Úvod Rodina Model súčasnej rodiny

Model súčasnej rodiny

2154
0
ZDIEĽAŤ

Dnes už neplatí to čo kedysi, dieťa až po svadbe, svadba na prvom mieste. Mnohí ľudia si povedia, že nepotrebujú papier na to aby mohli byť spolu, veď napokon aj rozchod je potom, po formálnej stránke, jednoduchší. Deti prichádzajú niekedy nečakane do neúplných rodín a tým nemajú príklad k tomu aby si aj oni zariadili život založený na skutočných hodnotách ako je rodina.

Rodina sa stráca ako hodnota, keby sme sa opýtali aké hodnoty v súčasnosti prijímame je zaujímavé, že rodina vystupuje na prvých miesta ale v skutočnosti to tak vôbec nie je, pretože sa to vníma len verbálne a nie citovo. V ideálnom modely rodiny by mala matka robiť uvoľnenú atmosféru, hľadať radosť zo života práve v kontakte z deťmi a samozrejme s partnerom.

Byť šťastný, čo to vlastne znamená? V terajšej dobe pri mnohých anketách, či výskumoch, ktoré sa robia či už na základných, stredných, ale aj vysokých školách, je položená otázka či prežívate šťastie. Je veľmi smutné, že väčšina detí, či dospievajúcich, nevie ani pomenovať kedy je šťastné, čo tomu predchádza aby bolo šťastné. Potom nastáva problém a to taký, že si deti hľadajú útechu, to svoje šťastie, niekde inde a v mnohých prípadoch im to neprospieva. Takže je na mieste zamyslieť sa, či v tej našej rodine poskytujeme pohodlie, komfort a vyžaruje príjemnú atmosféru. Deti sa budú cítiť príjemne a milované a predsa o to v skutočnej rodine ide. Nestačí si povedať, že sme manželmi, máme deti, sme skutočná rodina, pretože všetko je o citových väzbách a o tom ako sa k sebe správame.

Mi dospelí sa často vieme preniesť cez čokoľvek, no tí najzraniteľnejší v rodine sú deti. Môžu mať pocit, že práve oni sú na vine tomu, že nie sú šťastné. Tieto pocity viny sa prenášajú do budúceho života a odráža sa to na zníženom sebavedomí. Veď nakoniec v európskom rebríčku sebavedomia sa slovenské dievčatá dostali na alarmujúce predposledné miesto. Napriek tomu, že sú vzdelané, majú vysokoškolské diplomy, nie sú sebaisté a majú nízku životnú spokojnosť.

Kde sa stratil ideálny model rodiny, kde sa všetci stretali pri spoločných raňajkách alebo obede, či večeri? Kde sa stratila podpora, porozumenie v rodinách? Uponáhľaný svet a vidina peňazí, či ľudia odkázaný na neustálu prácu takmer 24 hodín denne. Trend rozchádzať sa keď sa nám niečo nepáči alebo zrada zo strany partnera. Hodnoty, ktoré by mali byť uznávane aby sme sa cítili šťastný vo svojej rodine. Úcta voči ostatným členom rodiny. Toto všetko v slovenských rodinách chýba, veď napokon aj pokazené veci ihneď vyhadzujeme, namiesto toho aby sme ich opravovali, pretože je to jednoduchšie. Zamyslime sa nad tým ako to funguje v našej rodine a či dávame dobrý príklad svojim deťom aby dobre žili aj vo vlastnej rodine a boli šťastné, veď o to každému rodičovi ide, aby boli deti šťastné.