Úvod Problémy v rodine Dieťa neprijali do materskej školy – aké sú možnosti?

Dieťa neprijali do materskej školy – aké sú možnosti?

6554
0
ZDIEĽAŤ

Dôvodov prečo dieťa nenastúpi vo veku troch rokov do materskej školy je viacero. Medzi najčastejšie príčiny patrí jeho zdravotný stav alebo nedostatočný vek.

Boli časy, keď dieťa mohlo do zariadenia nastúpiť aj počas školského roka. Ak malo napríklad tri roky až v januári, tak začalo chodiť do škôlky v januári a rodičia mohli pokojne nastúpiť do práce. Bohužiaľ tento jav je v dnešnej dobe skôr ojedinelý. Samozrejme závisí to od konkrétneho zariadenia, ale spravidla pri dnešnom „baby boome“ mávajú zariadenia plný stav a zázrak prijatia počas školského roka sa tak nedeje.

Končí mi rodičovská dovolenka – čo teraz?

Rodičovská dovolenka je poskytovaná zamestnávateľom ako voľno, ktoré je určené na prehĺbenie starostlivosti o dieťa po vyčerpaní materskej dovolenky.

Čo však robiť, ak vaše dieťa do materskej škôlky nepôjde a vám končí rodičovská dovolenka trebárs v marci? Bežne rodičovská dovolenka končí dňom keď dieťa dovŕši tri roky. Na ďalší deň by ste mali nastúpiť do práce. Existuje však výnimka, kedy môžete požiadať zamestnávateľa o predĺženie rodičovskej dovolenky, a to až do veku šiestich rokov dieťaťa.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Rodičovskú dovolenku je možné predĺžiť do veku šesť rokov, ALE iba vtedy, keď dieťa nespĺňa podmienku prijatia do zariadenia, a to zo zdravotného dôvodu, a teda jeho stav je z lekárskeho hľadiska označovaný ako dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav . Vo veľa prípadoch ide napríklad o nedostatočne vyvinutý imunitný systém dieťaťa. Avšak o tom, či je vhodné dieťa umiestniť do zariadenia rozhoduje jeho obvodný lekár. Pokiaľ ten neodporučí, aby dieťa navštevovalo kolektív, je potrebné požiadať zamestnávateľa o predĺženie voľna.

Avšak samotná žiadosť o predĺženie nestačí. To, či vaše dieťa má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav musí posúdiť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého alebo prechodného bydliska oprávnenej osoby, teda osoby, ktorá má právo sa o dieťa starať. Až na základe rozhodnutia úradu môžete naďalej byť s dieťaťom doma a dokonca poberať rodičovský príspevok.

Dieťa je zdravé, ale do materskej školy ho nevzali kvôli veku…

Ak vaše dieťa dovŕši tri roky až počas prebiehajúceho školského roka, je možné že materská škola vyhovie vašej žiadosti o nástup do zariadenia až o rok. Ak škôlka neumožňuje nástup počas roka, je tu i pre Vás ešte možnosť. Treba požiadať zamestnávateľa o neplatené voľno. Zamestnávateľ Vám však toto voľno poskytnúť vôbec nemusí. Potom už zostáva iba pracovný pomer ukončiť alebo umiestniť dieťa do súkromnej materskej školy.

Ak sa však rozhodnete s dieťaťom zostať doma, je možné, aby ste sa stali poistencom štátu ako osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov veku. Vtedy za vás štát prevezme povinnosť platiť poistné na dôchodkové poistenie i zdravotné poistenie. Na tento úkon treba odovzdať žiadosť na Úrade sociálnych vecí a rodiny.