Úvod Zdravie a rodina Vhodnosť a nevhodnosť, množstvo tekutín pre dojčené/nedojčené deti

Vhodnosť a nevhodnosť, množstvo tekutín pre dojčené/nedojčené deti

328
0
ZDIEĽAŤ
Vhodnosť a nevhodnosť, množstvo tekutín pre dojčené/nedojčené deti
Vhodnosť a nevhodnosť, množstvo tekutín pre dojčené/nedojčené deti

Blíži sa leto a teploty už koncom mája atakujú 30 stupňov. Pitný režim je nevyhnutne dôležitý pre správny vývoj dieťaťa a tiež vyhnutiu sa rozličným ochoreniam a bolestiam z jeho nedostatku. Každé dieťa je iné a potrebuje k svojmu rastu a vývoju rozličné množstvo vody a výživových látok v závislosti na hmotnosti a veku.

Rovnako ako pitný režim potrebuje dieťa, potrebuje ho rovnako aj mamička , ktorá svoje dieťa dojčí o to viac, aby sa jej tvorilo kvalitné mliečko a dokázalo zahnať aj hlad aj smäd. Správna voľba tekutín u dospelých aj deti, je nevyhnutná pre prežitie. Nakoľko telo tvorí 70-75% vody, jej nedostatok vedie k najrozličnejším chorobám. Od jednoduchých bolestí hlavy až po zvracanie , úpal ak je dlhodobo na slnku a pod.

Dojčené menšie deti

Ak sú deti plne dojčené, nepotrebujú dopĺňať tekutiny navyše mimo materského mlieka, to im dokáže uhasiť aj smäd aj hlad. Nie je to zložité, je potrebné si osvojiť iba základné pravidlá , aby bolo dieťa dostatočne hydratované. Dieťa si vystačí s materským mliekom aj v horúcich dňoch, len je potrebné ho častejšie prikladať ako keď horúce dni nie sú. Ak dieťa nemá inú stravu ako materské mlieko stačia mu tekutiny z neho, ako náhle začne byť prikrmované inou stravou cca od 6 mesiaca mu postupne po lyžičkách môže byť k strave podávaná voda alebo nesladený čaj. Na pitný režim musí dbať a mamička, aby dokázala dostatkom mlieka pokryť aj jedenie aj pitie. Na pitný režim dojčiacej matky nie sú vhodné bublinkové nápoje , sladené vody, umelé džúsy(teda konzervované), káva- doporučuje sa piť – vodu, bylinkové čaje- vyhnite sa záchvatovitému pitiu veľkého množstva tekutín, radšej v menšom množstve a častejšie.

Dojčené staršie deti + príkrmy

Ak sa staršiemu dieťaťu pridáva k dojčeniu aj iný typ stravy (príkrmy) je nevyhnutné zaviesť od prvých lyžičiek zároveň aj pitný režim. Sú to predovšetkým detské čaje a neskôr aj čistá voda. Dieťa je potrebné k pitnému režimu viesť, nenaučí sa to samé od seba. Nezanedbajte to už od útleho veku, nakoľko sa to potom bude veľmi ťažko učiť. Najlepším a najjednoduchším spôsobom je príklad. Ak dieťa vidí , že vy pijete s fľašky alebo pohára bude chcieť aj ono tým pádom to berie ako hru a učí sa nápodobou.

Nedojčené menšie aj väčšie deti

Ak dieťa musí jesť umelé mlieko, respektíve ho sním dokrmujete, je nevyhnutné zaradiť tekutiny, nakoľko umelé mlieko obsahuje menej tekutín a je suchšie ako materské. Tekutiny a ich množstvo závisí od niekoľkých faktorov – vek dieťaťa a jeho hmotnosť, tiež  okolité prostredie (chladné /teplejšie ), prípadne choroba.

Deti na klasickej tuhej strave, bez prísunu materského mlieka

Staršie deti , ktoré nie sú dojčené a jedia tuhú stravu, je potrebné dopĺňať pitný režim. Nakoľko aj strava obsahuje určité množstvo vody, je potrebné uspôsobiť množstvo vody alebo čaju , tomuto vedľajšiemu príjmu tekutín- iné bude množstvo vody – ak dieťa zjedlo jablko/melón alebo polievku…

Ročné dieťa by malo pravidelne doplňovať pitný režim vodou a čajmi… Existuje tabuľka na prísun tekutín u deti. Dieťa nad jeden rok s hmotnosťou viac ako 10 kg – 1liter tekutín + 50ml/na 1 kg hmotnosti…

Voda je najvhodnejším nápojom pre každého človeka, no u detí musíte dbať na jej nezávadnosť a ak ide o vodu z vodovodu , je potrebné ju prevariť. Do čaju malým deťom nepridávajte cukor ak to nie je nevyhnutné.

Platí pravidlo – deti do 6 mesiacov – prevarená dojčenská voda, do 1 roka – dojčenská voda a nad 1 rok môžu byť aj vodu z vodovodu.

Pri balenej dojčenskej vode je vhodné ju kupovať v sklenej fľaši ak je taká dostupná a ak ste nútení ju kupovať v plaste , dá sa preliať do sklenej fľaše , aby čo najmenej mikro plastov do vody preniklo. Potrebné je sledovať dostatočné množstvo vápnik a nízky obsah sodíka a dusičňany 10mg/l.

Ak sa deti hrajú zabúdajú piť , preto je na rodičoch im v pravidelných intervaloch ponúkať tekutiny.

Bc. Ľubica Bombalová