Úvod Zaujímavosti 4 jednoduché spôsoby ako zaujať pozornosť druhého človeka

4 jednoduché spôsoby ako zaujať pozornosť druhého človeka

1130
0
ZDIEĽAŤ
4 jednoduché spôsoby ako zaujať pozornosť druhého človeka
4 jednoduché spôsoby ako zaujať pozornosť druhého človeka

Veľa ľudí sa usiluje na druhých zapôsobiť, len k získaniu výhody, prevahy alebo aj novej práce. Chcú sa za každú cenu presadiť, len aby uspeli. Pozornosť si takýmto spôsobom si chcú vynútiť aj malé deti.

Na to , aby sme dosiahli svoje ciele, neváhame často použiť ani psychologické triky a citové manipulácie. Spôsobov ako docieliť, aby nám niekto venoval svoju  pozornosť a zaujímal sa o más a naše názory je niekoľko:

  1. Spôsob – očný kontakt

Tento spôsob je skutočným kľúčom ku všetkým a ku všetkému. Vzbudzuje a navodzuje dojem úprimnosti, rešpektu, záujmu i dôvery. Je potrebné vedieť odhadnúť dĺžku očného kontaktu lebo nie dobrý ani príliš krátky ani príliš dlhý. Jeden aj druhý prípad vzbudzujú nedôveru alebo nekalé úmysly. Je to zručnosť, ktorá sa dá natrénovať. Pre mnohých je nepríjemné hľadieť niekomu priamo do očí. Vzdialenosť medzi komunikujúcimi je dôležitá , najmä vtedy ak nie sme schopný pozerať priamo dlhšie ako pár sekúnd. Ak sme vzdialený na meter dokážeme pozerať na bod medzi jeho očami, hoci on to vníma ako pozeranie do nich. Ak sme na dlhšiu vzdialenosť dokážeme striedať pohľad do oči s pozeraním priamo na čelo- ten , s kým komunikujete nevie, že sa na neho nedívate. K očnému kontaktu pridávajte mierny úsmev a úspech je zaručený , kvôli pozitívnej odozve publika. Ľudské oko na tlmené svetlo reaguje rozšírením zreničiek , ktoré sú vnímané ako znak záujmu.

  1. Náznak dotyku

Dotyk odjakživa ľudí spájal, hoci terajšia doba skôr dištancuje a oddeľuje. Patrí k neverbálnym prejavom, ktoré pomôžu nášho poslucháča presvedčiť na 60-80% , slová iba 10%. Ak sa z niekým zbližujeme vieme naznačiť alebo sa jemne akoby mimochodom dotknúť. Patrí to tiež k prejavom záujmu. Tiež stisk pleca ako vyjadrenie spolupatričnosti.

  1. Nepôsobte extra motivovane

Byť k niečomu motivovaný dáva silu vkladať do vecí alebo činností maximum. Najmä súťaživosť medzi mužmi extrémne motivuje dať si privysoké ciele a snažiť sa ich za každú cenu dosiahnuť aj cez bolesť a stres.  Je to veľký problém u športovcov a vrcholových manažérov. Neustále zlepšovanie prináša motiváciu a pomyselný vrchol väčší a väčší prekonám a prehupnem sa cez neho hoci netuším, či sa tam neskrýva pád/zranenie alebo u manažérov syndróm vyhorenia. Pre týchto ľudí aj čiastočný neúspech , vyslovene tragédia, s ktorej sa majú problém spamätať. Stavy demotivácie prídu, a vtedy je potrebné pribrzdiť a dať si pauzu. Premotivovanosť je druh odmeny , ktorý zastrie mozog a správny úsudok, zvládať ju je umenie.

  1. Nezabúdajte ani prvý, a ani na posledný dojem

Väčšinou si pamätáme začiatok a koniec reklamy , stred je akoby mozgu zahmlený. Ľudia si najviac zapamätajú začiatok a koniec prejavu /prednášky /školenia. Za tento spôsob je zodpovedná pamäť. Na začiatku si pamätáme slová lebo sa uložia do dlhodobej pamäti, veci počuté na konci sa ukladajú ako čerstvá informácia do krátkodobej pamäte. Ak chcete , aby mali poslucháči najväčší záujem o vašu prezentáciu, tak kľúčové a najpodstatnejšie veci zhrňte do prvých viet, najdôležitejšie body a informácie o danej službe/produkte predstavte do 2-3 minút od začiatku prejavu. A na konci im to zhrňte, aby to čo si na začiatku uložili do dlhodobej , mali občerstvené aj v krátkodobej pamäti a mali maximum z predkladaných vedomostí alebo prednášky.

Na každú činnosť kedy chceme upútať niečiu pozornosť a nezáleží na tom ,či ide o jednu osobu alebo publikum, pointou je kvalitná príprava , zvládnutá tréma , natrénovaný občasný očný kontakt s každým v sále. Poslucháč pocíti dôležitosť svojej prítomnosti , keď sa prezentujúci/prednášajúci zahľadí každému v sále do očí, získa s tým dôveru a záujem. Vzbudiť dojem záujmu o to ,čo hovorím a komu hovorím, je najdôležitejším bodom úspechu spolu s očným kontaktom a úsmevom.

Komunikácia ako verbálna tak aj neverbálna sú nástrojmi na odovzdanie informácii tomu , komu hovorím. Nezabúdajme sledovať čas , dĺžku prednášky a tiež vnímanie obecenstva.

Bc. Ľubica Bombalová