Úvod Problémy v rodine Pozitívna výchova: Prečo je odmena lepšia ako trest

Pozitívna výchova: Prečo je odmena lepšia ako trest

4490
0
ZDIEĽAŤ

Rodičia majú v rukách množstvo výchovných nástrojov, ktorými dokážu stimulovať a formovať vývin a správanie svojho dieťaťa. Tými najznámejšími a bezpochyby i najefektívnejšími sú odmeny a tresty. Ide o priame vonkajšie motivačné prostriedky, ktorých účinok je okamžitý a často i dlhodobý. Tresty majú však v porovnaní s odmenami množstvo nevýhod. V čom teda zaostáva negatívna motivácia za tou pozitívnou?

Trest narúša vzťah

Tresty môžu byť v skutočnosti veľmi zradné. Dieťa ich často vníma ako neoprávnené a cíti osobnú krivdu. Takéto pocity neprávosti zo strany milovanej osoby, akou je rodič, môžu viesť až k pocitu bazálnej neistoty vo vzťahu. Svet je v detských očiach iný ako v tých dospeláckych. Dieťa nevníma dianie v širokom kontexte a sústredí sa najmä na to, čo sa deje tu a teraz. Ak na neho rodič zlostne kričí alebo ho dokonca fyzicky trestá, môže v tej chvíli stratiť pevnú pôdu pod nohami. Ak sa takéto momenty opakujú pravidelne, dieťatko môže začať reálne pochybovať o rodičovskej láske. Pravda, dieťa svojho rodiča nikdy neprestane milovať. Samo sa však môže cítiť neľúbené a opustené.

Čas je nepriateľ trestu

Ak sa napriek všetkému rozhodnete, že vaše dieťa si trest zaslúži, trestajte ho okamžite. Odložený trest je vo všeobecnosti neúčinný, u detí i u dospelých. Problémové správanie sa v mozgu nespojí s negatívnymi dôsledkami a pravdepodobnosť jeho výskytu v budúcnosti sa nijako nezmení. Malé dieťa často ani nevie, za čo je trestané.

Trest si žiada disciplínu

Reč je o disciplíne na strane rodičov alebo výchovných osôb. Ak je dieťa za neporiadok v detskej izbe niekedy potrestané a inokedy nie alebo trestanie závisí od osoby, ktorá ho má práve na starosti, postaráte sa mu o poriadny výchovný zmätok. Tresty budú nielenže neúčinné, ale problémové správanie dieťaťa sa môže naopak posilniť. Dosiahnete teda pravý opak toho, čo ste pôvodne zamýšľali. Preto ak sa rozhodnete dieťa trestať, musíte to robiť všetci a vždy rovnakým spôsobom. Dokážete toto zabezpečiť?

(Ne)primeranosť trestu

Čo si dieťa zaslúži za pokazenú hračku? A čo za neporiadok v detskej izbe? Aký trest by mal prísť za neposlúchnutie rodiča? Je primerané pokarhanie, odobratie hračiek alebo bitka? Zvoliť správnu intenzitu trestu môže byť veľmi, veľmi náročné. Slabý trest je neúčinný zatiaľ čo neprimerané trestanie môže hraničiť s ubližovaním až týraním dieťaťa. Silné tresty vyvolávajú u detí strach. Boja sa pritom vlastných rodičov, osôb, ktoré by mali byť v ich živote základnou a neochvejnou istotou. 

Niekoľko tipov pre trestanie a odmeňovanie detí

  • Ak dieťa trestáte, vždy mu dôsledne vysvetlite, prečo trest dostalo.
  • Trestajte výlučne s chladnou hlavou. Dieťa nemôže za to, že ste stratili nervy.
  • Dbajte na to, aby trest priamo súvisel s problémovým správaním a viedol k náprave. Ak napríklad dieťa trestáte za neporiadok v izbe, prikážte mu, aby si za trest všetky hračky dôkladne upratalo.
  • Odpykanie trestu vedie k vymazaniu prečinu. Je to tak aj vo svete dospelých. Ak si dieťa trest odpyká, viac mu jeho prečiny nevyčítajte.
  • Vždy dieťaťu zdôraznite, že ho trestáte pre jeho správanie, nie preto, aké je. Vyvarujte sa vyjadrení typu: „Si zlý chlapec.“ Ohrozujete tým jeho sebaobraz.
  • Problémového správania sa môžete zbaviť aj bez trestu. Dosiahnete to tým, že budete odmeňovať dieťa vždy, keď sa správa tak ako si to predstavujete. Ak napríklad chcete, aby dieťa doma nekričalo, pochváľte ho vždy, keď vydrží pätnásť minút bez kriku.
  • Najlepšou odmenou je pochvala. Chváľte dieťa veľa a často. Posilníte tým jeho sebavedomie.
  • Ak dieťa trestáte, vždy na oplátku nájdite niečo, za čo ho môžete pochváliť. Nie je len úlohou dieťaťa správať sa chvályhodne, ale aj úlohou rodiča nájsť v správaní dieťaťa čokoľvek malé, na čom možno stavať pozitívnu motiváciu.