Úvod Problémy v rodine Vnútorná múdrosť duše a správne rozhodnutia ohľadom zdravia a pohody nášho tela

Vnútorná múdrosť duše a správne rozhodnutia ohľadom zdravia a pohody nášho tela

459
0
ZDIEĽAŤ
Vnútorná múdrosť duše a správne rozhodnutia ohľadom zdravia a pohody nášho tela
Vnútorná múdrosť duše a správne rozhodnutia ohľadom zdravia a pohody nášho tela

Každý človek sa najviac okrem peňazí stará o svoje zdravie. Vie, že keď ochorie, tak sa nebude vedieť postarať ani sám o seba ,ani o svoju rodinu. Často iniciatívu starostlivosti o svoje zdravie berieme do svojich rúk a podvedome odoberáme kompetencie lekárov. Hráme sa na múdrych s „vysokou školou života“ a často sa stane, že si nechceme nechať poradiť od študovaných ľudí –lekárov , ale hľadáme babské recepty , jedna pani povedala, no neuvedomujeme si, že si tým škodíme. Nehovorím, že liečenie prírodnými prostriedkami je niečo zlé, no niekedy to nestačí a potrebujeme antibiotiká, ktoré nám nepredpíše bylinkárka na trhovisku, ale lekár s atestáciou určí, akú máme chorobu alebo problém v tele alebo v duši. Následne si nás prezrie, porozpráva sa s nami a zistí ako je to z našim zdravím. Niektorí ľudia majú problém ísť za lekárom, a ak problém nebol akútny svoje zdravie odložili na neskôr. Často nám aj naša duša dáva najavo, že s našim telom niečo nie je v poriadku, prejaví sa bolesť, strach , úzkosť, no my ľudia sa dopúšťame často chýb, že svoje problémy zvaľujeme na druhých, na zlú karmu a postavenie mesiaca alebo sa hráme na obete tejto pandemickej doby.

Potrebuje sa vo svojom živote pozrieť na svoje najčastejšie chyby a výhovorky , ktoré robíme voči vlastnému zdraviu. Patria sem zanedbané preventívne prehliadky, návštevy odborníkov , kde sme v evidencii s chronickou chorobou- očné , ORL, alergológia, neurológia a iné…

Tým , že nám niekto poukáže na chyby nás nechce trestať, chce nám pomôcť návodom , ako byť k sebe viac pravdivý a autentický a nepridávať ďalšie diagnózy zbytočne.

Potláčanie

My ľudia sme majstrami v popieraní signálov, ktoré nám vysiela telo alebo duša prostredníctvom bolesti. Objaví sa problém, namiesto riešenia v počiatočnom štádiu choroby, kedy je 90% chorôb liečiteľných bez následkov, alebo len s minimálnymi obmedzeniami (užívanie liekov, cvičenie). No my vo víre povinností , ktoré sme si naložili na plecia sami alebo prostredníctvom iných sa začneme premáhať a povzbudzovať samých seba , teraz práve nie  je vhodný čas ísť na PN, mám nezaopatrené deti, získal som lukratívnu prácu a som v skúšobnej dobe, kolegom to zveriť nemôžem lebo mi ten nápad ukradnú a dajú napísať na svoje meno atď. Nerešpektujeme vlastné telo ani dušu, následne sa problémy začnú nabaľovať efektom snehovej gule. Telo je vytrvalé a dokáže dlhodobo odolávať aj keď nefunguje na 100%, no jedného dňa kedy sú už bolesti neznesiteľné tak jednoducho telo vypne a dôjde ku kolapsu alebo vyhoreniu.

A zrazu zistíme, že všetko v čom sme sa cítili nezastupiteľný a prečo a kvôli čomu sme neriešili symptómy nášho tela – zrazu funguje bez nás. Ďalším vážnym  problémom, ktorý si väčšina z nás priniesla z detstva a dospievania je potláčanie a popieranie vlastných negatívnych myšlienok a emócii – a stále sme si hovorili  alebo nám druhí hovorili- usmej sa nič vážne sa nedeje, nepaprč sa a nestresuj kvôli hlúposti. Hádam nechceš , aby si tvoja rodina /kolegovia mysleli a videli, aká si hysterická /plačlivá / nerozhodná/ alebo aký si uplakaný /citlivý a nežný/ nech ťa nepokladajú za teplého. Zatlačené emócie môžu v nás začať bublať a skôr , či neskôr explodujeme, môže sa z nich vytvoriť aj psychosomatický problém

Tlmenie

Všetky tlmiče a tkz. oblbováky nám pomôžu len na malú chvíľu, a následne sa bolesť vráti ešte silnejšou intenzitou. Nie je to však dobré ak je bolesť dlhotrvajúca /opakujúca sa /  so silnejúcou intenzitou. Musíme si uvedomiť čo nám tou bolesťou, tlakom, nepokojom chce duša ukázať. Je potrebné prestať si vytvárať závislosť na vyhľadávaní pomoci zvonku- lekári, psychoterapeuti, kňazi…ideálne je vytvárať dvojitú väzbu vonkajšiu –odbornú pomoc a vnútornú – hľadanie zdroja sily a odpovedí v nás samých . Neprenechávajme zodpovednosť za náš život v rukách inej osoby – hrozí závislosť a následný strach so straty a manipulácia z našimi vlastnými rozhodnutiami. Musíme si vypestovať všímavosť k signálom vlastného tela a adekvátne na ne reagovať.

Chybná interpretácia problému

Najčastejšie si problém vyhodnotíme veľmi povrchne bez toho , aby sme sa pozreli hlbšie, na korene nášho problému. Symptómy sú iba náznaky toho , čo sa skrýva pod hladinou. Uvediem príklad – závislosť na sladkom- nemôžem si povedať , že kvôli tomu môžem dostať cukrovku alebo nie som to schopná kontrolovať- nezvaľujme problémy na svetské alebo vonkajšie príčiny , ktoré sú často iba špičkou ľadovca.

Potrebné si je otázky položiť inak: Čo ma núti jesť sladké? Chýba mi energia a som unavený? Zajedám hádku s kolegom? Obaľujem si nervy , kvôli stresom? Takéto a podobné otázky si musím klásť ku každému problému.

Prečo nám nestačí zdravá strava , aby sa telo cítilo v pohode

Mnoho problémov vychádza z neporozumenia a chýbajúceho spojenia medzi telom a dušou. Totiž nie vždy je hlavným problémom našej nepohody telo a hmota, niekedy to môže byť v duši alebo duchu, prípadne chýbajúcej jednoty medzi nimi. Často nevieme porozumieť problémom , ktoré telo vysiela.

Nepoznáme vlastné telo

Nepoznáme vlastné telo s jeho systémami a prepojeniami , hoci sme boli na Mesiaci, zostrojili sme robotov, no naše telo je veľkou neznámou- nedokážeme zistiť ,čo jesť a čo nie, čo telu chýba alebo má nadbytok. V závislosti od toho ako máme alebo nemáme radi naše telo sa to ukazuje aj na našej celkovej integrite a jednote jednotlivých dimenzii bytosti

Ľudia majú rôznu mieru záujmu o svoje telo. Pre niekoho je telo štruktúrovaný systém , ktorého prostredníctvom komunikuje naša duša s nami. Každý z nás má schopnosti postarať sa o svoje telo a dušu, aby v ňom vládla pohoda, jednota a celistvosť.

Bc. Ľubica Bombalová