych daní je jeden kalendárny rok. Ak si pri vypĺňaní daňového priznania nebudete vedieť poradiť, obráťte sa priamo na zdroj. Zákon o miestnych daniach presne špecifikuje, kto je daňovník a čo robiť v prípade, že má nehnuteľnosť viacerých vlastníkov alebo užívateľov. Definuje, čo je základom dane, aká je sadzba dane a ako sa daň vypočíta, či ide o daň z pozemku, z bytov, alebo domov. Po prečítaní zákona zistíte, či máte nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane. Cenným zdrojom informácií bude pre vás Zákon č. 582/2004 dostupný online.

Dokedy podať daňové priznanie za nehnuteľnosť

Priznanie k dani z nehnuteľností ste povinní podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, keď vznikla daňová povinnosť k daným daniam. Len čo miestny orgán vypočíta daň k vašej nehnuteľnosti, ste povinní ju uhradiť do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia tohto rozhodnutia. Daňovník môže vyrubenú daň zaplatiť aj v splátkach. Kým začnete robiť paniku, radšej si o svojom probléme najskôr niečo naštudujte. Nijaká kaša sa neje taká horúca…